Amharic Quran
Chapters/Surah

ሱረቱ አል-ኒሳእ (የሴቶቹ ምዕራፍ)

4:1
እላንተ ሰዎች ሆይ! ያንን ከአንዲት ነፍስ (ከአዳም) የፈጠራችሁን፣ ከእርስዋም መቀናጆዋን (ሔዋንን) የፈጠረውን፣ ከነርሱም ብዙ ወንዶችንና ሴቶችን የበተነውን፣ ጌታችሁን ፍሩ። ያንንም በርሱ የምትጠያየቁበትን አላህንና ዝምድናዎችንም (ከመቁረጥ) ተጠንቀቁ፣ አላህ በእናንተ ላይ ተጠባባቂ ነውና።

O mankind, fear your Lord, who created you from one soul and created from it its mate and dispersed from both of them many men and women. And fear Allah , through whom you ask one another, and the wombs. Indeed Allah is ever, over you, an Observer.

4:2
የቲሞችንም ገንዘቦቻቸውን ስጡ፤ መጥፎውንም በመልካሙ አትለውጡ፤ ገንዘቦቻቸውንም ወደ ገንዘቦቻችሁ (በመቀላቀል) አትብሉ፤ እርሱ ታላቅ ኃጢያት ነውና።

And give to the orphans their properties and do not substitute the defective [of your own] for the good [of theirs]. And do not consume their properties into your own. Indeed, that is ever a great sin.

4:3
በየቲሞችም (ማግባት) አለማስተካከላችሁን ብትፈሩ፣ (ዝሙትንና ከተወሰነላችሁ በላይ ማግባትንም ፍሩ)፤ ከሴቶች ለእናንተ የተዋበላችሁን ሁለት ሁለት፣ ሦስት ሦስትም፣ አራት አራትም አግቡ። አለማስተካከልንም ብትፈሩ፣ አንዲትን ብቻ፣ ወይም እጆቻችሁ ንብረት ያደረጉትን *** ያዙ፤ ይህ ወደ አለመበደል በጣም የቀረበ ነው።
*** ሀብታችሁ የኾኑትን ዕቁባት


And if you fear that you will not deal justly with the orphan girls, then marry those that please you of [other] women, two or three or four. But if you fear that you will not be just, then [marry only] one or those your right hand possesses. That is more suitable that you may not incline [to injustice].

4:4
ሴቶችንም መህሮቻቸውንም *** በደስታ ስጡ፤ ለናንተም ከርሱ አንዳችን ነገር ነፍሶቻቸው ቢለግሱ፣ መልካም ምስጉን ሲሆን ብሉት።
*** “በኒካሕ” ወቅት ለሴቷ የሚሰጥ ገንዘብ


And give the women [upon marriage] their [bridal] gifts graciously. But if they give up willingly to you anything of it, then take it in satisfaction and ease.

4:5
ቂሎችንም፣ ያችን አላህ ለናንተ መተዳደሪያ ያደረጋትን ገንዘቦቻችሁን፣ (የያዛችሁላቸዉን) አትስጧቸው፤ ከርሷም መግቡዋቸው፤ አልብሱዋቸውም፤ ለነሱም መልካምን ንግግር ተናገሩ።

And do not give the weak-minded your property, which Allah has made a means of sustenance for you, but provide for them with it and clothe them and speak to them words of appropriate kindness.

4:6
ጋብቻን እስከ ደረሱ ጊዜ ድረስ ፈትኑአቸው፤ ከነርሱም ቅንነትን ብታውቁ፣ ገንዘቦቻቸውን ወደነርሱ ስጡ። በማባከንና ማደጋቸውንም በመሽቀዳደም አትብሏት። (ከዋቢዎች) ኃብታምም የሆነ ሰው ይከልከል፤ ድኻም የሆነ ሰው (ለድካሙ) በአግባብ ይብላ። ገንዘቦቻቸውንም ወደ እነርሱ በሰጣችሁ ጊዜ፣ በነርሱ ላይ አስመስክሩ፤ ተጠባባቂነትም በአላህ በቃ።

And test the orphans [in their abilities] until they reach marriageable age. Then if you perceive in them sound judgement, release their property to them. And do not consume it excessively and quickly, [anticipating] that they will grow up. And whoever, [when acting as guardian], is self-sufficient should refrain [from taking a fee]; and whoever is poor - let him take according to what is acceptable. Then when you release their property to them, bring witnesses upon them. And sufficient is Allah as Accountant

4:7
ለወንዶች፣ ወላጆችና የቅርብ ዘመዶች ከተዉት (ንብረት) ፈንታ አላቸው። ለሴቶች፣ም ወላጆችና የቅርብ ዘመዶች ከተዉት ከርሱ ካነሰው ወይንም ከበዛው፣ ፈንታ አላቸው። የተወሰነ ድርሻ (ተደርጓል)።

For men is a share of what the parents and close relatives leave, and for women is a share of what the parents and close relatives leave, be it little or much - an obligatory share.

4:8
ክፍያንም (ወራሽ ያልሆኑ) የዝምድና ባለቤቶችና የቲሞች፣ ምስኪኖችም፣ በተገኙበት ጊዜ ከርሱ ዳርጓቸው፤ መልካምንም ንግግር ተናገሩዋቸው።

And when [other] relatives and orphans and the needy are present at the [time of] division, then provide for them [something] out of the estate and speak to them words of appropriate kindness.

4:9
9. እነዚያም ከሁዋላቸው ደካሞችን ዝርያዎች ቢተዉ ኖሮ በነርሱ ላይ የሚፈሩ፣ (በየቲሞች ላይ) ይጠንቀቁ፣ አላህንም ይፍሩ፣ (ለተናዛዡ) ትክክለኛንም ቃል ይናገሩ።

And let those [executors and guardians] fear [injustice] as if they [themselves] had left weak offspring behind and feared for them. So let them fear Allah and speak words of appropriate justice.

4:10
እነዛ የየቲሞችን ገንዘብ በመበደል የሚበሉ በሆዶቻቸው ውስጥ የሚበሉት እሳትን ብቻ ነው፤ እሳትንም በእርግጥ ይገባሉ።

Indeed, those who devour the property of orphans unjustly are only consuming into their bellies fire. And they will be burned in a Blaze.

4:11
አላህ በልጆቻችሁ (ውርስ በሚከተለው)፣ ያዛችኋል፣ ለወንዱ የሁለት ሴቶች ድርሻ ብጤ አለው፤ (ሁለት ወይም) ከሁለት በላይም የሆኑ ሴቶች ብቻ ቢሆኑ፣ ለነሱ (ሟቹ ) ከተወው ረጀት ከሦስት ሁለት እጁ አላቸው። አንዲትም ብትሆን ለርሷ ግማሹ አላት። ለአባትና ለእናቱም፣ ለርሱ ልጅ እንዳለው ከሁለቱ ለያንዳንዱ ከስድስት አንድ አላቸው። ለርሱም ልጅ ባይኖረውና ወላጆቹ ቢወርሱት፣ ለእናቱ ሢሶው አላት። ለርሱም ወንድሞችና እህቶች ቢኖሩት ለእናቱ ከስድስት አንድ አላት፣ (ይህም የተባለው) በርሷ ከተናዘዘባት ኑዛዜ ወይንም ከዕዳ በሁዋላ ነው። አባቶቻችሁና ልጆቻችሁ፣ ለናንተ በመጥቀም ማንኛቸው ይበልጥ ቅርብ እንደሆኑ አታውቁም። (ይኽም) ከአላህ የተደነገገ ነው፤ አላህ ዐዋቂ ጥበበኛ ነውና።

Allah instructs you concerning your children: for the male, what is equal to the share of two females. But if there are [only] daughters, two or more, for them is two thirds of one's estate. And if there is only one, for her is half. And for one's parents, to each one of them is a sixth of his estate if he left children. But if he had no children and the parents [alone] inherit from him, then for his mother is one third. And if he had brothers [or sisters], for his mother is a sixth, after any bequest he [may have] made or debt. Your parents or your children - you know not which of them are nearest to you in benefit. [These shares are] an obligation [imposed] by Allah . Indeed, Allah is ever Knowing and Wise

4:12
ለእናንተም ሚስቶቻችሁ ከተዉት ንብረት፣ ለነርሱ ልጅ ባይኖራቸው፣ ግማሹ አላችሁ፤ ለነሱም ልጅ ቢኖራቸው ከተዉት ሀብት ከአራት አንድ አላችሁ፤ (ይህም) በርሷ ከሚናዘዙባት ኑዛዜ፣ ወይንም ከዕዳ በሁዋላ ነው። ለእናንተም ልጅ ባይኖራችሁ፣ ከተዋችሁት ንብረት፣ ለነርሱ(ለሚስቶች) ከአራት አንድ አላቸው፤ ለናንተም ልጅ ቢኖራችሁ፣ ከተዋችሁት ንብረት፣ ለነርሱ ከስምንት አንድ አላቸው፤ (ይህም) በርሷ ከምትናዘዙባት ኑዛዜ በኋላ ነው። ወላጅም ልጅም የሌለው በጎን ወራሾች የሚወርስ ወንድ ወይንም ሴት ቢገኝ፣ ለርሱም (ለሟቹ) ወንድም ወይም እህት፣ (ከናቱ በኩል ብቻ የሆነ) ቢኖር ከሁለቱ ለያንዳንዳቸው ከስድስት አንድ አላቸው። ከዚህም (ከአንድ) የበዙ ቢሆኑ እነርሱ በሲሶው ተጋሪዎች ናቸው፤ (ይኽም ወራሾችን) የማይጎዳ ሆኖ በርሷ ከሚናዘዙባት ኑዛዜ፣ ወይንም ከዕዳ በኋላ ነው። ከአላህም የሆነ ኑዛዜ (ያዛችኋል)፤ አላህም ዐዋቂ ቻይ ነው።

And for you is half of what your wives leave if they have no child. But if they have a child, for you is one fourth of what they leave, after any bequest they [may have] made or debt. And for the wives is one fourth if you leave no child. But if you leave a child, then for them is an eighth of what you leave, after any bequest you [may have] made or debt. And if a man or woman leaves neither ascendants nor descendants but has a brother or a sister, then for each one of them is a sixth. But if they are more than two, they share a third, after any bequest which was made or debt, as long as there is no detriment [caused]. [This is] an ordinance from Allah , and Allah is Knowing and Forbearing.

4:13
እነዚህ የአላህ ውሳኔዎች ናቸው። አላህንና መልዕክተኛዉንም የሚታዘዙ ሰዎች፣ ከስሮቻቸው ወንዞች የሚፈሱባቸዉን ገነቶች በውስጣቸው ዘውታሪዎች ሲሆኑ ያገባቸዋል። ይህም ትልቅ ዕድል ነው።

These are the limits [set by] Allah , and whoever obeys Allah and His Messenger will be admitted by Him to gardens [in Paradise] under which rivers flow, abiding eternally therein; and that is the great attainment.

4:14
አላህንና መልዕክተኛውንም የሚያምጥ ወሰኖቹንም የሚተላለፍ፣ በውስጧ ዘውታሪ ሲሆን እሳትን ያገባዋል፤ ለርሱም አዋራጅ ቅጣት አለው።

And whoever disobeys Allah and His Messenger and transgresses His limits - He will put him into the Fire to abide eternally therein, and he will have a humiliating punishment.

4:15
እነዚያም ከሴቶቻችሁ መጥፎን ስራ (ዝሙትን) የሚሠሩ፣ በነርሱ ላይ ከእናንተ አራትን (ወንዶች) አስመስክሩባቸው። ቢመሰክሩም፣ ሞት እስከሚደርስባቸው፣ ወይም አላህ ለነርሱ መንገድን እስከሚያደርግ ድረስ ከቤቶች ውስጥ ያዙዋቸው (ጠብቁዋቸው)።

Those who commit unlawful sexual intercourse of your women - bring against them four [witnesses] from among you. And if they testify, confine the guilty women to houses until death takes them or Allah ordains for them [another] way.

4:16
እነዚያንም ከናንተ ውስጥ (ዝሙትን) የሚሠሩዋትን አሰቃዩዋቸው፤ ቢፀፀቱና ሥራቸውንም ቢያሳምሩ ከነርሱ ተገቱ (አታሰቃዩዋቸው) አላህ ፀፀትን ተቀባይ አዛኝ ነውና። (1)

And the two who commit it among you, dishonor them both. But if they repent and correct themselves, leave them alone. Indeed, Allah is ever Accepting of repentance and Merciful.

