Amharic Quran
Chapters/Surah

ሱረቱ አል-አዕራፍ (የአል- አዕራፍ ምዕራፍ)

7:1
አ᎐ለ᎐መ᎐ሰ (አሊፍ ላም ሚም ሷድ)። (*)
* እኔ አላህ ነኝ ዐውቃለሁ እገልፃለሁ።


Alif, Lam, Meem, Sad.

7:2
(ይህ) ወደ አንተ የተወረደ መጽሐፍ ነው፤ በደረትህም ውስጥ ከርሱ ጭንቀት አይኑር፤

[This is] a Book revealed to you, [O Muhammad] - so let there not be in your breast distress therefrom - that you may warn thereby and as a reminder to the believers.

7:3
ከጌታችሁ ወደ እናንተ የተወረደውን ተከተሉ፤ ከአላህም ሌላ ረዳቶችን አትከተሉ፤ ጥቂትንም ብቻ ትገሠጻላችሁ።

Follow, [O mankind], what has been revealed to you from your Lord and do not follow other than Him any allies. Little do you remember.

7:4
ከከተማም ልናጠፋት የሻነው ወድያውም ብርቱ ቅጣታችን ሌሊት ወይም ቀን እነርሱ በቀትር አርፈው ሳሉ የመጣባቸው ብዙ ናቸው።

And how many cities have We destroyed, and Our punishment came to them at night or while they were sleeping at noon.

7:5
ቅጣታችንም በመጣባቸው ጊዜ ጸሎታቸው እኛ በደለኞች ነበርን ከማለት በቀር ሌላ አልነበረም።

And their declaration when Our punishment came to them was only that they said, "Indeed, we were wrongdoers!"

7:6
እነዚያ ወደነሱ የተላከባቸውን (ሕዝቦች) በእርግጥ መልእክተኞችንም እንጠይቃለን።

Then We will surely question those to whom [a message] was sent, and We will surely question the messengers.

7:7
በነርሱም ላይ (የነበሩትን ሁሉ) ከእውቀት ጋር በእርግጥ እንተርክላቸዋለን፤ የራቅንም አልነበርንም።

en We will surely relate [their deeds] to them with knowledge, and We were not [at all] absent.

7:8
ትክክለኛው ሚዛን የዛን ቀን ነው፤ ሚዛኖቻቸው የከበዱላቸው ሰዎችም እነዚያ እነርሱ የፈለጉትን ያገኙ ናቸው።

And the weighing [of deeds] that Day will be the truth. So those whose scales are heavy - it is they who will be the successful.

7:9
ሚዛኖቻቸው የቀለሉባቸው ሰዎችም እነዚያ እነርሱ ታአምራቶቻችንን ይክዱ በነበሩት ምክንያት ነፍሶቻቸውን ያከሰሩ ናቸው።

And those whose scales are light - they are the ones who will lose themselves for what injustice they were doing toward Our verses.

7:10
በምድርም ላይ በእርግጥ አስመቸናችሁ፤ በእርሷም ላይ ለናንተ መኖሪያዎችን አደረግንላችሁ፤ ምስጋናችሁ በጣም ጥቂት ነው።

And We have certainly established you upon the earth and made for you therein ways of livelihood. Little are you grateful.

7:11
በእርግጥ ፈጠርናችሁ፤ ከዚያም ቀረጽናችሁ፤ ከዚያም ለመላእክቶች ለአደም ስገዱ አልን ወዲያውም ሰገዱ፤ ኢብሊስ (ዲያቢሎስ) ሲቀር ከሰጋጆቹ አልሆነም።

And We have certainly created you, [O Mankind], and given you [human] form. Then We said to the angels, "Prostrate to Adam"; so they prostrated, except for Iblees. He was not of those who prostrated.

7:12
(አላህ) ባዘዝኩህ ጊዜ ከመስገድ ምን ከለከለህ? አለው፤ እኔ ከርሱ የበለጥኩ ነኝ፤ ከእሳት ፈጠርከኝ፤ እሱን ግን ከጭቃ ፈጠርከው አለ።

[ Allah ] said, "What prevented you from prostrating when I commanded you?" [Satan] said, "I am better than him. You created me from fire and created him from clay."

7:13
ከርሷ (*) ውረድ፤ በርሷ ውስጥ ልትኮራ አይገባህምና ውጣም አንተ ከወራዶቹ ነህና አለው፤
* ከገነት ወይም ከሰማያት።


[ Allah ] said, "Descend from Paradise, for it is not for you to be arrogant therein. So get out; indeed, you are of the debased.

7:14
፦ እስከሚቀሰቀሱበት ቀን ድረስ አቆየኝ አለ።

[Satan] said, "Reprieve me until the Day they are resurrected."

7:15
አንተ ከሚቆዩት ነህ አለው፤

[ Allah ] said, "Indeed, you are of those reprieved."

7:16
፦ ስለአጠመምከኝም ለነርሱ በቀጥተኛው መንገድ ላይ በእርግጥ እቀመጥባቸዋለሁ አለ።

[Satan] said, "Because You have put me in error, I will surely sit in wait for them on Your straight path.

7:17
ከዚያም ከበስተፊቶቻቸው ከኋላቸውም ከቀኞቻቸውም ከግራዎቻቸውም በእርግጥ እመጣባቸዋለሁ፤ አብዛኞቻቸውንም አመስጋኞች ሆነው አታገኛቸውም (አለ)።

Then I will come to them from before them and from behind them and on their right and on their left, and You will not find most of them grateful [to You]."

7:18
፦ የተጠላህ ብራሪ ስትሆን ከርሷ ውጣ ከርሱ የተከተለህ ከናንተ ከመላችሁም ገሃነምን በእርግጥ እሞላታለሁ አለው።

[ Allah ] said, "Get out of Paradise, reproached and expelled. Whoever follows you among them - I will surely fill Hell with you, all together."

7:18
(እነሱ) ደንቆሮዎች፣ ዲዳዎች፣ ዕውሮች ናቸው፤ ስለዚህ እነርሱ አይመለሱም፡፡

Deaf, dumb and blind - so they will not return [to the right path].

7:19
አዳምም ሆይ! አንተም ሚስትህም ከገነት ተቀመጡ፤ ከሻችሁትም ስፍራ ብሉ፤ ግን ይህችን ዛፍ አትቅረቡ፤ (ራሳቸውን) ከሚበድሉት ትሆናላችሁና (አላቸው)።

And "O Adam, dwell, you and your wife, in Paradise and eat from wherever you will but do not approach this tree, lest you be among the wrongdoers."

7:20
ሰይጣንም ከእፍረተ ገላቸው የተሸሸገውን ለነርሱ ሊገልጽባቸው በድብቅ ንግግር ጎተጎታቸው፤ ጌታችሁም መልአኮች እንዳትሆኑ ወይም ከዘላለም ነዋሪዎች እንዳትሆኑ እንጂ ከዚች ዛፍ አልከለከላችሁም አላቸው።

But Satan whispered to them to make apparent to them that which was concealed from them of their private parts. He said, "Your Lord did not forbid you this tree except that you become angels or become of the immortal."

7:21
እኔ ለእናንተ በእርግጥ ከሚመክሩዋችሁ ነኝ ሲልም ማለላቸው።

And he swore [by Allah ] to them, "Indeed, I am to you from among the sincere advisors."

7:22
በማታለልም አዋረዳቸው፤ ከዛፊቱም በቀመሱ ጊዜ እፍረተ ገላቸው ለሁለቱም ተገለጠችላቸው፤ ከገነት ቅጠልም በላያቸው ላይ ይደርቱ ጀመር፤ ጌታቸውም ከዚቻችሁ ዛፍ አልከለከልኋችሁምን? ሰይጣንም ለናንተ ግልጽ ጠላት ነው አላልኩዋችሁምን? ሲል ጠራቸው።

So he made them fall, through deception. And when they tasted of the tree, their private parts became apparent to them, and they began to fasten together over themselves from the leaves of Paradise. And their Lord called to them, "Did I not forbid you from that tree and tell you that Satan is to you a clear enemy?"

7:23
፦ ጌታችን ሆይ! ነፍሶቻችንን በደልን፤ ለኛ ባትምር ባታዝንልም በእርግጥ ከከሳሪዎቹ እንሆናለን አሉ።

They said, "Our Lord, we have wronged ourselves, and if You do not forgive us and have mercy upon us, we will surely be among the losers." .

7:24
(አላህ)፦ ከፊላችሁ ለከፍሉ ጠላት ሲሆን ውረዱ፤ ለእናንተም በምድር ላይ እስከ ተወሰነ ጊዜ ድረስ መርጊያና መጠቀሚያ አላችሁ አላቸው።

[ Allah ] said, "Descend, being to one another enemies. And for you on the earth is a place of settlement and enjoyment for a time."

7:25
፦ በርሷ ላይ ትኖራላችሁ፤ በርሷም ላይ ትሞታላችሁ፤ ከርሷም ውስጥ ትወጣላችሁ አላቸው።

He said, "Therein you will live, and therein you will die, and from it you will be brought forth."

7:26
የአዳም ልጆች ሆይ! ኀፍረተ ገላችሁን የሚሸሽግን ልብስ ጌጥንም በእርግጥ በናንተ ላይ አወረድን፤ አላህን የመፍራትም ልብስ፣ ይህ የተሻለ ነው፤ይህ ከአላህ ታምራቶች ነው፤ ይገሠጹ ዘንድ (አወረደላቸው)።

O children of Adam, We have bestowed upon you clothing to conceal your private parts and as adornment. But the clothing of righteousness - that is best. That is from the signs of Allah that perhaps they will remember.

7:27
የአዳም ልጆች ሆይ! ሰይጣን አባትና እናታችሁን ዕፍረተ ገላቸውን ሊያሳያቸው ልብሶቻቸውን ከነሱ የገፈፋቸው ሲሆን ከገነት እንዳወጣቸው ሁሉ እናንተን አይሞክራችሁ፤ እነሆ እርሱ ከነሰራዊቱ ከማታዩዋቸው ስፍራ ያዩዋችኋልና፤ እኛ ሰይጣናትን ለነዚያ ለማያምኑት ወዳጆች አድርገናል።

O children of Adam, let not Satan tempt you as he removed your parents from Paradise, stripping them of their clothing to show them their private parts. Indeed, he sees you, he and his tribe, from where you do not see them. Indeed, We have made the devils allies to those who do not believe.

7:28
መጥፎንም ስራ በሰሩ ጊዜ፦ በርሷ ላይ አባቶቻችንን አገኘን፣ አላህም በርሷ አዞናል ይላሉ፤፦አላህ በመጥፎ ነገር አያዝም፤ በአላህ ላይ የማታውቁትን ትናገራላችሁን?በላቸው።

And when they commit an immorality, they say, "We found our fathers doing it, and Allah has ordered us to do it." Say, "Indeed, Allah does not order immorality. Do you say about Allah that which you do not know?"

7:29
፦ጌታዬ በማስተካከል አዘዘ፤ በየመስጊዱም ዘንድ ፊቶቻችሁን፣ (እርሱን ለመገዛት) አስተካክሉ፤ ሃይማኖትንም ለርሱ ፍጹም አድርጋችሁ ተገዙት፤ እንደጀመራችሁ (*) ትመለሳላችሁ፣ በላቸው።
* መጀመሪያ እንደፈጠራችሁ ይመልሳችኋል።


Say, [O Muhammad], "My Lord has ordered justice and that you maintain yourselves [in worship of Him] at every place [or time] of prostration, and invoke Him, sincere to Him in religion." Just as He originated you, you will return [to life] -

7:30
ከፊሉን ወደ ቅን መንገድ መራ፤ ከፊሎቹም በነሱ ላይ ጥመት ተረጋግጦባቸዋል፤ እነርሱ ሰይጣናትን ከአላህ ሌላ ረዳቶች አድርገው ይዘዋልና፤ እነርሱም (ቅኑን መንገድ) የተመራን ነን ብለው ያስባሉ።

A group [of you] He guided, and a group deserved [to be in] error. Indeed, they had taken the devils as allies instead of Allah while they thought that they were guided.