4:17
ፀፀትን መቀበል በአላህ ላይ የሚገባው ለነዚያ ኀጢአትን በስሕተት ለሚሠሩና ከዚያም ከቅርብ ጊዜ ለሚጸጸቱት ብቻ ነው። እነዚያንም አላህ በነርሱ ላይ ጸጸትን ይቀበላል። አላህም ዐዋቂ ጥበበኛ ነው።

The repentance accepted by Allah is only for those who do wrong in ignorance [or carelessness] and then repent soon after. It is those to whom Allah will turn in forgiveness, and Allah is ever Knowing and Wise.

4:18
ጸጸትንም መቀበል ለነዚያ ኃጢያቶችን ለሚሠሩ፣ አንዳቸውንም ሞት በመጣበት ጊዜ እኔ አሁን ተጸጸትኩ ለሚልና ለነዚያም እነርሱ ከኃዲዎች ሆነው ለሚሞቱ አይደለችም። እነዚያ ለነሱ አሳማሚ ቅጣት አዘጋጅተናል።

But repentance is not [accepted] of those who [continue to] do evil deeds up until, when death comes to one of them, he says, "Indeed, I have repented now," or of those who die while they are disbelievers. For them We have prepared a painful punishment.

4:19
እላንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ! ሴቶችን ያስገደዳችሁ ሆናችሁ ልትወርሱና ግልፅን መጥፎን ስራ ካልሠሩ በስተቀር ከሰጣችኋቸው ከፊሉን ልትወስዱ፣ ልታጉላሏቸውም ለናንተ አይፈቀድም፤ በመልካምም ተኗኗርሩዋቸው፤ ብትጠሉዋቸውም (ታገሡ)፤ አንዳችን ነገር ልትጠሉ አላህም በርሱ ብዙ ደግ ነገርን ሊያደርግ ይቻላልና።

O you who have believed, it is not lawful for you to inherit women by compulsion. And do not make difficulties for them in order to take [back] part of what you gave them unless they commit a clear immorality. And live with them in kindness. For if you dislike them - perhaps you dislike a thing and Allah makes therein much good.

4:20
በሚስትም ስፍራ ሚስትን ለመለወጥ ብትፈልጉ፣ ለአንደኛዪቱ (ለምትፈታው) ብዙን ገንዘብ የሰጣችኋት ስትሆኑ ከርሱ ምንንም አትውሰዱ። በመበደልና ግልጽ በሆነ ኃጢያት ትወስዱታላችሁን?

But if you want to replace one wife with another and you have given one of them a great amount [in gifts], do not take [back] from it anything. Would you take it in injustice and manifest sin?

4:21
ከፊላችሁ ወደ ከፊሉ በእርግጥ የደረሰ ሲሆንና ከናንተ ላይም (ሴቶች) የጠበቀ ኪዳንን የያዙባችሁ ሲሆኑ እንዴት ትወስዱታላችሁ!

And how could you take it while you have gone in unto each other and they have taken from you a solemn covenant?

4:22
ከሴቶችም ከአባቶቻችሁ ያገቡዋቸዉን አታግቡ። (ትቀጡበታላችሁ) ያለፈው ሲቀር፣ እርሱ መጥፎና የተጠላ ሥራ ነውና መንገድነቱም ከፋ!

And do not marry those [women] whom your fathers married, except what has already occurred. Indeed, it was an immorality and hateful [to Allah ] and was evil as a way

4:23
እናቶቻችሁ፣ ሴት ልጆቻችሁም፣ እኅቶቻችሁም፣ አክስቶቻችሁም፣ የሹሜዎቻችሁም፣** የወንድም ሴቶች ልጆችም፣ የእኅት ሴቶች ልጆችም፣ እነዚያም ያጠቡዋችሁ እናቶቻችሁ፣ ከመጥባት የሆኑትም እኅቶቻችሁ፣ የሚስቶቻችሁም እናቶች እነዚያም በጉያዎቻችሁ ያሉት፣ የነዚያ በነርሱ የገባችሁባቸው ሚስቶቻችሁ ሴቶች ልጆች፣ (ልታገቧቸው) በናንተ ላይ እርም ተደረጉባችሁ። በነርሱም (በሚስቶቻችሁ) ያልገባችሁባቸው ብትሆኑ፣ (በፈታችኋቸው ጊዜ ሴቶች ልጆቻቸውን ብታገቡ) በናንተ ላይ ኅጢያት የለባችሁም። የነዚያ ከጀርባዎቻችሁ የሆኑት ወንዶች ልጆቻችሁ *** ሚስቶችም፣ በሁለት እኅትማማቾችም መካከል መሰብሰብ (እንደዚሁ እርም ነው)፤ ግን ከዚህ በፊት ያለፈው ሲቀር፣ (እርሱንስ ተምራችኋል) አላህ መሐሪ አዛኝ ነውና።
** የ እናት እኅት ***የወለዳችኋቸው ልጆቻችሁ ሚስቶቻችሁ


Prohibited to you [for marriage] are your mothers, your daughters, your sisters, your father's sisters, your mother's sisters, your brother's daughters, your sister's daughters, your [milk] mothers who nursed you, your sisters through nursing, your wives' mothers, and your step-daughters under your guardianship [born] of your wives unto whom you have gone in. But if you have not gone in unto them, there is no sin upon you. And [also prohibited are] the wives of your sons who are from your [own] loins, and that you take [in marriage] two sisters simultaneously, except for what has already occurred. Indeed, Allah is ever Forgiving and Merciful.

4:24
ከሴቶችም (በባል) ጥብቆቹ እጆቻችሁ (በምርኮ) የያዙዋቸው ሲቀሩ በናንተ ላይ እርም ናቸው። (ይህን) አላህ በናንተ ላይ ጻፈ፤ ከዚሀችሁም (ከተከለከሉት) ወዲያ ጥብቆች ሆናችሁ ዝሙተኞች ሳትሆኑ በገንዘቦቻችሁ *** ልትፈልጉ ለናንተ ተፈቀደ፤ ከነሱም በርሱ (በመገናኘት) የተጠቀማችሁባቸውን ሴቶች፣ መህሮቻቸውን ግዴታ ሲኾን ስጧቸው። ከመወሰንም በኋላ በተዋደዳችሁበት ነገር በናንተ ላይ ኃጢያት የለም። አላህ ዐዋቂ ጥበበኛ ነውና።
*** በጋብቻ ወይንም በግዥ


And [also prohibited to you are all] married women except those your right hands possess. [This is] the decree of Allah upon you. And lawful to you are [all others] beyond these, [provided] that you seek them [in marriage] with [gifts from] your property, desiring chastity, not unlawful sexual intercourse. So for whatever you enjoy [of marriage] from them, give them their due compensation as an obligation. And there is no blame upon you for what you mutually agree to beyond the obligation. Indeed, Allah is ever Knowing and Wise.

4:25
ከናንተም ውስጥ ጥብቆች ምእምናት የሆኑትን ለማግባት ሀብትን ያልቻለ ሰው፣ እጆቻችሁ ንብረት ካደረጓቸው ከምእመናት፣ ወጣቶቻችሁ (ባሪያን ያግባ)፤ አላህም እምነታችሁን ዐዋቂ ነው፤ ከፊላችሁ ከከፊሉ (የተራባ) ነው። (ባሮችን) በጌቶቻቸውም ፈቃድ አግቡዋቸው። መህሮቻቸውንም በመልካም መንገድ ስጧቸው፤ ጥብቆች ሆነው ዝሙተኞች ያልሆኑ የስርቆሽ ወዳጆችንም ያልያዙ ሲኮኑ፣ (አግቧቸው)፤ በማግባት በተጠበቁም ጊዜ፣ መጥፎን ሥራ ቢሠሩ በነርሱ ላይ፣ ከቅጣት በነጻዎቹ ላይ ያለው ግማሽ አለባቸው፤ ይኽ (ባሪያን ማግባት)፣ ከናንተ ዝሙትን ለፈራ ሰው ነው። መታገሳችሁም ለናንተ በላጭ ነው። አላህም መሐሪ አዛኝ ነው።

And whoever among you cannot [find] the means to marry free, believing women, then [he may marry] from those whom your right hands possess of believing slave girls. And Allah is most knowing about your faith. You [believers] are of one another. So marry them with the permission of their people and give them their due compensation according to what is acceptable. [They should be] chaste, neither [of] those who commit unlawful intercourse randomly nor those who take [secret] lovers. But once they are sheltered in marriage, if they should commit adultery, then for them is half the punishment for free [unmarried] women. This [allowance] is for him among you who fears sin, but to be patient is better for you. And Allah is Forgiving and Merciful

4:26
አላህ (የሀይማኖታችሁን ሕግጋት) ሊያብራራላችሁ፣ ከናንተ በፊትም የነበሩትን ነቢያት ደንቦች ሊመራችሁ፣ በናንተም ላይ ጸጸትን ሊቀበል ይሻል። አላህም ዐዋቂ ጥበበኛ ነው።

Allah wants to make clear to you [the lawful from the unlawful] and guide you to the [good] practices of those before you and to accept your repentance. And Allah is Knowing and Wise.

4:27
አላህም በናንተ ላይ ጸጸትን ሊቀበል ይሻል። እነዚያም ፍላጎታቸውን የሚከተሉት (ከውነት) ትልቅን መዘንበል እንድትዘነበሉ ይፈልጋሉ።

Allah wants to accept your repentance, but those who follow [their] passions want you to digress [into] a great deviation.

4:28
አላህ ከናንተ ሊያቃልልላችሁ ይሻል። ሰውም ደካማ ሆኖ ተፈጠረ።

And Allah wants to lighten for you [your difficulties]; and mankind was created weak.

4:29
እላንተ ያመናችሁ ሆይ! ገንዘቦቻችሁን በመካከላችሁ ያለ አግባብ አትብሉ፤ ግን ከናንተ በመዋደድ የሆነችውን ንግድ (ብሉ) ነፍሶቻችሁንም አትግደሉ። አላህ ለናንተ አዛኝ ነውና።

O you who have believed, do not consume one another's wealth unjustly but only [in lawful] business by mutual consent. And do not kill yourselves [or one another]. Indeed, Allah is to you ever Merciful.

4:30
ወሰን በማለፍና በመበደልም ይህንን የሠራ ሰው እሳትን እናገባዋለን። ይኽም በአላህ ላይ ገር ነው።

And whoever does that in aggression and injustice - then We will drive him into a Fire. And that, for Allah , is [always] easy

4:31
ከርሱ ከተከለከላችሁት ታላላቆቹን ብትርቁ (ትናንሾቹን) ኃጢአቶቻችሁን ከናንተ እናብሳለን፤ የተከበረንም ስፍራ (ገነትን) እናገባችኋለን።

If you avoid the major sins which you are forbidden, We will remove from you your lesser sins and admit you to a noble entrance [into Paradise].

4:32
አላህም ከፊላችሁን በከፊሉ ላይ በርሱ ያበለጠበትን ጸጋ አትመኙ። ለወንዶች ከሠሩት ሥራ ዕድል አላቸው፤ ለሴቶችም ከሠሩት ሥራ ዕድል አላቸው። አላህንም ከችሮታው ለምኑት፤ አላህ በነገሩ ሁሉ ዐዋቂ ነውና።

And do not wish for that by which Allah has made some of you exceed others. For men is a share of what they have earned, and for women is a share of what they have earned. And ask Allah of his bounty. Indeed Allah is ever, of all things, Knowing.

4:33
ለሁሉም (ለወንዶችና ለሴቶች) ወላጆችና የቅርብ ዘመዶች ከተዉት ሀብት ጠቅላይ ወራሾችን አድርገናል። እነዚያንም (ለመረዳዳትና ለመዋረስ) በመሐላዎቻችሁ የተዋዋላችኋቸውን ድርሻቸውን (ከስድስት አንድ) ስጧቸው። *** አላህ በነገሩ ሁሉ አዋቂ ነው።
*** በመሐላ መዋረስ በ8ኛም በ75ኛም ንቀፅ ተሽሯል።


And for all, We have made heirs to what is left by parents and relatives. And to those whom your oaths have bound [to you] - give them their share. Indeed Allah is ever, over all things, a Witness.

4:34
ወንዶች በሴቶች ላይ ቋሚዎች (አሳዳሪዎች) ናቸው፤ አላህ ከፊላቸውን በከፊሉ ላይ በማብለጡና (ወንዶች) ከገንዘቦቻቸው (ለሴቶች) በመስጠታቸው ነው። መልካሞቹም ሴቶች (ለባሎቻቸው) ታዛዦች አላህ ባስጠበቀው ነገር ሩቅን ጠባቂዎች *** ናቸው። እነዚያንም ማመጣቸውን የምትፈሩትን ገሥጹዋቸው፤ በመኝታዎችም ተለዩዋቸው፣ (ሳካ ሳታደርሱ) ምቱዋቸውም። ቢታዘዙዋችሁም (ለመጨቆን) በነርሱ ላይ መንገድን አትፈልጉ። አላህ የበላይ ታላቅ ነውና።
*** ባሎቻቸው በራቁ ጊዜ መብታቸው እንዳይደፈርና ገንዘባቸውን ጠባቂዎች


Men are in charge of women by [right of] what Allah has given one over the other and what they spend [for maintenance] from their wealth. So righteous women are devoutly obedient, guarding in [the husband's] absence what Allah would have them guard. But those [wives] from whom you fear arrogance - [first] advise them; [then if they persist], forsake them in bed; and [finally], strike them. But if they obey you [once more], seek no means against them. Indeed, Allah is ever Exalted and Grand.

4:35
(እላንተ ዋቢዎች) የመካከላቸውንም ጭቅጭቅ ብታውቁ፣ ከቤተ ሰቦቹ ሺማግሌን ከቤተሰቦቿም ሺማግሌን ላኩ። ማስታረቅን ቢሹ አላህ በመካከላቸው ያስማማል። አላህ ግልጽን ዐዋቂ ዉስጥንም ዐዋቂ ነውና።

And if you fear dissension between the two, send an arbitrator from his people and an arbitrator from her people. If they both desire reconciliation, Allah will cause it between them. Indeed, Allah is ever Knowing and Acquainted [with all things].

4:36
አላህን ተገዙ፤ በርሱም ምንንም አታጋሩ በወላጆችና በቅርብ ዝምድና ባለቤትም፣ በየቲሞች፣ በምስኪኖችም፣ በቅርብ ጎረቤትም፣ በጎን ባልደረባም፣ በመንገደኛም፣ እጆቻችሁም ንብረት ባደረጓቸው (ባሮች)፣ መልካምን (ሥሩ)፤ አላህ ኩራተኛ ጉረኛ የኾነን ሰው አይወድም።

Worship Allah and associate nothing with Him, and to parents do good, and to relatives, orphans, the needy, the near neighbor, the neighbor farther away, the companion at your side, the traveler, and those whom your right hands possess. Indeed, Allah does not like those who are self-deluding and boastful.

4:37
እነዚያ የሚሰስቱ ሰዎችንም በመሰሰት የሚያዙ አላህም ከችሮታው የሰጣቸውን ጸጋ የሚደብቁ፣ (ብርቱን ቅጣት ይቀጥጣሉ)፤ ለከሐዲዎችም አዋራጅን ቅጣት አዘጋጅተናል።

Who are stingy and enjoin upon [other] people stinginess and conceal what Allah has given them of His bounty - and We have prepared for the disbelievers a humiliating punishment -

4:38
እነዚያም ለሰዎች ይዉልኝ ሲሉ፣ ገንዘቦቻቸውን የሚሰጡ፣ በአላህና በመጨረሻው ቀን የማያምኑ (ይቀጥጣሉ)፤ ሰይጣንም ለሱ ጓደኛው የኾነ ሰው ጓደኛነቱ ከፋ!

And [also] those who spend of their wealth to be seen by the people and believe not in Allah nor in the Last Day. And he to whom Satan is a companion - then evil is he as a companion.

4:39
በአላህና በመጨረሻውም ቀን ባመኑ አላህ ከሰጣቸውም (ሲሳይ) በለገሱ ኖሮ፣ በነርሱ ላይ ምን (ጉዳት) ነበረ? አላህም በነርሱ (ኹነታ) ዐዋቂ ነው።

And what [harm would come] upon them if they believed in Allah and the Last Day and spent out of what Allah provided for them? And Allah is ever, about them, Knowing.

4:40
አላህ የብናኝን ክብደት ያህል አይበደልም፤ መልካም ሥራ ብትኾንም ይደራርባታል፤ ከርሱም ዘንድ ታላቅን ምንዳ ይሰጣል።

Indeed, Allah does not do injustice, [even] as much as an atom's weight; while if there is a good deed, He multiplies it and gives from Himself a great reward.

4:41
ከሕዝቦችም ሁሉ መስካሪን ባመጣን ጊዜ አንተንም በነዚህ ላይ መስካሪ አድርገን በምናመጣህ ጊዜ (የከሐዲዎች ኹኔታ) እንዴት ይሆን?

So how [will it be] when We bring from every nation a witness and we bring you, [O Muhammad] against these [people] as a witness?

4:42
በዚያ ቀን እነዚያ የካዱትና መልዕክተኛውን ያልታዘዙት በነሱ ምድር ብትደፋባቸው ይመኛሉ፤ ከአላህም ወሬን አይደብቁም።

That Day, those who disbelieved and disobeyed the Messenger will wish they could be covered by the earth. And they will not conceal from Allah a [single] statement.

4:43
እላንተ ያመናችሁ ሆይ! እናንተ የሰከራችሁ ኾናችሁ፣ የምትሉትን ነገር እስከምታውቁ፣ የረከሳችሁም ስትኾኑ መንገድን አላፊዎች ካልኾናችሁ በስተቀር (አካላታችሁን) እስከምትታጠቡ ድረስ ስግደትን አትቅረቡ። በሽተኞች፣ ወይንም በጉዞ ላይ ብትኾኑም ወይንም ከእናንተ አንዱ ከዓይነምድር ቢመጣ ወይንም ሴቶችን ብትነካኩና ዉሃን ባታገኙ ንጹሕ የሆነን የምድር ገፅ አስቡ። ፊቶቻችሁንና እጆቻችሁን (በርሱ) አብሱ። አላህ ይቅር ባይ መሐሪ ነውና።

O you who have believed, do not approach prayer while you are intoxicated until you know what you are saying or in a state of janabah, except those passing through [a place of prayer], until you have washed [your whole body]. And if you are ill or on a journey or one of you comes from the place of relieving himself or you have contacted women and find no water, then seek clean earth and wipe over your faces and your hands [with it]. Indeed, Allah is ever Pardoning and Forgiving.

4:44
ወደነዚያ ከመፅሐፉ (እውቀት) ዕድልን ወደተሰጡት አላየህምን? ጥመትን (በቅንነት) ይገዛሉ፤ መንገድንም እንድትሳሳቱ ይፈልጋሉ።

Have you not seen those who were given a portion of the Scripture, purchasing error [in exchange for it] and wishing you would lose the way?

4:45
አላህም ጠላቶቻችሁን ዐዋቂ ነው፤ ጠባቂነትም በአላህ በቃ፤ ረዳትነትም በአላህ በቃ።

And Allah is most knowing of your enemies; and sufficient is Allah as an ally, and sufficient is Allah as a helper.

4:46
ከነዚያ ይሁዳውያን ከሆኑት ሰዎች ንግግሮችን ከሥፍራዎቹ የሚያጣምሙ አሉ፤ ሰማንም አመጥንም፣ የማትሰማም ስትሆን ስማ ይላሉ፤በምላሶቻቸውም ለማጣመምና ሃይማኖትንም ለመዝለፍ ራዒና ይላሉ፤ *** እነሱም ሰማን፣ ታዘዝንም፣ ሰማም፣ ተመለከተንም፣ ባሉ ኖሮ፣ ለነሱ መልካምና ትክክለኛ በሆነ ነበር። ግን በክሕደታቸው አላህ ረገማቸው፤ ጥቂትንም እንጅ አያምኑም።
*** ሁለት ትርጉም አለው ጠብቀን ወይም ጅል ማለት ነው።


Among the Jews are those who distort words from their [proper] usages and say, "We hear and disobey" and "Hear but be not heard" and "Ra'ina," twisting their tongues and defaming the religion. And if they had said [instead], "We hear and obey" and "Wait for us [to understand]," it would have been better for them and more suitable. But Allah has cursed them for their disbelief, so they believe not, except for a few

4:47
እላንተ መጽሐፉ የተሰጣችሁ ሆይ! ፊቶችን ሳናብስና በጀርባዎች ላይ ሳንመልሳቸው፣ ወይም የሰንበትን ባለቤቶች (ያፈረሱትን) እንደረገምን ሳንረግማቸው በፊት ከናንተ ጋር ያለውን የሚያረጋግጥ ኾኖ ባወረድነው (ቁርአን) እመኑ፣ የአላህም ትዕዛዝ ተፈፃሚ ነው።

O you who were given the Scripture, believe in what We have sent down [to Muhammad], confirming that which is with you, before We obliterate faces and turn them toward their backs or curse them as We cursed the sabbath-breakers. And ever is the decree of Allah accomplished.

4:48
አላህ በርሱ ማጋራትን በፍፁም አይምርም፤ ከዚህ ሌላ ያለውንም (ኀጢአት) ለሚሻው ሰው ይምራል። በአላህም የሚያጋራ ሰው ታላቅን ኀጢያት በእርግጥ ቀጠፈ።

Indeed, Allah does not forgive association with Him, but He forgives what is less than that for whom He wills. And he who associates others with Allah has certainly fabricated a tremendous sin.

4:49
ወደነዚያ ነፍሶቻቸውን ወደሚያጠሩት (የሚያወድሱት) አላየህምን? አይደለም፤ አላህ የሚፈልገውን ያጠራል፣ የተምር ፍሬ ክር ያህልም አይበደሉም።

Have you not seen those who claim themselves to be pure? Rather, Allah purifies whom He wills, and injustice is not done to them, [even] as much as a thread [inside a date seed].

4:50
በአላህ ላይ ውሸትን እንዴት እንደሚቀጣጥፉ ተመልከት፤ ግልፅ ወንጀልም በርሱ (በመቅጠፍ) በቃ።

Look how they invent about Allah untruth, and sufficient is that as a manifest sin

4:51
ወደ እነዚያ ከመፅሐፉ ዕድልን ወደ ተሰጡት አላየኽምን? በድግምትና በጣዖት ያምናሉ። ለነዚያም ለካዱት፦ እናንተ በመንገድ (በሀይማኖት) ከነዚያ ካመኑት ይበልጥ የቀናችሁ ናችሁ ይላሉ።

Have you not seen those who were given a portion of the Scripture, who believe in superstition and false objects of worship and say about the disbelievers, "These are better guided than the believers as to the way"?

4:52
እነዚያ አላህ የረገማቸው ናቸው። አላህም የረገመው ሰው ለርሱ ፈፅሞ ረዳትን አታገኝለትም።

Those are the ones whom Allah has cursed; and he whom Allah curses - never will you find for him a helper.

4:53
በውነቱ ለነሱ ከንግሥናው ፋንታ አላቸውን? ያን ጊዜ ለሰዎች በተምር ፍሬ ላይ ያለችውን ነጥብ ያህል አይሰጡም ነበር።

Or have they a share of dominion? Then [if that were so], they would not give the people [even as much as] the speck on a date seed.

4:54
ይልቁንም ሰዎችን፣ አላህ ከችሮታው በሰጣቸው ነገር ላይ ይመቀኛሉን? ለኢብራሂምም ቤተሰቦች መጽሐፍንና ጥበብን በእርግጥ ሰጠን፤ ታላቅንም ንግሥና ሰጠናቸው።

Or do they envy people for what Allah has given them of His bounty? But we had already given the family of Abraham the Scripture and wisdom and conferred upon them a great kingdom.

4:55
ከነሱም (ከይሁዶች) በርሱ ያመነ አለ። ከነሱም ከእርሱ ያፈገፈገ አልለ፤ አቃጣይነትም በገሀነም በቃ።

And some among them believed in it, and some among them were averse to it. And sufficient is Hell as a blaze.