7:31
የአዳም ልጆች ሆይ! (ኀፍረተ ገላችሁን የሚሸፍኑትን) ጌጦቻችሁን በመስገጃው ሁሉ ዘንድ (*) ያዙ፤ ብሉም፤ ጠጡም፤ አታባክኑም፤ እርሱ አባካኞችን አይወድምና።
* በ እሳትና በገነት መካከል ** በገነትና በ እሳት መካከል ያለ ኮረብታ ነው። *** ከሐዲዎች ፊታቸው በመጥቆር ምናኖች ፊታቸውን በማብራት።


O children of Adam, take your adornment at every masjid, and eat and drink, but be not excessive. Indeed, He likes not those who commit excess.

7:32
፦ የአላህን ጌጥ ያችን ለባሮቹ የፈጠራትን፣ ከሲሳይም ጥሩዎቹን እርም ያደረገ ማን ነው? በላቸው፤ እርሷ በትንሳኤ ቀን ለነዚያ ላመኑት ብቻ ስትኾን፣ በቅርቢቱ ሕይወት ተገቢያቸው ናት በላቸው፤ እንደዚሁ ለሚያውቁ ሕዝቦች አንቀጾችን እናብራራለን።

Say, "Who has forbidden the adornment of Allah which He has produced for His servants and the good [lawful] things of provision?" Say, "They are for those who believe during the worldly life [but] exclusively for them on the Day of Resurrection." Thus do We detail the verses for a people who know.

7:33
፦ጌታዬ እርም ያደረገው መጥፎ ሥራዎችን፣ ከርሷ የተገለጸውንና የተደበቀውን ኃጢአትንም ያላግባብ መበደልንም፣ በርሱም ማስረጃ ያላወረደበትን (ጣዖት) በአላህ ማጋራታችሁን፣ በአላህም ላይ የማታውቁትን መናገራችሁን ብቻ ነው በላቸው።

Say, "My Lord has only forbidden immoralities - what is apparent of them and what is concealed - and sin, and oppression without right, and that you associate with Allah that for which He has not sent down authority, and that you say about Allah that which you do not know."

7:34
ለሕዝብም ሁሉ የተወሰነ ጊዜ አላቸው፤ ጊዜያቸውም በመጣ ወቅት አንዲትን ሰዓት አይቆዩም፤ (ከጊዜያቱ) አይቀደሙምም።

And for every nation is a [specified] term. So when their time has come, they will not remain behind an hour, nor will they precede [it].

7:35
የአዳም ልጆች ሆይ! ከናንተ ውስጥ በናንተ ላይ አንቀጾቼን የሚያነቡ መልክተኞች ቢመጧችሁ፣ ከናንተ ክህደትን የተጠነቀቁና በግጎንም የሰሩ በነሱ ላይ ፍርሃት የለባቸውም፤ እነሱም አይተክዙም።

O children of Adam, if there come to you messengers from among you relating to you My verses, then whoever fears Allah and reforms - there will be no fear concerning them, nor will they grieve.

7:36
እነዚያም በአንቀጾቻችን ያስተባበሉ፣ ከርሷም የኮሩ፣ እነዚያ የእሳት ጓዶች ናቸው፤ እነሱ በርሷ ውስጥ ዘውታሪዎች ናቸው።

But the ones who deny Our verses and are arrogant toward them - those are the companions of the Fire; they will abide therein eternally.

7:37
በአላህ ላይ ውሸትን ከቀጠፈ ወይም በአንቀጾቹ ከአስዋሸ ሰው ይበልጥ በዳይ ማን ነው? እነዚያ (ከተጻፈላቸው) ከመጽሐፉ ውስጥ ሲኾን ዕድላቸው ያገኛቸዋል፤ (የሞት) መልክተኞቻችንም የሚገድሏቸው ሆነው በመጡባቸው ጊዜ፣ ከአላህ ሌላ ትግገዟቸው የነበራችሁት የት አሉ? ይሏቸዋል፤ ከኛ ተሰወሩን ይላሉ፤ እነርሱም ከሃዲያን እንደነበሩ በነፍሶቻቸው ላይ ይመሰክራሉ።

And who is more unjust than one who invents about Allah a lie or denies His verses? Those will attain their portion of the decree until when Our messengers come to them to take them in death, they will say, "Where are those you used to invoke besides Allah ?" They will say, "They have departed from us," and will bear witness against themselves that they were disbelievers.

7:38
፦ከጋኔንም ከሰውም ከናንተ በፊት በእርግጥ ካለፉት ህዝቦች ጋር ሆናችሁ እሳት ውስጥ ግቡ ይላቸዋል፤ አንዲቱ ሕዝብ ወደ እሳት በገባች ቁጥር (ያሳሳተቻትን) ብጤዋን ትረግማለች፤ መላውም በውስጧ ተሰብስበው በተገናኙም ጊዜ የኋለኛይቱ ለመጀመራይቱ (ተከታዮች ለአስከታዮች)፦ ጌታችን ሆይ! እነዚህ አሳሳቱን፤ ከእሳትም ስቃይ ዕጥፍን ስጣቸው ትላለች፤ (አላህም)፦ ለሁሉም ዕጥፍ አለው ግን አታውቁም ይላቸዋል።

[ Allah ] will say, "Enter among nations which had passed on before you of jinn and mankind into the Fire." Every time a nation enters, it will curse its sister until, when they have all overtaken one another therein, the last of them will say about the first of them "Our Lord, these had misled us, so give them a double punishment of the Fire. He will say, "For each is double, but you do not know."

7:39
፦መጀመሪያይቱም ለኋለኛይቱ ለናንተ በኛ ላይ ምንም ብልጫ አልነበራችሁም ትላለች፤ ትሰሩትም በነበራችሁት ቅጣቱን ቅመሱ (ይላቸዋል)።

And the first of them will say to the last of them, "Then you had not any favor over us, so taste the punishment for what you used to earn."

7:40
እነዚያ አንቀጾቻችንን ያስተባበሉ ከርሷም የኮሩ ለነርሱ የሰማይ ደጃፎች አይከፈትላቸውም፤ ግመል በመርፌ ቀዳዳ እስከሚገባ ድረስ ገነትን አይገቡም፤ እንደዚሁም አጋሪዎችን እንቀጣለን።

Indeed, those who deny Our verses and are arrogant toward them - the gates of Heaven will not be opened for them, nor will they enter Paradise until a camel enters into the eye of a needle. And thus do We recompense the criminals.

7:41
ለነርሱ ከገሃነም እሳት (በሥራቸው) ምንጣፍ ከበላያቸውም (የእሳት) መሸፈኛዎች አሏቸው፤ እንደዚሁ በደለኞችን እንቀጣለን።

They will have from Hell a bed and over them coverings [of fire]. And thus do We recompense the wrongdoers.

7:42
እነዚያም ያመኑና መልካሞችን የሰሩ ነፍስን ችሎታዋን እንጂ አናስገድድምና፤ እነዚያ የገነት ሰዎች ናቸው፤ እነርሱ በርሷ ውስጥ ዘውታሪዎች ናቸው።

But those who believed and did righteous deeds - We charge no soul except [within] its capacity. Those are the companions of Paradise; they will abide therein eternally.

7:43
በደረቶቻቸው ውስጥ ያለውንም ጥላቻ እናስወግዳለን፤ ወንዞች በሥሮቻቸው ይፈሳሉ፤ ለዚያም ወደዚህ (ላደረሰን ሥራ) ለመራን አላህ ምስጋና ይገባው፤ አላህ ባልመራንም ኖሮ አንመራም ነበር፤ የጌታችን መልክተኞች በእውነት ላይ ሲኾኑ በእርግጥ መጥተውልናል ይላሉ ይህቻችሁም ገነት ትሰሩት በነበራችሁት ተሰጣችኋት በማለት ይጠራሉ።

And We will have removed whatever is within their breasts of resentment, [while] flowing beneath them are rivers. And they will say, "Praise to Allah , who has guided us to this; and we would never have been guided if Allah had not guided us. Certainly the messengers of our Lord had come with the truth." And they will be called, "This is Paradise, which you have been made to inherit for what you used to do."

7:44
የገነትም ሰዎች የእሳትን ሰዎች ጌታችን ቃል የገባልንን እውነት ሆኖ አገኘን፤ ጌታችሁ የዛተባችሁንስ እውነት ሆኖ አገኛችሁትን? ሲሉ ይጣራሉ፤አዎን አገኘን ይላሉ፤ በመካከላቸውም፣ የአላህ እርግማን በበደለኞች ላይ ይሁን ሲል ለፋፊ ይለፍፋል።

And the companions of Paradise will call out to the companions of the Fire, "We have already found what our Lord promised us to be true. Have you found what your Lord promised to be true?" They will say, "Yes." Then an announcer will announce among them, "The curse of Allah shall be upon the wrongdoers."

7:45
(በደለኞች) እነዚያ ከአላህ መንገድ የሚከለክሉ፤ እንድትጣመምም የሚፈልጉዋት እነርሱም በመጨረሻዋ ዓለም ከሐዲዎች የኾኑ ናቸው።

Who averted [people] from the way of Allah and sought to make it [seem] deviant while they were, concerning the Hereafter, disbelievers.

7:46
በመካከላቸውም (*) ግርዶሽ አለ፤ በአዕራፍም ላይ (*) ሁሉንም በምልክታቸው (*) የሚያውቁ ሰዎች አልሉ፤ የገነትንም ሰዎች ሰላም ለናንተ ይሁን በማለት ይጣራሉ፤ እነርሱም (የአዕራፍ ሰዎች) የሚከጅሉ ሲሆኑ ገና አልገቧትም።
* በ እሳትና በገነት መካከል ** በገነትና በ እሳት መካከል ያለ ኮረብታ ነው። *** ከሐዲዎች ፊታቸው በመጥቆር ምናኖች ፊታቸውን በማብራት።


And between them will be a partition, and on [its] elevations are men who recognize all by their mark. And they call out to the companions of Paradise, "Peace be upon you." They have not [yet] entered it, but they long intensely.

7:47
ዓይኖቻቸውም ወደ እሳት ሰዎች አግጣጫ በተዞሩ ጊዜ፦ ጌታችን ሆይ ከበደለኞች ጋር አታድርገን ይላሉ፤

And when their eyes are turned toward the companions of the Fire, they say, "Our Lord, do not place us with the wrongdoing people."

7:48
የአዕራፍም ሰዎች በምልክታቸው የሚያውቁዋቸውን (ታላላቅ) ሰዎች ይጣራሉ፤ ስብሰባችሁና በብዛታችሁ የምትኮሩ መሆናችሁም ከናንተ ምንም አልጠቀማችሁ ይላቸዋል።

And the companions of the Elevations will call to men [within Hell] whom they recognize by their mark, saying, "Of no avail to you was your gathering and [the fact] that you were arrogant."

7:49
እነዚያ አላህ በችሮታው አያገኛቸውም ብላችሁ የማላችሁት (ደካሞች) እነዚያ ናቸውን? ገነትን ግቡ ፍርሃት የለባችሁም እናንተም አታዝኑም (ተባሉ ይሏቸዋል)።

[ Allah will say], "Are these the ones whom you [inhabitants of Hell] swore that Allah would never offer them mercy? Enter Paradise, [O People of the Elevations]. No fear will there be concerning you, nor will you grieve."

7:50
የእሳትም ሰዎች የገነትን ሰዎች በኛ ላይ ከውሃ አፍሱስብን ወይም አላህ ከሰጣችሁ ሲሳይ (ጣሉልን) ብለው ይጠሩዋችኋል፤ እነሱም አላህ ከከሃዲዎች ላይ እርም አድርጓቸዋል ይሏቸዋል።

And the companions of the Fire will call to the companions of Paradise, "Pour upon us some water or from whatever Allah has provided you." They will say, "Indeed, Allah has forbidden them both to the disbelievers."

7:51
᎐እነዚያ ሃይማኖታቸውን መሳለቂያና መጫወቻ አድርገው የያዙ፣ የቅርቢቱም ሕይወት ያታለለቻቸው፣ ይህንን ቀናቸውን መገናኘትን እንደርሱ በታአምራታችንም ይክዱ እንደ ነበሩ፣ ዛሬ እንረሳቸዋለን።

Who took their religion as distraction and amusement and whom the worldly life deluded." So today We will forget them just as they forgot the meeting of this Day of theirs and for having rejected Our verses.

7:52
ከእውቀት ጋርም የዘረዘርነው የሆነን መጽሐፍ ለሚያምኑ ሕዝቦች መመሪያና እዝነት ሲሆን፣ በእርግጥ አመጣንላቸው።

And We had certainly brought them a Book which We detailed by knowledge - as guidance and mercy to a people who believe.

7:53
(የዛቻውን) ፍጻሜውን እንጂ ሌላ አይጠባበቁም፤ ፍጻሜው በሚመጣበት ቀን እነዚያ ከመምጣቱ በፊት የረሱት ሰዎች የጌታችን መልክተኞች በእርግጥ በእውነት መጥተዋል፤ ለኛ ያማልዱም ዘንድ አማላጆች አልሉን? ወይስ ከዚያ እንሰራው ከነበርነው ሌላን ሥራ እንሰራ ዘንድ (ወደ ምድረ ዓለም) እንመለሳለን? ይላሉ፤ ነፍሶቻቸውን በእርግጥ አከሰሩ፤ ይቀጥፉት የነበሩትም ከነርሱ ጠፋቸው።

Do they await except its result? The Day its result comes those who had ignored it before will say, "The messengers of our Lord had come with the truth, so are there [now] any intercessors to intercede for us or could we be sent back to do other than we used to do?" They will have lost themselves, and lost from them is what they used to invent.

7:54
ጌታችሁ ያ ሰማያትንና ምድርን በስድስት ቀኖች ውስጥ የፈጠረ አላህ ነው፤ ከዚያም (ስልጣኑ) በዐርሹ ላይ (*) ተደላደለ፤ (አላህ) ሌሊትን በቀን ፈጥኖ የሚፈልገው ሲሆን ይሸፍናል፤ ፀሃይንና ጨረቃንም፣ ከዋክብትንም በትእዛዙ የተገሩ ሲሆኑ (ፈጠራቸው)፤ ንቁ፤ መፍጠርና ማዘዝ የርሱ ብቻ ነው፤ የዓለማት ጌታ አላህ (ክብሩ) ላቀ።
* በዙፋኑ ላይ።


Indeed, your Lord is Allah , who created the heavens and earth in six days and then established Himself above the Throne. He covers the night with the day, [another night] chasing it rapidly; and [He created] the sun, the moon, and the stars, subjected by His command. Unquestionably, His is the creation and the command; blessed is Allah , Lord of the worlds.

7:55
ጌታችሁን ተዋርዳችሁ በድብቅም ለምኑት፤ እርሱ ወሰን አላፊዎችን አይወድምና።

Call upon your Lord in humility and privately; indeed, He does not like transgressors.

7:56
በምድርም ውስጥ ከተበጀች በኋላ አታበላሹ፤ ፈርታችሁና ከጅላችሁም ተገዙት፤ የአላህ ችሮታ ከበጎ አድራጊዎች ቅርብ ነውና።

And cause not corruption upon the earth after its reformation. And invoke Him in fear and aspiration. Indeed, the mercy of Allah is near to the doers of good.

7:57
እርሱም ያ ነፋሶችን ከችሮታም (ከዝናም) በፊት አብሳሪዎች አድርጎ የሚልክ ነው። ከባዳዎችንም ደመናዎች በተሸከሙ ጊዜ ሙት ወደ ሆነ አገር እንነዳዋለን፤ በርሱም ውሃን እናወርዳለን፤ ከፍሬዎችም ሁሉ በርሱ እናወጣለን፤ እንደዚሁ ትገነዘቡ ዘንድ ሙታንን (ከመቃብር) እናወጣለን።

And it is He who sends the winds as good tidings before His mercy until, when they have carried heavy rainclouds, We drive them to a dead land and We send down rain therein and bring forth thereby [some] of all the fruits. Thus will We bring forth the dead; perhaps you may be reminded.

7:58
መልካሙም አገር፣ በጌታው ፈቃድ በቃዩ (ያማረ ሆኖ) ይወጣል፤ ያም መጥፎ የሆነው (በቃዩ) ደካማ ኾኖ እንጂ አይወጣም፤ እንደዚሁ ለሚያመሰግኑ ሕዝቦች ታምራትን እናብራራለን። (*)
* ይህ ለአማኝና ለከሐዲ የተሠጠ ምሳሌ ነው።


And the good land - its vegetation emerges by permission of its Lord; but that which is bad - nothing emerges except sparsely, with difficulty. Thus do We diversify the signs for a people who are grateful.

7:59
ኑሕን ወደ ወገኖቹ በእርግጥ ላክነው፤ አላቸው፦ወገኖቼ ሆይ! አላህን ተገዙ፤ ለናንተ ከእርሱ ሌላ ምንም አምላክ የላችሁም፤ እኔ በናንተ ላይ የከባድ ቀንን ቅጣት እፈራላችኋለሁ።

We had certainly sent Noah to his people, and he said, "O my people, worship Allah ; you have no deity other than Him. Indeed, I fear for you the punishment of a tremendous Day.

7:60
ከህዝቦቹ (የካዱት) መሪዎቹ ፦ እኛ በግልጽ መሳሳት ውስጥ ሆነህ በእርግጥ እናይሃለን አሉት።

Said the eminent among his people, "Indeed, we see you in clear error."

7:61
አላቸው ፦ ወገኖቼ ሆይ! ምንም መሳሳት የለብኝም፤ ግን እኔ ከዓለማት ጌታ መልክተኛ ነኝ።

[Noah] said, "O my people, there is not error in me, but I am a messenger from the Lord of the worlds."

7:62
የጌታዬን መልክቶች አደርስላችኋለሁ፤ ለናንተም እመክራችኋለሁ፤ ከአላህም በኩል የማታውቁትን ዐውቃለሁ።

I convey to you the messages of my Lord and advise you; and I know from Allah what you do not know.

7:63
አላህን ልትፈሩና ይታዘንላችሁም ዘንድ ከናንተው (ጐሳ) በሆነ ሰው ላይ እንዲያስጠነቅቃችሁ ከጌታችሁ ግሳጼ ቢመጣላችሁ ትደነቃላችሁን? (አላቸው)።

Then do you wonder that there has come to you a reminder from your Lord through a man from among you, that he may warn you and that you may fear Allah so you might receive mercy."

7:64
ወድያውም አስተባበሉት፤ እርሱንና እነዚያንም ከርሱ ጋር ያሉትን (አማኞች) በታንኳዋ ውስጥ አዳናቸው፤ እነዚያንም በአንቀጾቻችን ያስተባበሉትን አሰጠምን፤ እነርሱ (ልብ) ዕውራን ሕዝቦች ነበሩና።

But they denied him, so We saved him and those who were with him in the ship. And We drowned those who denied Our signs. Indeed, they were a blind people.

7:65
ወደ ዓድም ወንድማቸውን ሁድን ላክን፤፦ ወገኖቼ ሆይ! አላህን ተገዙ፤ ከርሱ ሌላ ምንም አምላክ የላችሁም፤ (የአላህን ቅጣት) አትፈሩምን? አላቸው።

And to the 'Aad [We sent] their brother Hud. He said, "O my people, worship Allah ; you have no deity other than Him. Then will you not fear Him?"

7:66
ከሕዝቦቹ እነዚያ የካዱት መሪዎች ፦እኛ በሞኝነት ላይ ሆነህ በእርግጥ እናይሃለን፤ እኛም ከውሸተኞቹ ነህ ብለን እንጠረጥርሃለን አሉት።

Said the eminent ones who disbelieved among his people, "Indeed, we see you in foolishness, and indeed, we think you are of the liars."

7:67
(እነርሱ) አላቸው፦ወገኖቼ ሆይ! እኔ ሞኝነት የለብኝም፤ ግን እኔ ከዓለማት ጌታ የተላክሁ ነኝ፤

[Hud] said, "O my people, there is not foolishness in me, but I am a messenger from the Lord of the worlds."

7:68
የጌታዬን መልክቶች አደርስላችኋለሁ፤ እኔም ለእናንተ ታማኝ መካሪ ነኝ፤

I convey to you the messages of my Lord, and I am to you a trustworthy adviser.

7:69
ከጌታችሁ የሆነ ግሳጼ ከናንተው ውስጥ ባንድ ሰው ላይ፣ ያስጠነቅቃችሁ ዘንድ ቢመጣባችሁ ትደነቃላችሁን? ከኑህም ሕዝቦች በኋላ ምትኮች ባደረጋችሁና በፍጥረትም ግዙፍነትን በጨመረላችሁ ጊዜ አስታውሱ፤ የሻችሁትንም ታገኙ ዘንድ የአላህን ጸጋዎች አስታውሱ።

Then do you wonder that there has come to you a reminder from your Lord through a man from among you, that he may warn you? And remember when He made you successors after the people of Noah and increased you in stature extensively. So remember the favors of Allah that you might succeed.

7:70
አላህን አንድ ብቻውን እንድንገዛ አባቶቻችንም ይግገዙት የነበረውን (አማልክት) እንድንተው መጣህብን? ከውነተኞች ከሆንክ የምታስፈራራብንን (ቅጣት) አምጣብን አሉ።

They said, "Have you come to us that we should worship Allah alone and leave what our fathers have worshipped? Then bring us what you promise us, if you should be of the truthful."

7:71
᎐፦ከጌታችሁ የሆነ ቅጣትና ቁጣ በናንተ ላይ በእውነት ተረጋገጠ፤ እናንተና አባቶቻችሁ (አማልክት ብላችሁ) በጠራችኋቸው ስሞች፣ አላህ በርሷ ምንም ማስረጃ ያላወረደባት ስትሆን ትከራከሩኛላችሁን? ተጠባበቁም እኔ ከናንተ ጋር ከተጠባባቂዎቹ ነኝና አለ።

[Hud] said, "Already have defilement and anger fallen upon you from your Lord. Do you dispute with me concerning [mere] names you have named them, you and your fathers, for which Allah has not sent down any authority? Then wait; indeed, I am with you among those who wait."

7:72
እርሱንና እነዚያንም አብረውት የነበሩትን ከኛ በኾነው ችሮታ (ከቅጣት) አዳንናቸው፤ የነዚያንም በተአምራታችን ያስተባበሉትንና አማኞች ያልነበሩትን መሰረት ቆረጥን።

So We saved him and those with him by mercy from Us. And We eliminated those who denied Our signs, and they were not [at all] believers.

7:73
ወደ ሠሙድም ወንድማቸውን ሷሊህን ላክን፤ አላቸው ፦ ወገኖቼ ሆይ! አላህን ተገዙ፤ ከርሱ ሌላ ለናንተ ምንም አምላክ የላችሁም፤ (እውነተኛ ለመሆኔ) ከጌታችሁ የሆነች ምልክት በእርግጥ መጥታላችኋለች፤ ይህች ለናንተ ታምር ስትሆን፣ የአላህ ግመል ናትና ተውዋት፤ በአላህ ምድር ውስጥ ትብላ፤ (ትጠጣም)፤ በክፉ አትንኳትም፤ አሳማሚ ቅጣት ይይዛችኋልና።

And to the Thamud [We sent] their brother Salih. He said, "O my people, worship Allah ; you have no deity other than Him. There has come to you clear evidence from your Lord. This is the she-camel of Allah [sent] to you as a sign. So leave her to eat within Allah 's land and do not touch her with harm, lest there seize you a painful punishment.

7:74
ከዓድም በኋላ ምትኮች ባደረጋችሁና በምድሪቱም ላይ ባስቀመጣችሁ ጊዜ አስታውሱ፤ ከሜዳዎቿ (ሸክላ) ሕንጻዎችን ትገነባላችሁ፤ ከተራራዎችም ቤቶችን ትጠርባላችሁ፤ ስለዚህ የአላህን ጸጋዎችን አስታውሱ፤ በምድርም ውስጥ አጥፊዎች ኾናችሁ አታበላሹ።

And remember when He made you successors after the 'Aad and settled you in the land, [and] you take for yourselves palaces from its plains and carve from the mountains, homes. Then remember the favors of Allah and do not commit abuse on the earth, spreading corruption."