4:56
እነዚያን በተአምራታችን የካዱትን በእርግጥ እሳትን እናገባቸዋለን፤ ስቃይን እንዲቀምሱ ቆዳዎቻቸው በተቃጠሉ ቁጥር ሌሎችን ቆዳዎች እንለውጥላቸዋለን፤ አላህ አሸናፊ ጥበበኛ ነውና።

Indeed, those who disbelieve in Our verses - We will drive them into a Fire. Every time their skins are roasted through We will replace them with other skins so they may taste the punishment. Indeed, Allah is ever Exalted in Might and Wise.

4:57
እነዚያንም ያመኑትንና መልካም ሥራዎችን የሠሩትን ከስራቸው ወንዞች የሚፈሱባቸውን ገነቶች ዘለዓለም በውስጣቸው ዘውታሪዎች ሲኾኑ በእርግጥ እናገባቸዋለን፤ ለነሱ በውስጥዋ ንጹሕ ሚስቶች አሉዋቸው፤ የምታስጠልልን ጥላም እናገባቸዋለን።

But those who believe and do righteous deeds - We will admit them to gardens beneath which rivers flow, wherein they abide forever. For them therein are purified spouses, and We will admit them to deepening shade.

4:58
አላህ አደራዎችን ወደ ባለቤቶቻቸው እንድታደርሱ ያዛችኋል። በሰዎችም መካከል በፈረዳችሁ ጊዜ በትክክል እንድትፈርዱ፣ (ያዛችኋል)፤ አላህ በርሱ የሚገስጻችሁ ነገር ምን ያምር! አላህ ሰሚ ተመልካች ነው።

Indeed, Allah commands you to render trusts to whom they are due and when you judge between people to judge with justice. Excellent is that which Allah instructs you. Indeed, Allah is ever Hearing and Seeing.

4:59
እላንተ ያመናችሁ ሆይ! አላህን ተገዙ፤ መልእክተኛውንና ከናንተም የሥልጣን ባለቤቶችን ታዘዙ፤ በማንኛውም ነገር ብትከራከሩ በመጨረሻው ቀን የምታምኑ ብትሆኑ (የተከራከራችሁበትን ነገር) ወደ አላህና ወደ መልክተኛው መልሱት ይህ የተሻለ መጨረሻውም ያማረ ነው።

O you who have believed, obey Allah and obey the Messenger and those in authority among you. And if you disagree over anything, refer it to Allah and the Messenger, if you should believe in Allah and the Last Day. That is the best [way] and best in result.

4:60
ወደ እነዚያ፣ እርሱ ባንተ ላይ በተዋረደውና ከአንተ በፊትም በተወረደው አምነናል ወደሚሉት አላየህምን? በርሱ እንዲክዱ በእርግጥ የታዘዙ ሲሆኑ ወደ ጣዖት መፋረድን ይፈልጋሉ፤ ሰይጣንም (ከውነት) የራቀን መሳሳት ሊያሳስታቸው ይፈልጋል።

Have you not seen those who claim to have believed in what was revealed to you, [O Muhammad], and what was revealed before you? They wish to refer legislation to Taghut, while they were commanded to reject it; and Satan wishes to lead them far astray.

4:61
ለነርሱም፦ አላህ ወደ አወረደው (ቁርአን)ና ወደ መልክተኛው ኑ፣ በተባሉ ጊዜ መናፍቃን ከአንተ መሸሽን ሲሸሹ ታያቸዋለህ።

And when it is said to them, "Come to what Allah has revealed and to the Messenger," you see the hypocrites turning away from you in aversion.

4:62
እጆቻቸውም ባስቀደሙት (ጥፋት) መከራ በደረሰችባቸውና ከዚያም ደግን ሐሳብና ማስማማትን እንጅ ሌላ አልሻንም በማለት በአላህ የሚምሉ ኾነው በመጡህ ጊዜ እንዴት ይኾናሉ?

So how [will it be] when disaster strikes them because of what their hands have put forth and then they come to you swearing by Allah , "We intended nothing but good conduct and accommodation."

4:63
እነዚህ፣ እነዚያ አላህ በልቦቻቸው ውስጥ ያለውን ሁሉ የሚያውቅባቸው ናቸው። እነርሱንም ተዋቸው፤ ገሥጻቸውም፤ ለነርሱም በነፍሶቻቸው፣ ውስጥ ስሜት ያለውን (የሚያጭር) ቃል ተናገራቸው።

Those are the ones of whom Allah knows what is in their hearts, so turn away from them but admonish them and speak to them a far-reaching word.

4:64
ማንንም መልክተኛ በአላህ ፈቃድ ሊታዘዙት እንጅ አልላክንም። እነሱም ነፍሶቻቸውን በበደሉ ጊዜ በመጡህ አላህንም ምህረትን በለመኑ፣ መልክተኛውም ለነርሱ ምሕረትን በለመነላቸው ኖሮ አላህን ጸጸትን ተቀባይ አዛኝ ኾኖ ባገኙት ነበር።

And We did not send any messenger except to be obeyed by permission of Allah . And if, when they wronged themselves, they had come to you, [O Muhammad], and asked forgiveness of Allah and the Messenger had asked forgiveness for them, they would have found Allah Accepting of repentance and Merciful.

4:65
በጌታህም እምላለሁ *** በመካከላቸው በተከራከሩበት ፍርድ እስከሚያስፈርዱህ ከዚያም ከፈረድከው ነገር በነፍሶቻቸው ውስጥ ጭንቀትን እስከማያገኙና ፍጹም መታዘዝንም እስከሚታዘዙ ድረስ አያምኑም፤ (ምእምን አይኾኑም)።
*** አላህ በራሱ መማሉ ነው።


But no, by your Lord, they will not [truly] believe until they make you, [O Muhammad], judge concerning that over which they dispute among themselves and then find within themselves no discomfort from what you have judged and submit in [full, willing] submission.

4:66
እኛም በነርሱ ላይ፦ ነፍሶቻችሁን ግደሉ ወይም ከአገሮቻችሁ ውጡ ማለትን በጻፍን ኖሮ ከነሱ ጥቂቶቹ እንጅ ባልሰሩት ነበር። እነሱም በርሱ የሚገሠጹበትን ነገር በሠሩ ኖሮ ለነሱ መልካምና (በእምነታቸው ላይ) ለመርጋትም በጣም የበረታ በኾነ ነበር።

And if We had decreed upon them, "Kill yourselves" or "Leave your homes," they would not have done it, except for a few of them. But if they had done what they were instructed, it would have been better for them and a firmer position [for them in faith].

4:67
ያን ጊዜም ከኛ ዘንድ ታላቅን ምንዳ በሰጠናቸው ነበር።

And then We would have given them from Us a great reward

4:68
ቀጥተኛውንም መንገድ በእርግጥ በመራናቸው ነበር።

And We would have guided them to a straight path.

4:69
አላህንና መልክተኛውንም የሚታዘዝ ሰው፤ እነዚህ ከነዚያ አላህ በነርሱ ላይ ከለገሰላቸው ከነቢያት፣ ከጻድቃንም፣ ከሰማዕታትም ከመልካሞቹ ጋር ይኾናሉ። የነዚያም ጓደኝነት አማረ!

And whoever obeys Allah and the Messenger - those will be with the ones upon whom Allah has bestowed favor of the prophets, the steadfast affirmers of truth, the martyrs and the righteous. And excellent are those as companions.

4:70
ይኽ ችሮታ ከአላህ ነው። ዐዋቂነትም በአላህ በቃ።

That is the bounty from Allah , and sufficient is Allah as Knower.

4:71
እላንተ ያመናችሁ ሆይ! ጥንቃቄያችሁን ያዙ። ክፍልፍልም ጓድ ሆናችሁ (ለዘመቻ) ውጡ፤ ወይም ተሰብስባችሁ ውጡ።

O you who have believed, take your precaution and [either] go forth in companies or go forth all together.

4:72
ከናንተም ውስጥ በእርግጥ (ከዘመቻ) ወደ ኋላ የሚንጓደድ ሰው አለ፤ አደጋም ብታገኛችሁ ከነሱ ጋር ተጣጅ ባልሆንኩ ጊዜ አላህ በእኔ ላይ በእርግጥ ለገሰልኝ ይላል።

And indeed, there is among you he who lingers behind; and if disaster strikes you, he says, " Allah has favored me in that I was not present with them."

4:73
ከአላህም የሆነ ችሮታ ቢያገኛችሁ፣ በናንተና በርሱ መካከል ፍቅር እንዳልነበረች ሁሉ፣ ታላቅ ዕድልን አገኝ ዘንድ ከነሱ ጋር በኾንኩ ወይ ምኞቴ! ይላል።

But if bounty comes to you from Allah , he will surely say, as if there had never been between you and him any affection. "Oh, I wish I had been with them so I could have attained a great attainment."

4:74
እነዚያም ቅርቧን ሕይወት በመጨረሻዪቱ ሕይወት የሚለውጡ፣ በአላህ መንገድ ይጋደሉ፤ በአላህም መንገድ የሚጋደል፣ የሚገደልም፣ ወይም የሚያሸንፍ፣ ታላቅ ምንዳን በእርግጥ እንሰጠዋለን።

So let those fight in the cause of Allah who sell the life of this world for the Hereafter. And he who fights in the cause of Allah and is killed or achieves victory - We will bestow upon him a great reward.

4:75
በአላህ መንገድና፣ ከወንዶች፣ ከሴቶችና ከልጆችም የኾኑትን ደካሞች እነዚያን፦ ጌታችን ሆይ! ከዚች፣ ባለቤቶችዋ፣ በዳይ ከኾኑት ከተማ አውጣን፣ ከአንተም ዘንድ ለኛ፣ አሳዳሪ አድርግልን ከአንተ ዘንድም ለኛ ረዳትን አድርግልን የሚሉትን (ለማዳን) የማትጋደሉት፣ ለእናንተ ምን አላችሁ?

And what is [the matter] with you that you fight not in the cause of Allah and [for] the oppressed among men, women, and children who say, "Our Lord, take us out of this city of oppressive people and appoint for us from Yourself a protector and appoint for us from Yourself a helper?"

4:76
እነዚያ ያመኑት ሰዎች፣ በአላህ መንገድ ይጋደላሉ፤ እነዛ የካዱትም በጣዖት መንገድ ይጋደላሉ፤ የሰይጣንንም ጭፍሮች ተጋደሉ። የሰይጣን ተንኮል ደካማ ነውና።

Those who believe fight in the cause of Allah , and those who disbelieve fight in the cause of Taghut. So fight against the allies of Satan. Indeed, the plot of Satan has ever been weak.

4:77
ወደነዚያ ለነርሱ፦ እጆቻችሁን (ከመጋደል) ሰብስቡ፣ ሶላትንም ደንቡን ጠብቃችሁ ስገዱ፣ ግዴታ ምጽዋትንም ስጡ፣ ወደ ተባሉት አላየህምን? በነርሱ ላይ መጋደል በተጻፈ ጊዜ፣ ከነሱ ከፊሎቹ ወዲያውኑ ሰዎችን አላህን እንደሚፈሩ፣ ወይም የበለጠ ፍራቻን ይፈራሉ፤ ጌታችን ሆይ! በኛ ላይ መጋደልን ለምን ደነገግክ? እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አታቆየንም ኖሮአልን? ይላሉም፤ የቅርቢቱ ሕይወት ጥቅም አነስተኛ ነው፤ መጨረሻዪቱም ዓለም አላህን ለሚፈራ ሰው በላጭ ናት፤ በተምር ፍሬ ውስጥ ያለን ክር ያህል እንኳ አትበደሉም በላቸው።

Have you not seen those who were told, "Restrain your hands [from fighting] and establish prayer and give zakah"? But then when fighting was ordained for them, at once a party of them feared men as they fear Allah or with [even] greater fear. They said, "Our Lord, why have You decreed upon us fighting? If only You had postponed [it for] us for a short time." Say, The enjoyment of this world is little, and the Hereafter is better for he who fears Allah . And injustice will not be done to you, [even] as much as a thread [inside a date seed]."