7:75
ከወገኖቹ እነዚያ የኮሩት መሪዎች ለነዚያ ለተሸነፉት እነርሱ ላመኑት ፦ ሷሊህ ከጌታው መላኩን ታውቃላችሁ? አሏቸው፤ (አዎን)፦ እኛ እርሱ በተላከበት ነገር አማኞች ነን አሉ።

Said the eminent ones who were arrogant among his people to those who were oppressed - to those who believed among them, "Do you [actually] know that Salih is sent from his Lord?" They said, "Indeed we, in that with which he was sent, are believers."

7:76
እነዚያ የኮሩት ፦ እኛ በዚያ እናንተ በርሱ ባመናችሁበት ከሐዲዎች ነን አሉ።

Said those who were arrogant, "Indeed we, in that which you have believed, are disbelievers."

7:77
ወዲያውም ግመሊቱን ወጉዋት፤ ከጌታቸውም ትዛዝ ወጡ፤ አሉም፦ሷሊህ ሆይ! ከመልክተኞቹ እንደሆንክ የምታስፈራራብንን (ቅጣት) አምጣብን።

So they hamstrung the she-camel and were insolent toward the command of their Lord and said, "O Salih, bring us what you promise us, if you should be of the messengers."

7:78
ወዲያውም ምድር መንቀጥቀጥ (ጩኸትም) ያዘቻቸው፤ በቤቶቻቸውም ውስጥ ተንከፍርረው አነጉ።

So the earthquake seized them, and they became within their home [corpses] fallen prone.

7:79
(ሷሊህ) ከነርሱም ዞረ፤ አለም ፦ ወገኖቼ ሆይ! የጌታዬን መልክት በእርግጥ አደረስኩላችሁ፤ ለናንተም መከርኳችሁ፤ ግን መካሪዎችን አትወዱም።

And he turned away from them and said, "O my people, I had certainly conveyed to you the message of my Lord and advised you, but you do not like advisors."

7:80
ሉጥንም ለሕዝቦቹ ባለ ጊዜ (አስታውስ)፤ አስቀያሚን ሥራ ትሰራላችሁን? በርሷ ከዓለማት አንድም አልቀደማችሁም።

And [We had sent] Lot when he said to his people, "Do you commit such immorality as no one has preceded you with from among the worlds?

7:81
እናንተ ከሴቶች ሌላ ወንዶችን በመከጀል በእርግጥ ትመጡባቸዋላችሁ፤ በውነቱ እናንተ ወሰንን አላፊዎች ሕዝቦች ናችሁ።

Indeed, you approach men with desire, instead of women. Rather, you are a transgressing people."

7:82
የሕዝቦቹም መልስ (ሎጥንና ተከታዮቹን) ከከተማችሁ አውጧቸው፣ እነሱ የሚጥራሩ ሰዎች ናቸውና ማለት እንጂ ሌላ አልነበረም።

But the answer of his people was only that they said, "Evict them from your city! Indeed, they are men who keep themselves pure."

7:83
እርሱንና ቤተሰቦቹንም አዳንናቸው፣ ሚስቱ ብቻ ስትቀር፣ እርሷ (ለጥፋት) ከቀሩት ሆነች።

So We saved him and his family, except for his wife; she was of those who remained [with the evildoers].

7:84
በነርሱም ላይ (የእሳት) ዝናምን አዘነምንባቸው፤ የኃጢአተኞችም መጨረሻ እንዴት እንደ ነበረ ተመልከት።

And We rained upon them a rain [of stones]. Then see how was the end of the criminals.

7:85
ወደ መድየንም (ምድያን) ወንድማቸውን ሹዓይብን (ላክን)፤ አላቸው፦ ወገኖቼ ሆይ! አላህን ተገዙ፤ ከርሱ በቀር ምንም አምላክ የላችሁም፤ ከጌታችሁ ዘንድ ግልጽ ማስረጃ በእርግጥ መጥታላችኋለች፤ ሚዛንን ምሉ፤ ሰዎችንም አንዳቾቻቸውን (ገንዘቦቻቸውን) አታጉድሉባቸው፤ በምድርም ውስጥ ከተበጀች በኋላ አታበላሹ፤ ይሃችሁ ምእመናን እንደሆናችሁ ለናንተ የተሻለ ነው።

And to [the people of] Madyan [We sent] their brother Shu'ayb. He said, "O my people, worship Allah ; you have no deity other than Him. There has come to you clear evidence from your Lord. So fulfill the measure and weight and do not deprive people of their due and cause not corruption upon the earth after its reformation. That is better for you, if you should be believers.

7:86
(ሰዎችን) የምታስፈራሩና፣ ከአላህም መንገድ በርሱ ያመኑትን የምታግዱ መጥመሟንም የምትፈልጉዋት ሆናችሁ በየመንገዱ አትቀመጡ፤ ጥቂቶችም በነበራችሁና ባበዛችሁ ጊዜ አስታውሱ፤ የአጥፊዎችም መጨረሻ እንዴት እንደ ነበረ ተመልከቱ፤

And do not sit on every path, threatening and averting from the way of Allah those who believe in Him, seeking to make it [seem] deviant. And remember when you were few and He increased you. And see how was the end of the corrupters.

7:87
ከናንተም በዚያ እኔ በርሱ በተላክሁበት፣ ያመኑ ጭፍሮችና ያላመኑም ጭፍሮችም ቢኖሩ፣ በመካከላችን አላህ እስኪፈርድ ታገሱ፤ እርሱም ከፈራጆች ሁሉ በላጭ ነው።

And if there should be a group among you who has believed in that with which I have been sent and a group that has not believed, then be patient until Allah judges between us. And He is the best of judges."

7:88
ከሕዝቦቹ እነዚያ የኮሩት መሪዎች ፦ ሹዓይብ ሆይ! አንተንና እነዚያን ካንተ ጋር ያመኑትን ከከተማችን በእርግጥ እናወጣቸዋለን፤ ወይም ወደ ሃይማኖታችን መመለስ አለባቸው አሉ፤ የጠላንም ብንሆን? አላቸው።

Said the eminent ones who were arrogant among his people, "We will surely evict you, O Shu'ayb, and those who have believed with you from our city, or you must return to our religion." He said, "Even if we were unwilling?"

7:89
አላህ ከርሷ ካአዳነን በኋላ ወደ ሃይማኖታችሁ ብንመለስ በአላህ ላይ በእርግጥ ውሸትን ቀጠፍን፤ አላህ ጌታችን ካልሻም በስተቀር ለኛ ወደርሷ ልንመለስ አይገባንም፤ ጌታችን እውቀቱ ሁሉን ነገር ሰፋ በአላህ ላይ ተጠጋን፤ ጌታችን ሆይ! በኛና በወገኖቻችን መካከል በውነት ፍረድ፤ አንተም ከፈራጆቹ ሁሉ በላጭ ነህ (አለ)።

We would have invented against Allah a lie if we returned to your religion after Allah had saved us from it. And it is not for us to return to it except that Allah , our Lord, should will. Our Lord has encompassed all things in knowledge. Upon Allah we have relied. Our Lord, decide between us and our people in truth, and You are the best of those who give decision."

7:90
ከወገኖቹም እነዚያ የካዱት መሪዎች፣ ሹዓይብን ብትከተሉ፣ እናንተ ያን ጊዜ ከሳሪዎች ናችሁ አሉ።

Said the eminent ones who disbelieved among his people, "If you should follow Shu'ayb, indeed, you would then be losers."

7:91
ወድያውም የምድር መንቀጥቀጥ፣ (ጩኸትም)፣ ያዘቻቸው፤ በከተማቸውም ውስጥ ተንከፍርረው አነጉ።

So the earthquake seized them, and they became within their home [corpses] fallen prone.

7:92
እነዚያ ሹዓይብን ያስተባበሉት በርሷ እንዳልነበሩባት ሆኑ፤ እነዚያ ሹዓይብን ያስተባበሉት እነርሱ ከሳሪዎች ሆኑ።

Those who denied Shu'ayb - it was as though they had never resided there. Those who denied Shu'ayb - it was they who were the losers.

7:93
ከነርሱ (ትቷቸው) ዞረ፦ ወገኖቼ ሆይ! የጌታዬን መልክቶች በእርግጥ አደረስኩላችሁ፤ ለናንተም መከርኩ፤ ታዲያ በከሐዲዎች ሰዎች ላይ እንዴት አዝናለሁ? አለም።

And he turned away from them and said, "O my people, I had certainly conveyed to you the messages of my Lord and advised you, so how could I grieve for a disbelieving people?"

7:94
በከተማም አንድንም ነብይ አላክንም ሰዎችዋን ይዋደቁ ዘንድ በድህነትና በጉዳት የያዝናቸው ብንሆን እንጂ።

And We sent to no city a prophet [who was denied] except that We seized its people with poverty and hardship that they might humble themselves [to Allah ].

7:95
ከዚያም እስከበዙና አባቶቻችንን ድህነትና በሺታ በእርግጥ ነክቷቸዋል፣ (ይህም የጊዜ ልማድ ነው)፣ እስካሉ ድረስ፣ በመጥፎው ስፍራ በጎውን ለወጥን፤ ወዲያውም እነርሱ የማያውቁ ሁነው በድንገት ያዝናቸው።

Then We exchanged in place of the bad [condition], good, until they increased [and prospered] and said, "Our fathers [also] were touched with hardship and ease." So We seized them suddenly while they did not perceive.

7:96
የከተማዋም ሰዎች ባመኑና በተጠነቀቁ ኖሮ፣ በነርሱ ላይ ከሰማይም ከምድርም በረከቶችን በከፈትንላቸው ነበር፤ ግን አስተባበሉ፤ ይሰሩት በነበሩትም ኃጢአት ያዝናቸው።

And if only the people of the cities had believed and feared Allah , We would have opened upon them blessings from the heaven and the earth; but they denied [the messengers], so We seized them for what they were earning."

7:97
የከተማዋ ሰዎችም እነርሱ የተኙ ኾነው ቅጣታችን ሌሊት ሊመጣባቸው አይፈሩምን?

Then, did the people of the cities feel secure from Our punishment coming to them at night while they were asleep?

7:98
የከተማዋ ሰዎችም እነርሱ የሚጫወቱ ሆነው ሳሉ ቅጣታችን ቀን በረፋድ ሊመጣባቸው አይፈሩምን?

Or did the people of the cities feel secure from Our punishment coming to them in the morning while they were at play?

7:99
የአላህንም ማዘናጋት (*) አይፈሩምን? የአላህንም ማዘናጋት ከከሳሪዎች ሕዝቦች በስተቀር የሚተማመን የለም።
* አስመችቶ ድንገት መያዙን


Then did they feel secure from the plan of Allah ? But no one feels secure from the plan of Allah except the losing people.

7:100
ለነዚያ ምድርን ከባለቤቶችዋ (ጥፋት) በኋላ ለሚወርሱት ብንሻ ኖሮ በኃጢአቶቻቸው የምንቀጣቸው መሆናችን አልተገለጸላቸውምን? በልቦቻቸውም ላይ እናትማለን፤ ስለዚህ እነርሱ አይሰሙም።

Has it not become clear to those who inherited the earth after its [previous] people that if We willed, We could afflict them for their sins? But We seal over their hearts so they do not hear.

7:101
እነዚያ ከተሞች (ከኑሕ እስከ ሹዓይብ ሰዎች የተነገሩት) ከወሬዎቻቸው ባንተ ላይ እንተርካለን፤ መልክቶቻቸውም በግልጽ ታምራት በእርግጥ መጥተዋቸዋል፤ ከመምጣታቸው በፊት ባስተባበሉትም ነገር የሚያምኑ አልሆኑም፤ እንደዚ አላህ በከሃዲያን ልቦች ላይ ያትማል።

Those cities - We relate to you, [O Muhammad], some of their news. And certainly did their messengers come to them with clear proofs, but they were not to believe in that which they had denied before. Thus does Allah seal over the hearts of the disbelievers.

7:102
ለብዙዎቻቸውም በቃል ኪዳናቸው መሙላትን አላገኘንም፤ አብዛኞቻቸውንም በእርግጥ አመጠኞች ሁነው አገኘናቸው።

And We did not find for most of them any covenant; but indeed, We found most of them defiantly disobedient.

7:103
ከዚያም ከበኋላቸው ሙሳን ወደ ፊርዖንና ወደ መማክርቶቹ በታምራታችን ላክነው፤ በእርሷም ካዱ፤ ያጥፊዎችም መጨረሻ እንዴት እንደነበረ ተመልከት።

Then We sent after them Moses with Our signs to Pharaoh and his establishment, but they were unjust toward them. So see how was the end of the corrupters.

7:104
ሙሳም አለ፦ፈርኦን ሆይ! እኔ ከዓለማት ጌታ የተላክሁ መልክተኛ ነኝ፤

And Moses said, "O Pharaoh, I am a messenger from the Lord of the worlds

7:105
በአላህ ላይ ከእውነት በቀር አለመናገር ተገቢዬ ነው፤ ከጌታችሁ በታምር በእርግጥ መጣኋችሁ፤ የእስራኤልንም ልጆች ከኔ ጋር ልቀቅ።

[Who is] obligated not to say about Allah except the truth. I have come to you with clear evidence from your Lord, so send with me the Children of Israel."

7:106
(ፈርኦንም)፦ በታምር የመጣህ እንደሆንክ ከእውነተኞቹ ከሆንክ እርሷን አምጣት አለው።

[Pharaoh] said, "If you have come with a sign, then bring it forth, if you should be of the truthful."

7:107
በትሩንም ጣለ፤ እርሷም ወድያውኑ ግልጽ እባብ ሆነች።

So Moses threw his staff, and suddenly it was a serpent, manifest.

7:108
እጁንም አወጣ፤ እርሷም ወዲያውኑ ለተመልካች ነጭ ሆነች።

And he drew out his hand; thereupon it was white [with radiance] for the observers.

7:109
ከፈርዖን ሰዎች መማክርቶቹ ፦ ይህ በእርግጥ ዐዋቂ ድግምተኛ ነው አሉ።

Said the eminent among the people of Pharaoh, "Indeed, this is a learned magician

7:110
ከምድራችሁ ሊያወጣሁ ይሻል (አሉ) ታድያ ምን ታዛላችሁ? አለ።

Who wants to expel you from your land [through magic], so what do you instruct?"

7:111
(እነርሱም) አሉ፦እርሱንና ወንድሙን አቆይ፤ ወደ ከተሞቹም ሁሉ ሰብሳቢዎችን (ዘበኞች) ላክ፤

They said, "Postpone [the matter of] him and his brother and send among the cities gatherers

7:112
ዐዋቂ ድግምተኛ የሆነን ሁሉ ያመጡልሃልና።

Who will bring you every learned magician."

7:113
ድግምተኞቹም ወደ ፈርዖን መጡ፤ እኛ አሸናፊዎች ብንኾን ለኛ በእርግጥ ዋጋ አለን? አሉ።

And the magicians came to Pharaoh. They said, "Indeed for us is a reward if we are the predominant."

7:114
፦አዎን እናንተም በእርግጥ ከባለሟሎቹ ትሆናላችሁ አላቸው።

He said, "Yes, and, [moreover], you will be among those made near [to me]."

7:115
ሙሳ ሆይ! (በትርህም) ወይም (በፊት) ትጥላለህ፣ ወይም እኛ ጣዮች እንሆናለን አሉት፤

They said, "O Moses, either you throw [your staff], or we will be the ones to throw [first]."

7:116
፦ጣሉ አላቸው (ገመዶቻቸውን) በጣሉም ጊዜ የሰዎቹን ዓይኖች ደገሙባቸው፤ አስፈራሩዋቸውም፤ ትልቅ ድግምትንም አመጡ።

He said, "Throw," and when they threw, they bewitched the eyes of the people and struck terror into them, and they presented a great [feat of] magic.

7:117
ወደ ሙሳም ፦ በትርህን ጣል ስንል ላክን፤ (ጣላትም) ወድያውኑም የሚቀጣጥፉትን (ማታለያ) ትውጣለች።

And We inspired to Moses, "Throw your staff," and at once it devoured what they were falsifying.

7:118
እውነቱም ተገለጸ፤ ይሰሩት የነበሩትም (ድግምት) ተበላሸ።

So the truth was established, and abolished was what they were doing.

7:119
እዚያ ዘንድ ተሸነፉም፤ ወራዶችም ሆነው ተመለሱ።

And Pharaoh and his people were overcome right there and became debased.

7:120
ድግምተኞችም ሰጋጆች ኾነው ወደቁ።

And the magicians fell down in prostration [to Allah ].

7:121
አሉ፦ በዓለማት ጌታ አመንን፤

They said, "We have believed in the Lord of the worlds,

7:122
በሙሳና በሃሩን ጌታ።

The Lord of Moses and Aaron."

7:123
ፈርዖን አለ፦እኔ ለእናንተ ሳልፈቅድላችሁ በፊት በርሱ አመናችሁን? ይህ ከከተማይቱ ውስጥ ሰዎቿን ከእርሷ ለማውጣት በእርግጥ የተስማማችሁበት ተንኮል ነው፤ ወደፊትም (የሚደርስባችሁን) ታውቃላችሁ፤

Said Pharaoh, "You believed in him before I gave you permission. Indeed, this is a conspiracy which you conspired in the city to expel therefrom its people. But you are going to know.

7:124
እጆቻችሁንና እግሮቻችሁን በማፈራረቅ በእርግጥ አቆራርጣለሁ፤ ከዚያም ሁላችሁንም በእርግጥ እሰቅላችኋለሁ።

I will surely cut off your hands and your feet on opposite sides; then I will surely crucify you all."

7:125
አሉ፦ እኛ ወደ ጌታችን ተመላሾች ነን፤

They said, "Indeed, to our Lord we will return.

7:126
የጌታችንም ታምራቶች በመጡልን ጊዜ ከማመናችን በቀር ከኛ አትጠላም፤ ጌታችን ሆይ! በኛ ላይ ትግእስትን አፍስስ፤ ሙስሊሞች ሆነን ግደለን።

And you do not resent us except because we believed in the signs of our Lord when they came to us. Our Lord, pour upon us patience and let us die as Muslims [in submission to You]."

7:127
ከፈርዖንም ሰዎች ታላላቆቹ (ለፈርዖን)፦ ሙሳንና ሰዎቹን በምድር ላይ እንዲያበላሹና (ሙሳም) አንተንና አማልክቶችህን እንዲተው ትተዋቸዋለህን? አሉ፤ ፦ወንዶች ልጆቻቸውን እንገድላለን፤ ሴቶቻቸውንም እናስቀራለን፤ እኛም ከበላያቸው ነን፤ አሸናፊዎች (ነን)፣ አለ።

And the eminent among the people of Pharaoh said," Will you leave Moses and his people to cause corruption in the land and abandon you and your gods?" [Pharaoh] said, "We will kill their sons and keep their women alive; and indeed, we are subjugators over them."

7:128
ሙሳ ለሰዎቹ ፦ ለአላህ ተገዙ ታገሱም፤ ምድር ለአላህ ናትና፤ ከባሮቹ ለሚሻው ያወርሳታል፤ ምስጉንዋም ፍጻሜ ለጥንቁቆቹ ናት አላቸው።

Said Moses to his people, "Seek help through Allah and be patient. Indeed, the earth belongs to Allah . He causes to inherit it whom He wills of His servants. And the [best] outcome is for the righteous."

7:129
፦ከመምጣትህም በፊት ከመጣኽልንም በኋላ ተሰቃየን አሉት፤ ጌታችሁ ጠላቶቻችሁን ሊያጠፋ እንዴት እንደምትሰሩም ይመለከት ዘንድ በምድር ላይ ሊተካችሁ ይሻል አላቸው።

They said, "We have been harmed before you came to us and after you have come to us." He said, "Perhaps your Lord will destroy your enemy and grant you succession in the land and see how you will do."

7:130
የፈርዖንንም ቤተሰቦች እንዲገሰጹ በድርቅ አመታትና ከፍሬዎችም በመቀነስ በእርግጥ ያዝናቸው።

And We certainly seized the people of Pharaoh with years of famine and a deficiency in fruits that perhaps they would be reminded.

7:131
ደጊቱም ነገር (ምቾት) በመጣላችሁ ጊዜ ይህች ለኛ (ተገቢ) ናት፣ ይላሉ፤ ክፋትም ብታገኛቸው በሙሳና አብረውት ባሉት ገደቢስነት ያመካኛሉ፤ ንቁ፤ ገደቢስነታቸው አላህ ዘንድ ብቻ ነው፤ ግን አብዛኛዎቻቸው አያውቁም።

But when good came to them, they said, "This is ours [by right]." And if a bad [condition] struck them, they saw an evil omen in Moses and those with him. Unquestionably, their fortune is with Allah , but most of them do not know.

7:132
(ለሙሳም)፦በማንኛይቱም ታምር በርሷ ልትደግምብን ብትመጣብን እኛ ለአንተ የምናምንልህ አይደለምን አሉ፤

And they said, "No matter what sign you bring us with which to bewitch us, we will not be believers in you."

7:133
ወዲያውም የውሃን ማጥለቅለቅ፣ አንበጣንም፣ ነቀዝንም፣ እንቁራሪቶችንም፣ ደምንም የተለያዩ ታምራት ሲኾኑ በነሱ ላይ ላክን፤ ኮሩም፤ ተንኮለኞችም ሕዝቦች ነበሩ።

So We sent upon them the flood and locusts and lice and frogs and blood as distinct signs, but they were arrogant and were a criminal people.

7:134
በነሱም ላይ ቅጣቱ በወደቀባቸው ጊዜ ፦ ሙሳ ሆይ! ጌታህን ላንተ ቃልኪዳን በገባልህ ነገር ለኛ ለምንልን፤ ከኛ ቅጣቱን ብታነሳልን ለአንተ በርግጥ እናምንልሀለን፤ የእስራኤል ልጆች ከአንተ ጋር በ እርግጥ እንለቃለን አሉ።

And when the punishment descended upon them, they said, "O Moses, invoke for us your Lord by what He has promised you. If you [can] remove the punishment from us, we will surely believe you, and we will send with you the Children of Israel."

7:135
እነርሱም ደራሾቹ እኾኑበት ጊዜ ድረስ ቅጣትን ከነሱ ባነሳን ጊዜ ወዲያውኑ እነርሱ ቃላቸውን ያፈርሳሉ።

But when We removed the punishment from them until a term which they were to reach, then at once they broke their word.

7:136
እነርሱ በታምራታችን ስለአስተባበሉም ከርሷ ዘንጊዎች ስለኾኑም፤ ከነሱ ተበቀልን፤ በባሕርም ውስጥ አሰጠምናቸው።

So We took retribution from them, and We drowned them in the sea because they denied Our signs and were heedless of them.

7:137
እነዚያንም ደካሞች የነበሩትን ሕዝቦች ያችን በውስጧ በረከትን ያደረግንባትን ምድር ምስራቆችዋንም ምዕራቦቿንም አወረስናቸው፤ የጌታህም መልካሚቱ ቃል በእስራኤል ልጆች ላይ በመታገሣቸው ተፈጸመች፤ ፈርዖንና ሰዎቹም ይሠሩት የነበረውን (ሕንጻ) ዳስ ያደርጉትም የነበረውን አፈረስን።

And We caused the people who had been oppressed to inherit the eastern regions of the land and the western ones, which We had blessed. And the good word of your Lord was fulfilled for the Children of Israel because of what they had patiently endured. And We destroyed [all] that Pharaoh and his people were producing and what they had been building.

7:138
የእስራኤልንም ልጆች ባሕሩን አሻገርናቸው፤ ለነርሱ በኾኑ ጣዖታት (መግገዛት) ላይ በሚዘወትሩ ሕዝቦች ላይ አለፉም፤ ሙሳ ሆይ፦ ለነርሱ (ለሰዎቹ) አማልክት እንዳሏቸው ለኛም አምላክን አድርግልን አሉት፤ እናንተ የምትሳሳቱ ሕዝቦች ናችሁ፤ አላቸው።

And We took the Children of Israel across the sea; then they came upon a people intent in devotion to [some] idols of theirs. They said, "O Moses, make for us a god just as they have gods." He said, "Indeed, you are a people behaving ignorantly.