4:78
የትም ስፍራ ብትኾኑ፣ በጠነከሩ ሕንጻዎች ውስጥ ብትኾኑም እንኳን ሞት ያገኛችኋል፤ ደግም ነገር ብታገኛቸው ይህች ከአላህ ዘንድ ናት፣ ይላሉ፤ መከራም ብታገኛቸው ይህቺ ከአንተ ዘንድ ናት ይላሉ፤ ሁሉም (ደጉም ክፉዉም) ከአላህ ዘንድ ነው በላቸው፤ ለነዚህም ሰዎች፣ ንግግርን ሊረዱ የማይቀርቡት ምን አላቸው?

Wherever you may be, death will overtake you, even if you should be within towers of lofty construction. But if good comes to them, they say, "This is from Allah "; and if evil befalls them, they say, "This is from you." Say, "All [things] are from Allah ." So what is [the matter] with those people that they can hardly understand any statement?

4:79
ከደግ ነገር የሚያገኝህ ከአላህ (ችሮታ) ነው፤ ከመከራም የሚደርስብህ ከራስህ (ጥፋት የተነሳ) ነው፤ በሰዎችም ሁሉ መልክተኛ ኾነህ ላክንህ መስካሪም በአላህ በቃ።

What comes to you of good is from Allah , but what comes to you of evil, [O man], is from yourself. And We have sent you, [O Muhammad], to the people as a messenger, and sufficient is Allah as Witness.

4:80
መልክተኛውን የሚታዘዝ ሰው በእርግጥ አላህን ታዘዘ፤ ከትዕዛዝም የሸሸ ሰው፣ (አያሳስብህ) በነሱ ላይ ጠባቂ አድርገን አልላክንህምና።

He who obeys the Messenger has obeyed Allah ; but those who turn away - We have not sent you over them as a guardian.

4:81
(ነገራችን) መታዘዝ ነው, ይላሉም፤ ከአንተም ዘንድ በወጡም ጊዜ፣ ከነርሱ ከፊሎቹ ከዚያ (በፊትህ) ከሚሉት ሌላን (በልቦቻቸው) ያሳድራሉ፤ አላህም የሚያሳድሩትን ነገር ይጽፋል፤ ስለዚህ ተዋቸው፤ በአላህም ላይ ተጠጋ መጠጊያም በአላህ በቃ።

And they say, "[We pledge] obedience." But when they leave you, a group of them spend the night determining to do other than what you say. But Allah records what they plan by night. So leave them alone and rely upon Allah . And sufficient is Allah as Disposer of affairs.

4:82
ቁርአንን አያስተነትኑምን? ከአላህ ሌላ ዘንድ በነበረ ኖሮ፣ በርሱ ውስጥ ብዙ መለያየት ባገኙ ነበር።

Then do they not reflect upon the Qur'an? If it had been from [any] other than Allah , they would have found within it much contradiction.

4:83
ከጸጥታ፣ ወይንም ከፍርሃት አንዳች፣ (ወሬ) በመጣላቸውም ጊዜ እርሱን ያጋንናሉ፤ ወደ መልክተኛውና ከነርሱ ወደ ትእዛዙ ባለቤቶች፣ (ወደ ዐዋቂዎቹ) በመለሱት ኖሮ፣ እነዚያ ከነርሱ (ነገሩን) የሚያውጣጡት (1) ነገሩን ባወቁት ነበር። በእናንተም ላይ የአላህ ችሮታና እዝነቱ ባልነበረ ኖሮ፣ ከጥቂቶች በስተቀር ሰይጣንን በተከተላችሁ ነበር።
*** አላህ በራሱ መማሉ ነው።


And when there comes to them information about [public] security or fear, they spread it around. But if they had referred it back to the Messenger or to those of authority among them, then the ones who [can] draw correct conclusions from it would have known about it. And if not for the favor of Allah upon you and His mercy, you would have followed Satan, except for a few.

4:84
በአላህም መንገድ ተጋደል፤ ራስህን እንጂ ሌላን አትገደድም፤ ምእመናንንም (በመጋደል ላይ) አደፋፍር፤ አላህ የነዚያን የካዱትን ኀይል ሊከለክል ይከጀላል፤ አላህም በኀይል በመያዙ የበረታ፣ ቅጣቱም የጠነከረ ነው።

So fight, [O Muhammad], in the cause of Allah ; you are not held responsible except for yourself. And encourage the believers [to join you] that perhaps Allah will restrain the [military] might of those who disbelieve. And Allah is greater in might and stronger in [exemplary] punishment.

4:85
መልካም መታደግን የሚታደግ ሰው፣ ለርሱ ከርሷ ዕድል ይኖረዋል፤ መጥፎ መታደግንም የሚታደግ ሰው ለርሱ ከርስዋ ድርሻ ይኖረዋል። አላህ በነገሩ ሁሉ ቻይ ነው።

Whoever intercedes for a good cause will have a reward therefrom; and whoever intercedes for an evil cause will have a burden therefrom. And ever is Allah , over all things, a Keeper.

4:86
በሰላምታ በተከበራችሁም ጊዜ ከርሷ ይበልጥ ባማረ (ሰላምታ) አክብሩ፤ ወይም (እርሷኑ) መልሷት። አላህ በነገሩ ሁሉ ላይ ተቆጣጣሪ ነውና።

And when you are greeted with a greeting, greet [in return] with one better than it or [at least] return it [in a like manner]. Indeed, Allah is ever, over all things, an Accountant.

4:87
አላህ ከርሱ በስተቀር አምላክ የለም፤ ወደ ትንሣኤ ቀን በርሱ ጥርጥር የሌለበት ሲሆን፣ በእርግጥ ይሰበስባችኋል። በንግግርም ከአላህ ይበልጥ እውነተኛ ማነው?

Allah - there is no deity except Him. He will surely assemble you for [account on] the Day of Resurrection, about which there is no doubt. And who is more truthful than Allah in statement.

4:88
በመናፍቃንም (ነገር) አላህ በስራዎቻቸው ወደ ክሕደት የመለሳቸው ሲሆኑ ሁለት ክፍሎች የሆናችሁት ለናንተ ምን አላችሁ? አላህ ያጠመመውን ልታቀኑ ታስባላችሁን? አላህም ያሳሳተውን ሰው ለርሱ መንገድን ፈጽሞ አታገኝለትም።

What is [the matter] with you [that you are] two groups concerning the hypocrites, while Allah has made them fall back [into error and disbelief] for what they earned. Do you wish to guide those whom Allah has sent astray? And he whom Allah sends astray - never will you find for him a way [of guidance].

4:89
(እነሱ) እንደካዱ ብትክዱና እኩል ብትሆኑ ተመኙ! በአላህም ሃይማኖት እስከሚሰደዱ ድረስ ከነሱ ወዳጆችን አትያዙ፤ (ከእምነት) ቢያፈገፍጉም ያዙዋቸው፤ (ማርኩዋቸው) ባገኛችሁበትም ስፍራ ግደሉዋቸው፤ ከነሱም ወዳጅንና ረዳትን አትያዙ።

They wish you would disbelieve as they disbelieved so you would be alike. So do not take from among them allies until they emigrate for the cause of Allah . But if they turn away, then seize them and kill them wherever you find them and take not from among them any ally or helper

4:90
እነዚያ በናንተና በነርሱ መካከል ቃልኪዳን ወዳላቸው ሕዝቦች የሚጠጉና ወይም እናንተን ለመጋደል ወይም ወገኖቻቸውን ለመጋደል ልቦቻቸው የተጨነቁ ሆነው የመጧዋችሁ ሲቀሩ (እነዚያንስ አትጋደሉዋቸው) አላህም በሻ ኖሮ በእናንተ ላይ ኀይል በሰጣቸውና በተጋደሉዋቸው ነበር ቢተዋችሁና ባይጋደሉዋችሁም ወደናንተም ዕርቅን ቢያቀርቡ አላህ ለናንተ በነሱ ላይ (የመጋደል) መንገድን አላደረገም።

Except for those who take refuge with a people between yourselves and whom is a treaty or those who come to you, their hearts strained at [the prospect of] fighting you or fighting their own people. And if Allah had willed, He could have given them power over you, and they would have fought you. So if they remove themselves from you and do not fight you and offer you peace, then Allah has not made for you a cause [for fighting] against them.

4:91
ሌሎችንም ከናንተ ለመዳን ከወገኖቻቸውም ለመዳን የሚፈልጉ ታገናላችሁ፤ ወደ እውከት እንዲመለሱ በተጠሩ ቁጥር፣ በርሷ ውስጥ ይመለሳሉ፤ ባይተዉዋችሁና እርቅንም ባያቀርቡላችሁ፣ እጆቻቸውንም ባይሰበስቡ ባገኛችኋቸው ስፍራ ማርኩዋቸው፤ ግደሉዋቸውም፤ እነዚያችሁ ለናንተ በነሱ ላይ ግልፅ ማስረጃን አድርገናል።

You will find others who wish to obtain security from you and [to] obtain security from their people. Every time they are returned to [the influence of] disbelief, they fall back into it. So if they do not withdraw from you or offer you peace or restrain their hands, then seize them and kill them wherever you overtake them. And those - We have made for you against them a clear authorization.

4:92
ለምእምንም በስሕተት ካልሆነ በቀር ምእምን መገደል አይገባውም። ምእምንንም በስሕተት የገደለ ሰው ያመነችን ጫንቃ ነፃ የማውጣትና ወደ ቤተሰቦቹም የምትሰጥ ጉማ፣ ምሕረት ካላደረጉለት በስተቀር (መክፈል) አለበት። እርሱ (ተገዳዩ) ምእምን ሲሆን ለናንተ ጠላት ከሆኑትም ሕዝቦች ቢሆን ያመነችን ጫንቃ ነጻ ማውጣት (ብቻ) አለበት፤ በናንተና በነሱ መካከል ቃልኪዳን ካላቸውም ሕዝቦች ቢሆን ወደ ቤተሰቦቹ በእጅ የምትሰጥ ጉማና ያመነችን ጫንቃ ነጻ ማውጣት አለበት፤ ያላገኘ ሰውም፣ ተከታታዮችን ሁለት ወሮች መጾም አለበት፤ አላህ መጸጸትን ለመቀበል (ደነገገላችሁ) አላህም ዐዋቂ ጥበበኛ ነው።

And never is it for a believer to kill a believer except by mistake. And whoever kills a believer by mistake - then the freeing of a believing slave and a compensation payment presented to the deceased's family [is required] unless they give [up their right as] charity. But if the deceased was from a people at war with you and he was a believer - then [only] the freeing of a believing slave; and if he was from a people with whom you have a treaty - then a compensation payment presented to his family and the freeing of a believing slave. And whoever does not find [one or cannot afford to buy one] - then [instead], a fast for two months consecutively, [seeking] acceptance of repentance from Allah . And Allah is ever Knowing and Wise.

4:93
ምእምንንም አስቦ የሚገል ሰው ቅጣቱ በውስጧ ዘውታሪ ሲሆን ገሀነም ናት፤ አላህም በርሱ ላይ ተቆጣ፤ ረገመውም እርሱም ከባድ ቅጣትን አዘጋጀ።

But whoever kills a believer intentionally - his recompense is Hell, wherein he will abide eternally, and Allah has become angry with him and has cursed him and has prepared for him a great punishment.

4:94
እላንተ ያመናችሁ ሆይ! በአላህ መንገድ (ለመጋደል)፣ በተጓዛችሁ ጊዜ አስረግጡ፤ ሰላምታንም ወደናንተ ላቀረበ ሰው፣ የቅርቢቱን ሕይወት ጥቅም የምትፈልጉ ሆናችሁ ምእምን አይደለህም አትበሉ፤ አላህም ዘንድ ብዙ ዘረፋዎች አሉ፤ ከዚህ በፊት እንዲዚሁ ነበራችሁ፤ አላህም በናንተ ላይ ለገሰ፤ ስለዚህ አስተውሉ፤ አላህ በምትሰሩት ሁሉ ውስጠ ዐዋቂ ነውና።

investigate; and do not say to one who gives you [a greeting of] peace "You are not a believer," aspiring for the goods of worldly life; for with Allah are many acquisitions. You [yourselves] were like that before; then Allah conferred His favor upon you, so investigate. Indeed Allah is ever, with what you do, Acquainted.