7:139
እነዚህ፣ እነርሱ በውስጡ ያሉበት ነገር ጠፊ ነው፤ ይሠሩት የነበሩትም ብልሹ ነው (አላቸው)፤

Indeed, those [worshippers] - destroyed is that in which they are [engaged], and worthless is whatever they were doing."

7:140
ከአላህ ሌላ እርሱ ከዓለማት ያበለጣችሁ ሲኾን (የምትግገዙትን) አምላክን እፈልግላችኋለሁን? አለ።

He said, "Is it other than Allah I should desire for you as a god while He has preferred you over the worlds?"

7:141
ከፈርዖንም ቤተሰቦች ብርቱ ቅጣት የሚያቀምሱዋችሁ ወንዶች ልጆቻችሁን የሚገድሉ፣ ሴቶቻችሁንም የሚተዉ ሲኾኑ ባዳንናችሁ ጊዜ፣ (አስታውሱ)፤ በይኻችሁም ውስጥ ከጌታችሁ ዘንድ የኾነ ከባድ ፈተና አለበት።

And [recall, O Children of Israel], when We saved you from the people of Pharaoh, [who were] afflicting you with the worst torment - killing your sons and keeping your women alive. And in that was a great trial from your Lord.

7:142
ሙሳንም ሰላሳን ሌሊት (ሊጾምና ልናነጋግረው) ቀጠርነው፤ በዐሥርም (ሌሊት) ሞላናት፤ የጌታውም ቀጠሮ አርባ ሌሊት ሲኾን ተፈጸመ፤ ሙሳም ለወንድሙ ሃሩን፦ በሕዝቦቹ ላይ ተተካኝ፤ አሳምርም የአጥፊዎችንም መንገድ አትከተል አለው።

And We made an appointment with Moses for thirty nights and perfected them by [the addition of] ten; so the term of his Lord was completed as forty nights. And Moses said to his brother Aaron, "Take my place among my people, do right [by them], and do not follow the way of the corrupters."

7:143
ሙሳም ለቀጠሯችን በመጣና ጌታውም ባነጋገረው ጊዜ፦ ጌታዬ ሆይ! (ነፍስህን) አሳየኝ ወደ አንተ እመለከታለሁና አለ (አላህም) ፦ በፍጹም አታየኝም፣ ግን ወደ ተራራው ተመልከት፤ በስፍራውም ቢረጋ በእርግጥ ታየኛለህ አለው፤ ጌታውም ለተራራው በተገለጸ ጊዜ ንኩትኩት አደረገው፤ ሙሳም ጮኾ ወደቀ፤ በአንሰራራም ጊዜ ጥራት ይገባህ፤ ወዳንተ ተመለስኩ፤ እኔም (በወቅቱ) የምእመናን መጀመሪያ ነኝ አለ።

And when Moses arrived at Our appointed time and his Lord spoke to him, he said, "My Lord, show me [Yourself] that I may look at You." [ Allah ] said, "You will not see Me, but look at the mountain; if it should remain in place, then you will see Me." But when his Lord appeared to the mountain, He rendered it level, and Moses fell unconscious. And when he awoke, he said, "Exalted are You! I have repented to You, and I am the first of the believers."

7:144
(አላህም) አለው፦ ሙሳ ሆይ! እኔ በመልክቶቼና በመናገሬ በሰዎች ላይ (*) መረጥኩህ የሰጠሁህንም ያዝ፤ ከአመስጋኞቹም ኹን።
* በዘመንህ ካሉት


[ Allah ] said, "O Moses, I have chosen you over the people with My messages and My words [to you]. So take what I have given you and be among the grateful."

7:145
ለርሱም በሰሌዳዎች ላይ ከነገሩ ሁሉ ግሣጼንና ለነገሩም ሁሉ ማብራራትን ጻፍንለት፤ (አልንም) ፦ በብርታትም ያዛት ሕዝቦችህንም በመልካሟ እንዲይዙ እዘዛቸው፤ የአመጠኞቹን አገር በእርግጥ አሳያችኋለሁ።

And We wrote for him on the tablets [something] of all things - instruction and explanation for all things, [saying], "Take them with determination and order your people to take the best of it. I will show you the home of the defiantly disobedient."

7:146
እነዚያን ያለ አግባብ በምድር ላይ የሚኮሩትን ከአንቀጾቼ በ እርግጥ አዞራቸዋለሁ፤ ታምርንም ሁሉ ቢያዩ፣ በርሷ አያምኑም ቅንንም መንገድ ቢያዩ መንገድ አድርገው አይይዙትም ግን የጥመትን መንገድ ቢያዩ መንገድ አድርገው ይይዙታል፤ ይኽ እነሱ በአንቀጾቻችን ስለ አስተባበሉና ከርሷም ዘንጊዎች ስለኾኑ ነው።

I will turn away from My signs those who are arrogant upon the earth without right; and if they should see every sign, they will not believe in it. And if they see the way of consciousness, they will not adopt it as a way; but if they see the way of error, they will adopt it as a way. That is because they have denied Our signs and they were heedless of them.

7:147
እነዚያም በአንቀጾቻችንና በጨረሻይቱን ዓለም በመገናኘት ያስተባበሉት ሥራዎቻቸው ተበላሹ፤ ይሠሩት የነበረውን እንጂ ይመነዳሉን?

Those who denied Our signs and the meeting of the Hereafter - their deeds have become worthless. Are they recompensed except for what they used to do?

7:148
የሙሳም፣ ሕዝቦች ከርሱ (መኼድ) በኋላ፣ ከጌጤቾቻችሁ ወይፈንን፣ አካልን ለርሱ ማግሳት ያለውን፣ (አምላክ አድርገው) ያዙ፤ እርሱ የማያናግራቸው መንገድም የማይመራቸው መሆኑን አይመለከቱምን? (አምላክ አድርገው) ያዙት በዳዮችም ሆኑ።

And the people of Moses made, after [his departure], from their ornaments a calf - an image having a lowing sound. Did they not see that it could neither speak to them nor guide them to a way? They took it [for worship], and they were wrongdoers.

7:149
በተጸጸቱና እነርሱም በእርግጥ የተሳሳቱ መሆናቸውን ባዩ ጊዜ፦ጌታችን ባያዝንልንና ባይምረን በእርግጥ ከከሳሪዎቹ እንሆናለን አሉ።

And when regret overcame them and they saw that they had gone astray, they said, "If our Lord does not have mercy upon us and forgive us, we will surely be among the losers."

7:150
ሙሳም እየተቆጣና እያዘነ ወደ ሕዝቦቹ በተመለሰ ጊዜ ፡- ከኔ በኋላ በኔ ላይ የተካችሁት ነገር ከፋ! የጌታችሁን ትእዛዝ ተቻኮላችሁን? አላቸው፤ ሰሌዳዎቹንም ጣላቸው፤ የወንድሙንም ራስ (ጸጉር) ወደርሱ የሚጎትተው ሲሆን ያዘ (ወንድሙም)፦የናቴ ልጅ ሆይ! ሕዝቦቹ ናቁኝ፤ ሊገድሉኝም ተቃረቡ፤ ስለዚህ በኔ ጠላቶችን አታስደስትብኝ፤ ከአመጠኞች ሕዝቦችም ጋር አታድርገኝ አለው።

And when Moses returned to his people, angry and grieved, he said, "How wretched is that by which you have replaced me after [my departure]. Were you impatient over the matter of your Lord?" And he threw down the tablets and seized his brother by [the hair of] his head, pulling him toward him. [Aaron] said, "O son of my mother, indeed the people oppressed me and were about to kill me, so let not the enemies rejoice over me and do not place me among the wrongdoing people."

7:152
እነዚያ ወይፈኑን (አምላክ አድርገው) የያዙ፣ ከጌታቸው ዘንድ ቁጣ፤ ከቅርቢቱም ሕይወት ውርደት በእርግጥ ያገኛቸዋል፤ እንዲሁም ቀጣፊዎችን እንቀጣለን።

Indeed, those who took the calf [for worship] will obtain anger from their Lord and humiliation in the life of this world, and thus do We recompense the inventors [of falsehood].

7:153
እነዚያም ኃጢአቶችን የሠሩ ከዚያም ከርሷ በኋላ የተጸጸቱ፣ ያመኑም ጌታህ ከርሷ በኋላ በእርግጥ መሐሪ አዛኝ ነው።

But those who committed misdeeds and then repented after them and believed - indeed your Lord, thereafter, is Forgiving and Merciful.

7:154
ከሙሳም ቁጣው በበረደ ጊዜ ሰሌዳዎቹን በግልባጫቸው ውስጥ ለነዚያ እነርሱ ጌታቸውን የሚፈሩ ለሆኑት መምሪያና እዝነት ያለባቸው ሲሆኑ ያዘ።

And when the anger subsided in Moses, he took up the tablets; and in their inscription was guidance and mercy for those who are fearful of their Lord.

7:155
ሙሳም ከሕዝቦቹ ውስጥ ለቀጠሮዋችን ሰባን ሰዎች መረጠ፤ ብርቱ የምድር እንቅጥቃጤ በያዘቻቸውም ጊዜ ሙሳ አለ፦ጌታዬ ሆይ! በሻህ ኖሮ ከአሁን በፊት በአጠፋሃቸው ነበር፤ እኔንም (ባጠፋኸኝ ነበር)፤ ከኛ ቂሎቹ በሠሩት ነገር ታጠፋናለህን? እርሷ (ፈተናይቱ) ያንተ ፈተና እንጂ ሌላ አይደለችም፤ በርሷ የምትሻውን ታሳስታለህ፤ የምትሻውንም ታቀናለህ፤ አንተ እረዳታችን ነህና ለኛ ምህረት አድርግልን፤ እዘንልንም፤ አንተም ከመሐሪዎች ሁሉ በላጭ ነህ።

And Moses chose from his people seventy men for Our appointment. And when the earthquake seized them, he said, "My Lord, if You had willed, You could have destroyed them before and me [as well]. Would You destroy us for what the foolish among us have done? This is not but Your trial by which You send astray whom You will and guide whom You will. You are our Protector, so forgive us and have mercy upon us; and You are the best of forgivers.

7:156
ለኛም በዚች በቅርቢቱ ዓለም መልካሟን በመጨረሻይቱም (መልካሟን) ጻፍልን፤ እኛ ወደ አንተ ተመለስን፤ (ሲል ሙሳ ጸለየ፤ አላህም) አለ፦ ቅጣቴ በርሱ የምሻውን ሰው እቀጣበታለሁ፤ ችሮታየም ነገሩን ሁሉ ሰፋች፤ ለነዚያም ለሚጠነቀቁ ዘካንም ለሚሰጡ ለነዚያም እነሱ በአንቀጾቻችን ለሚያምኑ በእርግጥ እጽፋታለሁ።

And decree for us in this world [that which is] good and [also] in the Hereafter; indeed, we have turned back to You." [ Allah ] said, "My punishment - I afflict with it whom I will, but My mercy encompasses all things." So I will decree it [especially] for those who fear Me and give zakah and those who believe in Our verses -

7:157
ለነዚያ ያንን እነሱ ዘንድ በተውራትና በኢንጂል ተጽፎ የሚያገኙትን የማይጽፍና የማያነብ ነብይ የሆነውን መልክተኛ የሚከተሉ ለሆኑት (በእርግጥ እጽፋታለሁ)፤ በበጎ ስራ ያዛቸዋል፤ ከክፉም ነገር ይከለክላቸዋል፤ መልካም ነገሮችንም ለነርሱ ይፈቅድላቸዋል፤ መጥፎ ነገሮችም በርሱ ላይ እርም ያደርግባቸዋል። ከነርሱም ላይ ሸክማቸውንና እነዚያንም በነሱ ላይ የነበርሩትን እንዛዝላዎች (ከባድ ሕግጋቶች) በርሱ ያመኑ ያከበሩትም የረዱትም ያንንም ከርሱ ጋር የተወረደውን ብርሃን የተከተሉ እነዚያ እነሱ የሚድኑ ናቸው።

Those who follow the Messenger, the unlettered prophet, whom they find written in what they have of the Torah and the Gospel, who enjoins upon them what is right and forbids them what is wrong and makes lawful for them the good things and prohibits for them the evil and relieves them of their burden and the shackles which were upon them. So they who have believed in him, honored him, supported him and followed the light which was sent down with him - it is those who will be the successful.