4:95
ከምእመናን የጉዳት ባለቤት ከሆኑት በቀር ተቀማጮቹና በአላህ መንገድ በገንዘቦቻቸውና በነፍሶቻቸው የሚታገሉት አይስተካከሉም፤ በገንዘቦቻቸውና በነፍሶቻቸው የሚታገሉትን አላህ በተቀማጮቹ ላይ በደረጃ አበለጠ፤ ለሁሉም አላህ መልካሚቱን (ገነት) ተስፋ ሰጠ። ታጋዮቹንም በተቀማጮቹ ላይ አላህ በታላቅ ምንዳ አበለጠ።

Not equal are those believers remaining [at home] - other than the disabled - and the mujahideen, [who strive and fight] in the cause of Allah with their wealth and their lives. Allah has preferred the mujahideen through their wealth and their lives over those who remain [behind], by degrees. And to both Allah has promised the best [reward]. But Allah has preferred the mujahideen over those who remain [behind] with a great reward

4:96
ከርሱ ዘንድ በሆኑ ደረጃዎች (አበለጠ) ምሕረትንም አደረገ፤ እዝነትም አዘነላቸው፤ አላህም መሐሪ አዛኝ ነው።

Degrees [of high position] from Him and forgiveness and mercy. And Allah is ever Forgiving and Merciful.

4:97
እነዚያ (ለእምነት ባለመሰደድ) ነፍሶቻቸውን በዳዮች ሆነው መላእክት (በበድር) የገደሉዋቸው፣ (መላእክት ለነርሱ) በምን ነገር ላይ ነበራችሁ? አሏቸው፤ በምድር ውስጥ ደካሞች ነበርን አሉ፤ የአላህ ምድር ትሰደዱባት ዘንድ ሰፊ አልነበረችምን? አሉዋቸው፤ እነዚያም መኖሪያቸው ገሃነም ናት፤ በመመለሻነትም ከፋች!

Indeed, those whom the angels take [in death] while wronging themselves - [the angels] will say, "In what [condition] were you?" They will say, "We were oppressed in the land." The angels will say, "Was not the earth of Allah spacious [enough] for you to emigrate therein?" For those, their refuge is Hell - and evil it is as a destination.

4:98
ግን ከወንዶችና ከሴቶች፣ ከሕፃኖችም ሲሆኑ (ለመውጣት) መላን የማይችሉና መንገድንም የማይምመሩ *** ደካሞች (ቅጣት የለባቸውም)፤
*** የማያውቁ


Except for the oppressed among men, women and children who cannot devise a plan nor are they directed to a way -

4:99
እነዚያም አላህ ከነርሱ ይቅርታ ሊያደርግ ይሻል፤ አላህ መሐሪ ነው።

For those it is expected that Allah will pardon them, and Allah is ever Pardoning and Forgiving.

4:100
በአላህም መንገድ የሚሰደድ ሰው በምድር ዉስጥ ብዙ መሰደጃንና ምቾትን ያገኛል። ወደ አላህና ወደ መልክተኛውም ስደተኛ ሆኖ ከቤቱ የሚወጣ፣ ከዚያም (በመንገድ) ሞት የሚያገኘው ሰው ምንዳው በእርግጥ በአላህ ዘንድ ተረጋገጠ። አላህም መሐሪ አዛኝ ነው።

And whoever emigrates for the cause of Allah will find on the earth many [alternative] locations and abundance. And whoever leaves his home as an emigrant to Allah and His Messenger and then death overtakes him - his reward has already become incumbent upon Allah . And Allah is ever Forgiving and Merciful.

4:101
በምድርም ላይ በተጓዛችሁ ጊዜ፣ እነዚያ የካዱት ያውኩናል ብላችሁ ብትፈ፣ሩ ከሶላት (ባለአራት ረከዓት የሆኑትን) ብታሳጥሩ በናንተ ላይ ኃጢአት የለም ከሐዲዎች የናንተ በእርግጥ ግልጽ ጠላቶች ናቸውና።

And when you travel throughout the land, there is no blame upon you for shortening the prayer, [especially] if you fear that those who disbelieve may disrupt [or attack] you. Indeed, the disbelievers are ever to you a clear enemy.

4:102
በውስጣቸውም በሆንክና ሶላትን ለነርሱ ባስሰገድካቸው ጊዜ፣ ከነሱ አንዲት ጭፍራ ካንተ ጋር ትቁም፤ መሣሪያዎቻቸውንም ይያዙ። በግንባራቸውም በተደፉ ጊዜ ከስተኋላችሁ ይሁኑ፤ (እነዚህ ይኺዱና) ያልሰገዱትም ሌሎች ጭፍሮች ይምጡ፤ ከአንተም ጋር ይስገዱ፤ ጥንቃቄዎቻቸውንና መሣሪያዎቻቸውንም ይያዙ። እነዚያ የካዱት ከመሣሪዎቻችሁና ከጓዞቻችሁ ብትዘነጉና በናንተ ላይ አንዲትን መዘንበል ቢያዘነብሉ ተመኙ፤ ከዝናብም የሆነ ችግር በናንተ ቢኖር፣ ወይንም ሕመምተኞች ብትሆኑ መሣሪያዎቻችሁን ብታስቀምጡ በናንተ ላይ ኀጢአት የለም፤ ጥንቃቄያችሁንም ያዙ፣ አላህ ለከሐዲዎች አዋራጅን ቅጣት አዘጋጀ።

And when you travel throughout the land, there is no blame upon you for shortening the prayer, [especially] if you fear that those who disbelieve may disrupt [or attack] you. Indeed, the disbelievers are ever to you a clear enemy.

4:103
ሶላትንም በፈጸማችሁ ጊዜ ቆማችሁም ተቀምጣችሁም በጎኖቻችሁም ላይ ተጋድማችሁ አላህን አውሱ። በረጋችሁም ጊዜ ሶላትን (አሟልታችሁ) ስገዱ። ሶላት በምእመናን ላይ በጊዜያት የተወሰነች ግዴታ ናትና።

And when you are among them and lead them in prayer, let a group of them stand [in prayer] with you and let them carry their arms. And when they have prostrated, let them be [in position] behind you and have the other group come forward which has not [yet] prayed and let them pray with you, taking precaution and carrying their arms. Those who disbelieve wish that you would neglect your weapons and your baggage so they could come down upon you in one [single] attack. But there is no blame upon you, if you are troubled by rain or are ill, for putting down your arms, but take precaution. Indeed, Allah has prepared for the disbelievers a humiliating punishment

4:104
ሰዎቹንም በመፈለግ አትስነፉ፤ (ስትቆስሉ) የምትታመሙ ብትሆኑ፣ እናንተ እንደምትታመሙ እነሱም ይታመማሉ፤ የማይከጀሉትንም ከአላህ ትከጅላላችሁ። አላህም አዋቂ ጥበበኛ ነው።

And when you have completed the prayer, remember Allah standing, sitting, or [lying] on your sides. But when you become secure, re-establish [regular] prayer. Indeed, prayer has been decreed upon the believers a decree of specified times.

4:105
እኛ በሰዎች መካከል አላህ ባሳወቀህ ልትፈርድ፣ ወደ አንተ መጽሐፉን በውነት አወረድን፤ ለከዳተኞችም ተከራካሪ አትሁን።

And do not weaken in pursuit of the enemy. If you should be suffering - so are they suffering as you are suffering, but you expect from Allah that which they expect not. And Allah is ever Knowing and Wise.

4:106
አላህንም ምሕረትን ለምን፤ አላህ መሐሪ አዛኝ ነውና።

And seek forgiveness of Allah . Indeed, Allah is ever Forgiving and Merciful.

4:107
ከነዚያም ነፍሶቻቸውን ከሚበድሉት ላይ አትከራከር፤ አላህ ከዳተኛ ኀጢአተኛ የሆነን ሰው አይወድምና።

And do not argue on behalf of those who deceive themselves. Indeed, Allah loves not one who is a habitually sinful deceiver

4:108
ከሰው ይደበቃሉ፤ አላህም እርሱ (በዕውቀቱ) ከነሱ ጋር ሲሆን ከንግግር የማይወደውን ነገር (በልቦቻቸው) በሚያሳድሩ ጊዜ (ከርሱ) አይደበቁም። አላህም በሚሠሩት ሁሉ (በዕውቀቱ) ከባቢ ነው።

They conceal [their evil intentions and deeds] from the people, but they cannot conceal [them] from Allah , and He is with them [in His knowledge] when they spend the night in such as He does not accept of speech. And ever is Allah , of what they do, encompassing.

4:109
እነሆ እናንተ እነዚያን በቅርቢቱ ሕይወት ከነሱ የተከራከራችሁ ናችሁ፤ በትንሣኤ ቀን አላህን ስለነሱ የሚከራከር ማነው? ወይስ ለነሱ ኃላፊና መመኪያ የሚሆን ማን ነው?

Here you are - those who argue on their behalf in [this] worldly life - but who will argue with Allah for them on the Day of Resurrection, or who will [then] be their representative?

4:110
መጥፎም የሚሠራ ሰው ወይንም ነፍሱን የሚበድል ከዚያም (ተጸጽቶ) አላህን ምሕረት የሚለምን አላህን መሐሪ አዛኝ ሆኖ ያገኘዋል።

And whoever does a wrong or wrongs himself but then seeks forgiveness of Allah will find Allah Forgiving and Merciful.

4:111
ኀጢአትንም የሚሠራ ሰው የሚሠራው ጥፋት በራሱ ላይ ነው፤ አላህም አዋቂ ጥበበኛ ነው፤

And whoever commits a sin only earns it against himself. And Allah is ever Knowing and Wise.

4:112
ኀጢአትን ወይም አበሳን የሚሠራም ሰው፣ ከዚያም በርሱ ንጹሕን ሰው የሚሰድብ፣ ቅጥፈትንና ግልፅ አበሳን በቁርጥ ተሸከመ።

But whoever earns an offense or a sin and then blames it on an innocent [person] has taken upon himself a slander and manifest sin.

4:113
የአላህም ችሮታና እዝነቱ ባንተ ላይ ባልነበረ ኖሮ ከነሱ የሆኑ ጭፍሮች ሊያሳስቱህ ባሰቡ ነበር፤ ነፍሶቻቸውንም እንጅ ሌላን አያሳስቱም በምንም አይጎዱህም። አላህም በአንተ ላይ መጽሐፍንና ጥበብን አወረደ፤ የማታውቀዉንም ሁሉ አስተማረህ። የአላህም ችሮታ በአንተ ላይ ታላቅ ነው።

And if it was not for the favor of Allah upon you, [O Muhammad], and His mercy, a group of them would have determined to mislead you. But they do not mislead except themselves, and they will not harm you at all. And Allah has revealed to you the Book and wisdom and has taught you that which you did not know. And ever has the favor of Allah upon you been great.

4:114
ከውይይታቸው በምጽዋት፣ ወይም በበጎ ሥራ፣ ወይም በሰዎች መካከል በማስታረቅ ከሚያዙ ሰዎች ውይይት በስተቀር፣ በብዙ ውስጥ ደግ ነገር የለበትም። ይኽንንም (የተባለውን) የአላህን ዉዴታ ለመፈለግ የሚሠራ ሰው ታላቅ ምንዳን እንሰጠዋለን።

No good is there in much of their private conversation, except for those who enjoin charity or that which is right or conciliation between people. And whoever does that seeking means to the approval of Allah - then We are going to give him a great reward.

4:115
ቅኑም መንገድ ለርሱ ከተገለጸ በኋላ መልክተኛውን የሚጨቃጨቅና ከምእመኖቹ መንገድ ሌላ የሆነን የሚከተል ሰው፣ (ከዚህ ዓለም) በተሾመበት (ጥመት) ላይ እንሾመዋለን፤*** ገሀነምንም እናገባዋለን፤ መመለሻይቱም ከፋች!
***በመረጠው ላይ እንተወዋለን


And whoever opposes the Messenger after guidance has become clear to him and follows other than the way of the believers - We will give him what he has taken and drive him into Hell, and evil it is as a destination.

4:116
አላህ በርሱ የማጋራትን (ወንጀል) አይምርም ከዚህም ወዲያ ያለውን፣ ለሚሻ ሰው ይምራል። በአላህም የሚያጋራ ሰው (ከውነት) የራቀን መሳሳት በእርግጥ ተሳሳተ።

Indeed, Allah does not forgive association with Him, but He forgives what is less than that for whom He wills. And he who associates others with Allah has certainly gone far astray.

4:117
ከርሱ ሌላ እንስታትን *** እንጅ አይግገዙም፤ አመጠኛ ሰይጣንንም እንጅ ሌላ አይግገዙም።
*** በእንስት ስም የሚጠሩዋቸውን ጣዖታት ላት፣ ዑዛ፣ መናት፣ መላዕክት፣…


They call upon instead of Him none but female [deities], and they [actually] call upon none but a rebellious Satan.

4:118
አላህ የረገመውን፣ ከባሮችህም የተወሰነን ድርሻ በእርግጥ እይዛለሁ ያለውን፣ (ሰይጣን እንጂ ሌላን አይከተሉም)።

Whom Allah has cursed. For he had said, "I will surely take from among Your servants a specific portion.

4:119
በእርግጥ አጠማቸዋለሁም (ከንቱን) አስመኛቸዋለሁም፤ አዛቸውምና የእንሰሶችን ጆሮዎች ይተለትላሉ፤ አዛቸውምና የአላህን ፍጥረት ይለውጣሉ፤ (ያለውን ይከተላሉ)፤ ከአላህም ሌላ ሰይጣንን ረዳት አድርጎ የሚይዝ ሰው ግልጽ ክስረትን በእርግጥ ከሰረ።

And I will mislead them, and I will arouse in them [sinful] desires, and I will command them so they will slit the ears of cattle, and I will command them so they will change the creation of Allah ." And whoever takes Satan as an ally instead of Allah has certainly sustained a clear loss.

4:120
(የማይፈጸመውን) ተስፋ ይሰጣቸዋል፤ ያስመኛቸዋልም፤ ሰይጣንም ለማታለል እንጅ አይቀጥራቸውም።

Satan promises them and arouses desire in them. But Satan does not promise them except delusion.

4:121
እነዚያ መኖሪያቸው ገሀነም ናት፤ ከርስዋም መሸሻን አያገኙም።

The refuge of those will be Hell, and they will not find from it an escape.

4:122
እነዚያም ያመኑና በጎ ስራዎችን የሠሩ፣ በስራቸው ወንዞች የሚፈሱባቸውን ገነቶች ዘላለም በውስጣቸው ዘውታሪዎች ሲሆኑ እናገባዋቸዋለን፤ አላህ እውነተኛን ተስፋ ሰጣቸው። በንገገርም ከአላህ ይበልጥ እውነተኛ ማን ነው?

But the ones who believe and do righteous deeds - We will admit them to gardens beneath which rivers flow, wherein they will abide forever. [It is] the promise of Allah , [which is] truth, and who is more truthful than Allah in statement.

4:123
(ነገሩ) በምኞታችሁና በመጽሐፉ ሰዎች ምኞት አይደለም፤ መጥፎን የሚሰራ ሰው በርሱ ይቀጣል፤ ለርሱም ከአላህ ሌላ ጠባቂንም ረዳትንም አያገኝም።

Paradise is not [obtained] by your wishful thinking nor by that of the People of the Scripture. Whoever does a wrong will be recompensed for it, and he will not find besides Allah a protector or a helper.

4:124
ከወንድ ወይንም፣ ከሴት፣ እርሱ አማኝ ሆኖ ከበጎ ሥራዎች አንዳች የሚሠራም ሰው እነዚያ ገነትን ይገባሉ፤ በተምር ፍሬ ላይ ያለችን ነጥብ ያህል እንኳ አይበደሉም።

And whoever does righteous deeds, whether male or female, while being a believer - those will enter Paradise and will not be wronged, [even as much as] the speck on a date seed.

4:125
እርሱ መልካም ሰሪ ሆኖ ፊቱን ለአላህ ከሠጠና የኢብራሂምን መንገድ ቀጥተኛ ሲሆን፣ ከተከተለ ሰው፣ ይበልጥ ሃይማኖቱ ያማረ ሰው ማነው? አላህም ኢብራሂምን ፍጹም ወዳጅ አድርጎ ያዘው።

And who is better in religion than one who submits himself to Allah while being a doer of good and follows the religion of Abraham, inclining toward truth? And Allah took Abraham as an intimate friend.

4:126
በሰማያት ያለውና በምድር ያለው ሁሉ የአላህ ነው። አላህም በነገሩ ሁሉ በዕውቀት ከባቢ ነው።

And to Allah belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. And ever is Allah , of all things, encompassing.

4:127
በሴቶችም ነገር ያስተቹኋል፤ አላህ በነርሱ ይነግራችኋል፤ ያም በመጽሐፉ በናንተ ላይ የሚነበበው፣ በነዚያ ለነርሱ (ከውርስ)የተጻፈላቸውን በማትሰጧቸውና ልታገቧቸው በማትፈልጉት የቲሞች ሴቶች፣ (ይህንን እንዳታደርጉ)፣ ከሕጻናትም ለኾኑት ደካሞች መብታቸውን እንድትሰጡ ለየቲሞችም በትክክል እንድትቆሙ (ይነግራችኋል) በላቸው። ከበጎም ሥራ ማናቸውንም ብትሰሩ አላህ እነርሱን ዐዋቂ ነው።

And they request from you, [O Muhammad], a [legal] ruling concerning women. Say, " Allah gives you a ruling about them and [about] what has been recited to you in the Book concerning the orphan girls to whom you do not give what is decreed for them - and [yet] you desire to marry them - and concerning the oppressed among children and that you maintain for orphans [their rights] in justice." And whatever you do of good - indeed, Allah is ever Knowing of it.

4:128
ሴትም ከባልዋ ጥላቻን፣ ወይም ፊቱን ማዞርን ብታውቅ፣ በመካከላቸው መስማማትን ቢስማሙ፣ በሁለቱ ላይ ኀጢአት የለም። መታረቅም መልካም ነው። ነፍሶችም ንፍገት ተጣለባቸው። መልካምም ብትሰሩ፣ ብትጠነቀቁም፣ አላህ በምትሠሩት ሁሉ ውስጠ ዐዋቂ ነው።

And if a woman fears from her husband contempt or evasion, there is no sin upon them if they make terms of settlement between them - and settlement is best. And present in [human] souls is stinginess. But if you do good and fear Allah - then indeed Allah is ever, with what you do, Acquainted.

4:129
በሴቶችም መካከል ምንም እንኳ ብትጓጉ (በፍቅር) ለማስተካከል አትችሉም። እንደ ተንጠለጠለችም አድርጋችሁ ትተዋት ዘንድ (ወደምትወዷት) መዝዘንበልን ሁሉ አትዝዘንብሉ፤ ብታበጁም ብትጠነቀቁም አላህ መሐሪ አዛኝ ነው።

And you will never be able to be equal [in feeling] between wives, even if you should strive [to do so]. So do not incline completely [toward one] and leave another hanging. And if you amend [your affairs] and fear Allah - then indeed, Allah is ever Forgiving and Merciful.

4:129
ቢለያዩም አላህ ሁሉንም በችሮታው ያብቃቃቸዋል።አላህም ችሮታው ሰፊ ጥበበኛ ነው።

But if they separate [by divorce], Allah will enrich each [of them] from His abundance. And ever is Allah Encompassing and Wise.

4:131
በሰማያት ያለውና በምድርም ያለው ሁሉ የአላህ ነው። እነዚያንም ከበፊታችሁ መጽሐፍን የተሰጡትን፣ እናንተንም አላህን ፍሩ፣ በማለት በእርግጥ አዘዝን፤ ብትክዱም በሰማያትና በምድር ያለው ሁሉ የአላህ ነው፤ (አትጎዱትም)፤ አላህ ተብቃቂ ምስጉን ነው።

And to Allah belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. And We have instructed those who were given the Scripture before you and yourselves to fear Allah . But if you disbelieve - then to Allah belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. And ever is Allah Free of need and Praiseworthy.

4:132
በሰማያት ያለውና በምድርም ያለው ሁሉ የአላህ ነው፤ መመኪያም በአላህ በቃ።

And to Allah belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. And sufficient is Allah as Disposer of affairs.

4:133
ሰዎች ሆይ ! (አላህ) ቢሻ ያስወግዳችኋል፤ ሌሎችንም ያመጣል፤ አላህም በዚህ ላይ ቻይ ነው።

If He wills, He can do away with you, O people, and bring others [in your place]. And ever is Allah competent to do that.

4:134
የቅርቢቱን ዓለም ምንዳ የሚፈልግ የሆነ ሰው አላህ ዘንድ የቅርቢቱና የመጨረሻዪቱ ምንዳ አለ። አላህም ሰሚ ተመልካች ነው።

Whoever desires the reward of this world - then with Allah is the reward of this world and the Hereafter. And ever is Allah Hearing and Seeing.

4:135
እላንተ ያመናችሁ ሆይ! በትክክል (ፍትሕ) ተቀዋሚዎች፣ በነፍሶቻችሁ ወይም በወላጆችና በቅርብ ዘመዶች ላይ ቢሆንም እንኳ ለአላህ መስካሪዎች ሁኑ። ሀብታም ወይም ደኻ ቢሆን አላህ በነርሱ (ከናንተ) ይበልጥ ተገቢ ነው። እንዳታደሉም ዝንባሌን አትከተሉ። ብታጣምሙም ወይም (መመስከርን) ብትተዉ አላህ በምትሠሩት ነገር ሁሉ ውስጠ ዐዋቂ ነው።

O you who have believed, be persistently standing firm in justice, witnesses for Allah , even if it be against yourselves or parents and relatives. Whether one is rich or poor, Allah is more worthy of both. So follow not [personal] inclination, lest you not be just. And if you distort [your testimony] or refuse [to give it], then indeed Allah is ever, with what you do, Acquainted.

4:136
እላንተ ያመናችሁ ሆይ! በአላህና በመልክተኛው በዚያም በመልክተኛው ላይ ባወረደው መጽሐፍ፣ በዚያም ከበፊቱ ባወረደው መጽሐፍ፣ እመኑ፤ በአላህና በመላክቱም፣ በመጽሐፎቹም፣ በመልክተኞቹም፣ በመጨረሻውም ቀን የካደ ሰው፣ (ከሰውነት) የራቀን መሳሳት በእርግጥ ተሳሳተ።

O you who have believed, believe in Allah and His Messenger and the Book that He sent down upon His Messenger and the Scripture which He sent down before. And whoever disbelieves in Allah , His angels, His books, His messengers, and the Last Day has certainly gone far astray.

4:137
እነዚያ (በሙሳ) ያመኑና ከዚያም (ወይፈንን በመግገዛት) የካዱ፣ ከዚያም (በርሱ) ያመኑ፣ ከዚያም (በዒሳ) የካዱ፣ ከዚያም (በሙሐመድ) ክህደትን የጨመሩ አላህ ለነሱ የሚምራቸውና ቅኑን መንገድ የሚመራቸው አይደለም።

Indeed, those who have believed then disbelieved, then believed, then disbelieved, and then increased in disbelief - never will Allah forgive them, nor will He guide them to a way.

4:138
መናፍቃንን፣ ለነርሱ አሳማሚ ቅጣት ያላቸው መሆኑን አብስራቸው።

Give tidings to the hypocrites that there is for them a painful punishment -

4:139
እነዚያ ከምእመናን ሌላ ከሐዲዎችን ወዳጆች አድርገው የሚይዙ፣ እነሱ ዘንድ ልቅናን ይፈልጋሉን? ልቅናም ሁሉ ለአላህ ብቻ ነው።

Those who take disbelievers as allies instead of the believers. Do they seek with them honor [through power]? But indeed, honor belongs to Allah entirely.