7:158
(ሙሐመድ ሆይ!) በላቸው፦እላንተ ሰዎች ሆይ! እኔ ወደ እናንተ ወደሁላችሁም የአላህ መልክተኛ ነኝ፤(እርሱም) ያ የሰማይና የምድር ንግስና ለርሱ ብቻ የሆነ ነው፤ እርሱ እንጂ ሌላ አምላክ የለም፤ ሕያው ያደርጋል፤ ይገድላልም፤ በአላህና በዚያም በአላህና በቃላቶቹ በሚያምነው የማይጽፍ የማያነብ ነብይ በሆነው መልክተኛው እመኑ፤ ቅንንም መንገድ ትመሩ ዘንድ ተከተሉት።

Say, [O Muhammad], "O mankind, indeed I am the Messenger of Allah to you all, [from Him] to whom belongs the dominion of the heavens and the earth. There is no deity except Him; He gives life and causes death." So believe in Allah and His Messenger, the unlettered prophet, who believes in Allah and His words, and follow him that you may be guided.

7:159
ከሙሳም ሕዝቦች በውነት የሚመሩና በርሱም (ፍርድን) የሚያስተካክሉ ጭፍሮች አሉ።

And among the people of Moses is a community which guides by truth and by it establishes justice.

7:160
ዐስራ ሁለት ነገዶች ሕዝቦች አድርገንም ከፋፈልናቸው፤ ወደ ሙሳም ወገኖቹ መጠጣትን በፈለጉበት ጊዜ ደንጊያውን በበትርህ ምታው ስንል ላክን፤ (መታውም) ከርሱ ዐሥራ ሁለት ምንጮችም ፈለቁ፤ ሰዎቹ ሁሉ መጠጫቸውን በእርግጥ ዐወቁ፤ በነሱም ላይ ደመናን አጠለልን፤ በነርሱም ላይ መናንና ድርጭትን አወረድን ከሰጠናችሁም መልካም ሲሳይ ብሉ (አልን ጸጋችንን በመካዳቸው) አልበደሉምም ግን ነፍሶቻቸውን የሚበድሉ ነበሩ።

And We divided them into twelve descendant tribes [as distinct] nations. And We inspired to Moses when his people implored him for water, "Strike with your staff the stone," and there gushed forth from it twelve springs. Every people knew its watering place. And We shaded them with clouds and sent down upon them manna and quails, [saying], "Eat from the good things with which We have provided you." And they wronged Us not, but they were [only] wronging themselves.

7:161
-ለነርሱም በተባሉ ጊዜ (አስታውስ) በዚች ከተማ ተቀመጡ፤ ከርሷም በሻችሁት ስፍራ ብሉ፤ (የምንፈልገው) የኃጢአታችንን መርገፍ ነው በሉም፤ የከተማይቱንም በር አጎንብሳችሁ ግቡ፤ ኃጢአቶቻችሁን ለእናንተ እንምራለንና፤ በጎ ለሰሩት በእርግጥ እንጨምራለን።

And [mention, O Muhammad], when it was said to them, "Dwell in this city and eat from it wherever you will and say, 'Relieve us of our burdens,' and enter the gate bowing humbly; We will [then] forgive you your sins. We will increase the doers of good [in goodness and reward]."

7:162
ከነሱም ውስጥ እነዚያ (ራሳቸውን) የበደሉት ሰዎች፣ ከዚያ ለነርሱ ከተባለው ሌላ የኾነን ቃል ለወጡ፤ በነርሱም ላይ የበድሉ በነበሩት በደል መዐትን ከሰማይ ላክንባቸው።

But those who wronged among them changed [the words] to a statement other than that which had been said to them. So We sent upon them a punishment from the sky for the wrong that they were doing.

7:163
ከዚያችም በባሕሩ ዳርቻ ከነበረችው ከተማ፣ በቅዳሜ (ቀን) ወሰን ባለፉ ጊዜ፣ በሰንብታቸው ቀን ዐሣዎቻቸው የተከማቹ ኾነው በሚመጡላቸው ጊዜ፣ (የኾነውን) ጠይቃቸው፤ ሰንበትንም በማያከብሩበት (በሌላው) ቀን፣ አይመጡላቸውም፤ እንደዚሁ ያምጡበት በነበሩት ምክንያት እንሞክራቸዋለን።

And ask them about the town that was by the sea - when they transgressed in [the matter of] the sabbath - when their fish came to them openly on their sabbath day, and the day they had no sabbath they did not come to them. Thus did We give them trial because they were defiantly disobedient.

7:164
ከነሱም (ከፊሎቹ) ሕዝቦች ፦ አላህ አጥፊያቸው ወይም በብርቱ ቅጣት ቀጪአቸው የኾኑትን ሕዝቦች፣ ለምን ትገሥጻላችሁ ባሉ ጊዜ፣ (ገሣጾቹ) ፦ ወደ ጌታችሁ በቂ ምንያት እንዲኾንና እነርሱም ቢከለከሉ ብለን ነው አሉ።

And when a community among them said, "Why do you advise [or warn] a people whom Allah is [about] to destroy or to punish with a severe punishment?" they [the advisors] said, "To be absolved before your Lord and perhaps they may fear Him."

7:165
በርሱም የተገሠጹበትን ነገር በተው ጊዜ፣ እነዚያን ከክፉ የሚከለክሉትን አዳን፤ እነዚያንም የበደሉትን ያምጡ በነበሩት ምክንያት በብርቱ ቅጣት ያዛቸው።

And when they forgot that by which they had been reminded, We saved those who had forbidden evil and seized those who wronged, with a wretched punishment, because they were defiantly disobeying.

7:166
ከርሱም ከተከለከሉት ነገር በኮሩ ጊዜ፣ ለነሱ ወራዶች ዝንጀሮዎች ሁኑ አልን፤ (ሆኑም)።

So when they were insolent about that which they had been forbidden, We said to them, "Be apes, despised."

7:167
ጌታህም እስከ ትንሳኤ ቀን ክፉ ቅጣትን የሚያቀምሳቸውን ሰው በነሱ ላይ በእርግጥ የሚልክ መሆኑን ባስታወቀ ጊዜ (አስታወሳቸው)፤ ጌታህ በእርግጥ ቅጣተ ፈጣን ነው፤ እርሱም በእርግጥ እጅግ መሐሪ አዛኝ ነው።

And [mention] when your Lord declared that He would surely [continue to] send upon them until the Day of Resurrection those who would afflict them with the worst torment. Indeed, your Lord is swift in penalty; but indeed, He is Forgiving and Merciful.

7:168
(የእስራኤል ልጆች) በምድር ላይ የተለያዩ ሕዝቦች አድርገንም ከፋፈልናቸው፤ ከነሱ መልካሞች አሉ፤ ከነርሱም ከዚያ ሌላ አሉ፤ ይመለሱ ዘንድም በተድላዎችም፣ በመከራዎችም ሞከርናቸው።

And We divided them throughout the earth into nations. Of them some were righteous, and of them some were otherwise. And We tested them with good [times] and bad that perhaps they would return [to obedience].

7:169
ከኋላቸውም ፦ መጽሐፉን የወረሱ መጥፎ ምትኮች ተተኩ፤ የዚህን የቅርቡን ጠፊ ጥቅም ይይዛሉ፤ ብጤውም ጥቅም ቢመጣላቸው የሚይዙት ሲሆኑ (በሰራነው)፦ ለኛ ምህረት ይደረግልናል ይላሉ፤በአላህም ላይ ከእውነት በቀር እንዳይናገሩ በነርሱ ላይ የመጽሐፉ ቃል ኪዳን አልተያዘባቸውምን? በርሱ ውስጥ ያለውንም አላነበቡምን? የመጨረሻይቱም አገር፣ ለነዚያ ጌታቸውን ለሚፈሩት በላጭ ናት፤ አታውቁምን?

And there followed them successors who inherited the Scripture [while] taking the commodities of this lower life and saying, "It will be forgiven for us." And if an offer like it comes to them, they will [again] take it. Was not the covenant of the Scripture taken from them that they would not say about Allah except the truth, and they studied what was in it? And the home of the Hereafter is better for those who fear Allah , so will you not use reason?

7:170
እነዚያም መጽሐፉን ጠብቀው የሚይዙ፣ ሦላትንም በደንቡ የሰገዱ፣ እኛ የመልካም ሠሪዎችን ዋጋ አናጠፋም።

But those who hold fast to the Book and establish prayer - indeed, We will not allow to be lost the reward of the reformers.

7:171
የጡርን ተራራን ነቅለን ከበላያቸው እንደ ጥላ ኾኖ በአነሳውና እርሱም በነርሱ ላይ ወዳቂ መኾኑን ባረጋገጡ ጊዜ (አስታውስ)፤ የሰጠናችሁን በብርታት ያዙ፤ ትጠነቀቁም ዘንድ በውስጡ ያለውን ተገንዘቡ (አልን)።

And [mention] when We raised the mountain above them as if it was a dark cloud and they were certain that it would fall upon them, [and Allah said], "Take what We have given you with determination and remember what is in it that you might fear Allah ."

7:172
ጌታህም ከአደም ልጆች ከጀርቦቻቸው ዘሮቻቸውን ባወጣና ጌታችሁ አይደለሁምን? ሲል በነፍሶቻቸው ላይ ባስመሰከራቸው ጊዜ (የሆነውን አስታውስ)፤ ጌታችን ነህ መሰከርን አሉ፤ በትንሳኤ ቀን ከዚህ (ኪዳን) ዘንጊዎች ነበርን እንዳትሉ፤

And [mention] when your Lord took from the children of Adam - from their loins - their descendants and made them testify of themselves, [saying to them], "Am I not your Lord?" They said, "Yes, we have testified." [This] - lest you should say on the day of Resurrection, "Indeed, we were of this unaware."

7:173
ወይም (ጣዖታትን) ያጋሩት ከኛ በፊት የነበሩት አባቶቻችን ብቻ ናቸው፤ እኛም ከነሱ በኋላ የሆኑ ዘሮች ነበርን፤ አጥፊዎቹ በሠሩት ታጠፋናለህ? እንዳትሉ፤ (አስመሰከርናችሁ)።

Or [lest] you say, "It was only that our fathers associated [others in worship] with Allah before, and we were but descendants after them. Then would You destroy us for what the falsifiers have done?"

7:174
እንደዚሁም (እንዲያስቡ) እንዲመለሱም አንቀጾችን እናብራራለን።

And thus do We [explain in] detail the verses, and perhaps they will return.

7:175
የዚያንም ታምራታችንን የሰጠነውንና ከርሷ የወጣውን፣ ሰይጣንም ያስከተለውን፣ ከጠማሞችም የሆነውን ሰው ወሬ በርሱ ላይ አንብብላቸው።

And recite to them, [O Muhammad], the news of him to whom we gave [knowledge of] Our signs, but he detached himself from them; so Satan pursued him, and he became of the deviators.

7:176
በሻምንም ኖሮ በርሷ ከፍ ባደረግነው ነበር፤ እርሱ ግን ወደ ምድር ተዘነበለ፤ ፍላጎቱንም ተከተለ፤ ብጤውም ብታባርረው ምላሱን አውጥቶ የሚያለኸልህ፣ ወይም ብትተወው ምላሱን አውጥቶ የሚያለኸልህ እንደሆነ ውሻ ነው፤ ይህ የነዚያ በአንቀጾቻችን ያስተባበሉት ሕዝቦች ምሳሌ ነው፤ ያስተነትኑም ዘንድ ታሪኮችን ተረክላቸው።

And if We had willed, we could have elevated him thereby, but he adhered [instead] to the earth and followed his own desire. So his example is like that of the dog: if you chase him, he pants, or if you leave him, he [still] pants. That is the example of the people who denied Our signs. So relate the stories that perhaps they will give thought.

7:177
የነዚያ በአንቀጾቻችን ያስተባበሉና ነፍሶቻቸውን ይበድሉ የነበሩት ሰዎች ምሳሌ ከፋ!

How evil an example [is that of] the people who denied Our signs and used to wrong themselves.

7:178
አላህ የሚያቀናው ሰው ቅን እርሱ ነው፤ የሚያጠመውም ሰው እነዚያ ከሳሪዎቹ እነሱ ናቸው።

Whoever Allah guides - he is the [rightly] guided; and whoever He sends astray - it is those who are the losers.

7:179
ከጋኔንም ከሰዎችም ብዙዎችን ለገሃነም በእርግጥ ፈጠርን፤ ለነርሱ በርሳቸው የማያውቁባቸው ልቦች አሏቸው፤ ለነሱም በሳቸው የማያዩባቸው ዓይኖች አሉዋቸው፤ ለነሱም በሳቸው የማይሰሙባቸው ጆሮዎች አሏቸው። እነዚያ እንደ እንስሳዎች ናቸው፤ ይልቁንም እነርሱ በጣም የተሳሳቱ ናቸው፤ እነዚያ ዘንጊዎቹ እነርሱ ናቸው፤

And We have certainly created for Hell many of the jinn and mankind. They have hearts with which they do not understand, they have eyes with which they do not see, and they have ears with which they do not hear. Those are like livestock; rather, they are more astray. It is they who are the heedless.

7:180
ለአላህም መልካም ስሞች አሉት፤ (ስትጸልዩ) በርሷም ጥሩት እነዚያንም ስሞቹን የሚያጣምሙትን ተውዋቸው፤ ይሠሩት የነበሩትን ነገር በእርግጥ ይመነዳሉ።

And to Allah belong the best names, so invoke Him by them. And leave [the company of] those who practice deviation concerning His names. They will be recompensed for what they have been doing.

7:181
ከፈጠርናቸውም ሰዎች በእውነት የሚመሩ፣ በርሱም (ፍርድን) የሚስተካክሉ ሕዝቦች አልሉ፤

And among those We created is a community which guides by truth and thereby establishes justice.

7:182
እነዚያንም በአንቀጾቻችን ያስተባበሉትን ከማያውቁት ስፍራ ቀስ በቀስ (ምቾትን በመጨመር) እናዘነጋቸዋለን።

But those who deny Our signs - We will progressively lead them [to destruction] from where they do not know.

7:183
ለነርሱም ጊዜ እሰጣቸዋለሁ ጥበቤ ብርቱ ነውና።

And I will give them time. Indeed, my plan is firm.

7:184
በነብያቸው (በሙሐመድ) ምንም ዕብደት የሌለበት መሆኑን አያስተውሉምን? እርሱ ግልጽ አስጠንቃቂ እንጂ ሌላ አይደለም።

Then do they not give thought? There is in their companion [Muhammad] no madness. He is not but a clear warner.

7:185
በሰማያትና በምድር ግዛት ውስጥ ከማንኛውም ነገር አላህ በፈጠረውም ሁሉ የሞት ጊዜያቸውም በእርግጥ መቅረቡ የሚፈራ መሆኑን አያስተውሉምን? ከርሱም (ከቁርአን) ወዲያ በየትኛው ንግግር ያምናሉ።

Do they not look into the realm of the heavens and the earth and everything that Allah has created and [think] that perhaps their appointed time has come near? So in what statement hereafter will they believe?

7:186
አላህ የሚያጠመው ሰው ለርሱ ምንም አቅኝ የለውም፤ በጥመታቸውም ውስጥ እየዋለሉ ይተዋቸዋል።

Whoever Allah sends astray - there is no guide for him. And He leaves them in their transgression, wandering blindly.

7:187
ከሰአቲቱ መቼ እንደምትረጋ (እንደምትመጣ) ይጠይቁሃል፤ ዕውቀቷ በጌታዬ ዘንድ ነው፤ በጊዜዋ እርሱ እንጂ ሌላ አይገልጣትም፤ በሰማያትና በምድርም ከበደች፤ በድንገት ቢሆን እንጂ አትመጣችሁም በላቸው፤ ከርሷ አጥብቀህ እንደ ተረዳህ አድርገው ይጠይቁሃል፤ ዕውቀቷ አላህ ዘንድ ብቻ ነው፤ ግን አብዛኛዎቹ ሰዎች አያውቁም፤ በላቸው።

They ask you, [O Muhammad], about the Hour: when is its arrival? Say, "Its knowledge is only with my Lord. None will reveal its time except Him. It lays heavily upon the heavens and the earth. It will not come upon you except unexpectedly." They ask you as if you are familiar with it. Say, "Its knowledge is only with Allah , but most of the people do not know."

7:188
አላህ የሻውን በስተቀር ለራሴ ጥቅምንም፣ ጉዳትንም፣ ማምጣት አልችልም፣ ሩቅንም (ምስጢር) የማውቅ በነበርኩ ኖሮ ከመልካም ነገር ባበዛሁና ክፉም ነገር ባልነካኝ ነበር፤ እኔ ለሚያምኑ ሕዝቦች አስፈራሪና አብሳሪ እንጂ ሌላ አይደለሁም በላቸው።

Say, "I hold not for myself [the power of] benefit or harm, except what Allah has willed. And if I knew the unseen, I could have acquired much wealth, and no harm would have touched me. I am not except a warner and a bringer of good tidings to a people who believe."

7:189
እርሱ ያ ከአንዲት ነፍስ (ከአደም) የፈጠራችሁ ከርሷም መቀናጆዋን ወደርሷ ይረካ ዘንድ ያደረገ ነው። በተገናኛትም ጊዜ ቀላልን እርግዝና አረገዘች፤ እርሱንም (ፅንሱን) ይዛው ኼደች፤ በከበደችም ጊዜ ፦ደግን ልጅ ብትሰጠን በእርግጥ ከአመስጋኞቹ እንሆናለን ሲሉ ጌታቸውን አላህን ለመኑ።

It is He who created you from one soul and created from it its mate that he might dwell in security with her. And when he covers her, she carries a light burden and continues therein. And when it becomes heavy, they both invoke Allah , their Lord, "If You should give us a good [child], we will surely be among the grateful."

7:190
መልካምን ልጅ በሰጣቸውም ጊዜ፣ በሰጣቸው ልጅ (ስም) ለርሱ ተጋሪዎች አደረጉለት፤ (*) አላህም ከሚያጋሩት ሁሉ ላቀ።
* ስሙ ወደ ሌላ አስጠግተው በመጥራት


But when He gives them a good [child], they ascribe partners to Him concerning that which He has given them. Exalted is Allah above what they associate with Him.

7:191
ምንንም የማይፈጥሩትንና እነርሱም የሚፈጠሩትን (በአላህ) ያጋራሉን?

Do they associate with Him those who create nothing and they are [themselves] created?

7:192
ለነርሱም መርዳትን የማይችሉትን፣ ነፍሶቻቸውንም የማይረዱትን፣ (ያጋራሉን?)

And the false deities are unable to [give] them help, nor can they help themselves.

7:193
(ጣዖቶቹን) ወደ ቅን መንገድ ብትጠሩዋቸውም አይከተሉዋችሁም፤ ብትጠሩዋቸውም፣ ወይም እናንተ ዝምተኞችም ብትሆኑም በእናንተ ላይ እኩል ነው፤

And if you [believers] invite them to guidance, they will not follow you. It is all the same for you whether you invite them or you are silent.

7:194
እነዚያ ከአላህ ሌላ የምትገዙዋቸው፣ ብጤዎቻችሁ ተገዢዎች ናቸው፤ እውነተኞችም እንደሆናችሁ ጥሩዋቸውና ለናንተ ይመልሱላችሁ፤ (አይችሉም)።

Indeed, those you [polytheists] call upon besides Allah are servants like you. So call upon them and let them respond to you, if you should be truthful.

7:195
ለነርሱ በርሳቸው የሚኼዱባቸው እግሮች አሉዋቸውን? ወይስ ለነሱ በርሳቸው የሚጨብጡባቸው እጆች አሉዋቸውን? ወይስ ለነሱ በርሳቸው የሚያዩባቸው ዓይኖች አሉዋቸውን? ወይስ ለነሱ በርሳቸው የሚሰሙባቸው ጆሮዎች አሉዋቸውን? ፦ያጋራችኋቸውን ጥሩ፣ ከዚያም ተተናኮሉኝ፤ ጊዜም አትስጡኝ (አልፈራችሁም) በላቸው።

Do they have feet by which they walk? Or do they have hands by which they strike? Or do they have eyes by which they see? Or do they have ears by which they hear? Say, [O Muhammad], "Call your 'partners' and then conspire against me and give me no respite.

7:196
የኔ ረዳቴ ያ መጽሐፉን (ቁርአንን) ያወረደልኝ አላህ ነውና፤ እርሱም መልካም ሠሪዎችን ይረዳል (በላቸው)።

Indeed, my protector is Allah , who has sent down the Book; and He is an ally to the righteous.

7:197
እነዚያ ከርሱ በቀር የምትገዙዋቸው፣ ሊረዱዋችሁ አይችሉም፤ ነፍሶቻቸውንም አይረዱም።

And those you call upon besides Him are unable to help you, nor can they help themselves."

7:198
ወደ ቅንም መንገድ (እንዲመሩዋችሁ) ብትጠሩዋቸው አይሰሙም፤ (በላቸው)፤ እነርሱንም የማያዩ ሲሆኑ፣ ወደ አንተ ሲመለከቱ ታያቸዋለህ።

And if you invite them to guidance, they do not hear; and you see them looking at you while they do not see.

7:199
ገርን ጠባይ ያዝ፤ በመልካምም እዘዝ ባለጌዎቹንም ተዋቸው።

Take what is given freely, enjoin what is good, and turn away from the ignorant.

7:200
ከሰይጣንም (በኩል) ጉትጉታ ቢያገኝህ፣ በአላህ ተጠበቅ፤ እርሱ ሰሚው ዐዋቂው ነውና።

And if an evil suggestion comes to you from Satan, then seek refuge in Allah . Indeed, He is Hearing and Knowing.

7:201
እነዚያ የተጠነቀቁት ከሰይጣን የሆነ ዘዋሪ በነካቸው ጊዜ፣ (ጌታቸውን) ይገነዘባሉ፤ ወዲያውም እነሱ ተመልካቾች ይሆናሉ።

Indeed, those who fear Allah - when an impulse touches them from Satan, they remember [Him] and at once they have insight.

7:202
ወንድሞቻቸውም (*) ጥመትን ይጨምሩላቸዋል፤ ከዚያም (እነርሱ) አይገቱም።
* የከሐዲያን ወንድሞች ሰይጣናት።


But their brothers - the devils increase them in error; then they do not stop short.

7:203
በታምርም ባልመጣሃቸው ጊዜ (በራስህ) ፦ ለምን አትፈጥራትም ይላሉ፤ ከጌታዬ ወደ እኔ የተወረደውን ብቻ እከተላለሁ፤ ይህ (ቁርአን) ከጌታችሁ ሲሆን፣ ለሚያምኑ ሕዝቦች መረጃዎችና መምሪያ፣ እዝነትም ነው በላቸው።

And when you, [O Muhammad], do not bring them a sign, they say, "Why have you not contrived it?" Say, "I only follow what is revealed to me from my Lord. This [Qur'an] is enlightenment from your Lord and guidance and mercy for a people who believe."

7:204
ቁርአንም በተነበበ ጊዜ እርሱን አዳምጡ፤ ጸጥም በሉ፤ ይታዘንላችኋልና።

So when the Qur'an is recited, then listen to it and pay attention that you may receive mercy.

7:205
ጌታህንም በሚስጥር ተዋድቀህና ፈርተህ ከጩኸት በታችም በኾነ ቃል፣ በጧትም፣ በማታም አውሳው፤ ከዘንጊዎቹም አትሁኑ።

And remember your Lord within yourself in humility and in fear without being apparent in speech - in the mornings and the evenings. And do not be among the heedless.

7:206
እነዚያ እጌታህ ዘንድ ያሉት (መላእክት) እርሱን ከመገዛት አይኮሩም፤ ያወድሱታልም፤ ለርሱም ብቻ ይሰግዳሉ።

Indeed, those who are near your Lord are not prevented by arrogance from His worship, and they exalt Him, and to Him they prostrate

Copyright 2013, AmharicQuran.com