4:140
በእናንተም ላይ በመጽሐፉ ውስጥ (1) የአላህን አንቀጾች በርሷ ሲካድባትና በርሷም ሲላገጥባት በሰማችሁ ጊዜ፣ በሌላ ወሬ ውስጥ እስከሚገቡ ድረስ ከነርሱ ጋር አትቀመጡ ማለትን በእርግጥ አወረደ፤ እናንተ ያን ጊዜ ቢጤያቸው ናችሁና አላህ መናፍቃንን እና ከሐዲዎችን በሙሉ በገሀነም ውስጥ ሰብሳቢ ነውና።

And it has already come down to you in the Book that when you hear the verses of Allah [recited], they are denied [by them] and ridiculed; so do not sit with them until they enter into another conversation. Indeed, you would then be like them. Indeed Allah will gather the hypocrites and disbelievers in Hell all together -

4:141
እነዚያ በእናንተ (የጊዜን መዘዋወር) የሚጠባበቁ ናቸው፤ ለናንተም ከአላህ የሆነ አሸናፊነት ቢኖራችሁ ከናንተ ጋር አልነበርንምን? ይላሉ፤ ለከሐዲዎችም ዕድል ቢኖር (ከአሁኑ በፊት) በናንተ ላይ አልተሾምንምን? (እና አልተውናችሁምን?) ከምእመናንም አደጋ አልከለከልናችሁምን? ይላሉ። አላህም በትንሣኤ ቀን በመካከላችሁ ይፈርዳል፤ አላህም ለከሐዲዎች በምእመናን ላይ መንገድን በፍጹም አያደርግም።

Those who wait [and watch] you. Then if you gain a victory from Allah , they say, "Were we not with you?" But if the disbelievers have a success, they say [to them], "Did we not gain the advantage over you, but we protected you from the believers?" Allah will judge between [all of] you on the Day of Resurrection, and never will Allah give the disbelievers over the believers a way [to overcome them].

4:142
መናፍቃን አላህን ያታልላሉ፤ እርሱም አታላያቸው ነው፤ (ይቀጣቸዋል)፤ ወደ ሶላትም በቆሙ ጊዜ ታካቾች ሰዎችን የሚያሳዩ ሆነው ይቆማሉ፤ አላህንም ጥቂትን እንጂ አያወሱም።

Indeed, the hypocrites [think to] deceive Allah , but He is deceiving them. And when they stand for prayer, they stand lazily, showing [themselves to] the people and not remembering Allah except a little,

4:143
በዚህ መካከል ወላዋዮች ሆነው፣ (ያሳያሉ)፣ ወደነዚህም ወደነዚያም አይደሉም፤ አላህም ያሳሳተውን ሰው ለርሱ (የቅንነት) መንገድን በፍጹም አታገኝለትም።

Wavering between them, [belonging] neither to the believers nor to the disbelievers. And whoever Allah leaves astray - never will you find for him a way.

4:144
እላንተ ያመናችሁ ሆይ! ከምእመናን ሌላ ከሐዲዎችን ወዳጆች አድርጋችሁ አትያዙ፤ ለአላህ በናንተ ላይ ግልጽ ማስረጃዎችን ልታደርጉ ትፈልጋላችሁን?

O you who have believed, do not take the disbelievers as allies instead of the believers. Do you wish to give Allah against yourselves a clear case?

4:145
መናፍቃን በእርግጥ ከእሳት በታችኛው አዘቅት ውስጥ ናቸው፤ ለነሱም ረዳትን አታገኝላቸውም።

Indeed, the hypocrites will be in the lowest depths of the Fire - and never will you find for them a helper -

4:146
እነዚያ የተመለሱ (ሥራቸውን) ያሳመሩም፤ በአላህም የተጠበቁ፤ ሀይማኖታቸውንም ለአላህ ፍጹም ያደረጉ ሲቀሩ፣ እነዚያስ ከምእመናን ጋር ናቸው፤ ለምእመናንም አላህ ታላቅን ምንዳ በእርግጥ ይሰጣል።

Except for those who repent, correct themselves, hold fast to Allah , and are sincere in their religion for Allah , for those will be with the believers. And Allah is going to give the believers a great reward.

4:147
ብታመሰግኑና ብታምኑ፣ አላህ እናንተን በመቅጣት ምን ያደርጋል? አላህም ወሮታን መላሽ አዋቂ ነው።

What would Allah do with your punishment if you are grateful and believe? And ever is Allah Appreciative and Knowing.

4:148
አላህ ከንግግር በክፉው መጮኽን ከተበደለ ሰው (ጩኸት) በቀር አይወድም፤ አላህ ሰሚ አዋቂ ነው።

Allah does not like the public mention of evil except by one who has been wronged. And ever is Allah Hearing and Knowing.

4:149
ደግ ነገርን ብትገልፁ፣ ወይም ብትደብቁት፣ ወይም ከመጥፎ ነገር (ከበደል) ይቅርታ ብታደርጉ አላህ ይቅር ባይ ኃያል ነው።

If [instead] you show [some] good or conceal it or pardon an offense - indeed, Allah is ever Pardoning and Competent.

4:150
እነዚያ በአላህና በመልክተኞቹ የሚክዱ፣ በአላህና በመልክተኞቹም መካከል መለየትን የሚፈልጉ፣ በከፊሉም እናምናለን፣ በከፊልም እንክዳለን የሚሉ በዚህም መካከል መንገድን ሊይዙ የሚፈልጉ፤

Indeed, those who disbelieve in Allah and His messengers and wish to discriminate between Allah and His messengers and say, "We believe in some and disbelieve in others," and wish to adopt a way in between -

4:151
እነዚያ በውነት ከሐዲዎቹ እነርሱ ናቸው። ለከሐዲዎችም አዋራጅን ቅጣት አዘጋጅተናል።

Those are the disbelievers, truly. And We have prepared for the disbelievers a humiliating punishment.

4:152
እነዚያ በአላህና በመልክተኞቹ ያመኑ፣ ከነሱም በአንድም መካከል ያልለዩ እነዚያ ምንዳዎቻቸውን በእርግጥ ይሰጣቸዋል። አላህም መሐሪ አዛኝ ነው።

But they who believe in Allah and His messengers and do not discriminate between any of them - to those He is going to give their rewards. And ever is Allah Forgiving and Merciful.

4:153
የመጽሐፉ፣ ሰዎች በነሱ ላይ ከሰማይ መጽሐፍን እንድታወርድ ይጠይቁሃል ከዚያም የከበደን ሙሳን በእርግጥ ጠይቀዋል፤ አላህንም በግልጽ አሳየን ብለዋል፤ በበደላቸውም መብረቅ ያዘቻቸው። ከዚያም ታምራቶች፣ ከመጡዋቸው በኋላ ወይፈኑን (አምላክ አድርገው) ያዙ፤ ከዚያም ይቅር አልን። ሙሳንም ግልጽ ስልጣንን ሰጠነው።

The People of the Scripture ask you to bring down to them a book from the heaven. But they had asked of Moses [even] greater than that and said, "Show us Allah outright," so the thunderbolt struck them for their wrongdoing. Then they took the calf [for worship] after clear evidences had come to them, and We pardoned that. And We gave Moses a clear authority.

4:154
በቃል ኪዳናቸውም ምክንያት የጡርን ተራራ ከበላያቸው አነሳን፤ ለነሱም ደጃፎች አጎንባሾች ሆናችሁ ግቡ አልን፤ ለነሱም በሰንበት ቀን ትእዛዝን አትተላለፉ አልን፤ ከነሱም ከባድን ቃል ኪዳንን ያዝን።

And We raised over them the mount for [refusal of] their covenant; and We said to them, "Enter the gate bowing humbly", and We said to them, "Do not transgress on the sabbath", and We took from them a solemn covenant.

4:155
ቃል ኪዳናቸውንም በማፍረሳቸው፣ በአላህም አንቀጾች በመካዳቸው፣ ነቢያትንም ያለ አግባብ በመግደላቸውና ልቦቻችን ሽፍኖች ናቸው በማለታቸው ምክንያት፣ (ረገምናቸው)፤ በውነቱ በክሕደታቸው ምክንያት አላህ በርሷ ላይ አተመ፤ ስለዚህ ጥቂትን እንጂ አያምኑም።

And [We cursed them] for their breaking of the covenant and their disbelief in the signs of Allah and their killing of the prophets without right and their saying, "Our hearts are wrapped". Rather, Allah has sealed them because of their disbelief, so they believe not, except for a few.

4:156
በመካዳቸውም፣ በመርየም ላይ ከባድ ቅጥፈትን በመናገራቸውም ምክንያት፣ (ረገምናቸው)።

And [We cursed them] for their disbelief and their saying against Mary a great slander,

4:157
፦ እኛ የአላህን መልክተኛ የመሬምን ልጅ አልመሲሕ ዒሳን ገደልን በማለታቸው (ረገምናቸው)፤ አልገደሉትም፤ አልሰቀሉትምም ግን ለነሱ (የተገደለው ሰው በዒሳ) ተመሰለ እነዚያም በርሱ ነገር የተለያዩት፣ ከርሱ (መገደል) በመጠራጠር ውስጥ ናቸው፤ ጥርጣሬን ከመከተል በስተቀር በርሱ ነገር ምንም ዕውቀት የላቸውም፤ በእርግጥም አልገደሉትም።

And [for] their saying, "Indeed, we have killed the Messiah, Jesus, the son of Mary, the messenger of Allah ." And they did not kill him, nor did they crucify him; but [another] was made to resemble him to them. And indeed, those who differ over it are in doubt about it. They have no knowledge of it except the following of assumption. And they did not kill him, for certain.

4:158
ይልቁኑስ፣ አላህ ወደርሱ አነሳው፤ አላህም አሸናፊ ጥበበኛ ነው።

Rather, Allah raised him to Himself. And ever is Allah Exalted in Might and Wise.

4:159
ከመጽሐፉም ሰዎች ከመሞቱ በፊት በርሱ (በዒሳ) በእርግጥ የሚያምን እንጂ (አንድም) የለም፤ በትንሣኤም ቀን በነሱ ላይ መስካሪ ይሆናል።

And there is none from the People of the Scripture but that he will surely believe in Jesus before his death. And on the Day of Resurrection he will be against them a witness.

4:160
ከነዚያ ይሁዳውያን ከሆኑትም በተገኘው በደል፣ ሰዎችንም ከአላህ መንገድ በብዙ በመከልከላቸው ምክንያት፣ ለነሱ ተፈቅደው የነበሩትን ጣፋጮች ምግቦች በነርሱ ላይ እርም አደረግንባቸው።

For wrongdoing on the part of the Jews, We made unlawful for them [certain] good foods which had been lawful to them, and for their averting from the way of Allah many [people],

4:161
ከርሱ በቁርጥ የተከለከሉ ሲሆኑ አራጣንም በመያዛቸውና የሰዎችን ገንዘቦች ያለ አግባብ (በጉቦ) በመብላታቸውም ምክንያት፣ (የተፈቀደላቸውን እርም አደረግንባቸው)። ከነሱም ለከሐዲዎቹ አሳማሚን ቅጣት አዘጋጀን።

And [for] their taking of usury while they had been forbidden from it, and their consuming of the people's wealth unjustly. And we have prepared for the disbelievers among them a painful punishment.

4:162
ግን ከነርሱ ውስጥ በዕውቀት የጠለቁትና ምእምናኖቹ በአንተ ላይ በተወረደውና ከአንተም በፊት በተወረደው መጽሐፍ የሚያምኑ ሲኾኑ፤ ሶላትን ደንቡን ጠብቀው ሰጋጆችን፣ (እናመሰግናለን) ዘካንም ሰጪዎቹ፣ በአላህና በመጨረሻውም ቀን አማኞቹ እነዚያ ታላቅ ምንዳን በእርግጥ እንሰጣቸዋለን።

But those firm in knowledge among them and the believers believe in what has been revealed to you, [O Muhammad], and what was revealed before you. And the establishers of prayer [especially] and the givers of zakah and the believers in Allah and the Last Day - those We will give a great reward.

4:163
እኛ ወደ ኑሕና ከርሱ በኋላ ወደ ነበሩት ነቢያት እንዳወረድን፣ ወደ አንተም አወረድን፤ ወደ ኢብራሂምም፣ ወደ ኢስማዒልም፣ ወደ ኢስሐቅም፣ ወደ ያዕቆብም፣ ወደ ነገዶቹም ወደ ዒሳም፣ ወደ አዮብም፣ ወደ ዩኑስም፣ ወደ ሀሩንና ወደ ሱለይማንም አወረድን፤ ለዳዉድም ዘቡርን ሰጠነው።

Indeed, We have revealed to you, [O Muhammad], as We revealed to Noah and the prophets after him. And we revealed to Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, the Descendants, Jesus, Job, Jonah, Aaron, and Solomon, and to David We gave the book [of Psalms].

4:164
ከዚህም በፊት በአንተ ላይ በእርግጥ የተረክናቸውን መልክተኞች፣ ባንተ ላይም ያልተረክናቸውን መልክተኞች (እንደላክን፣ ላክንህ)። አላህም ሙሳን ማነጋገርን አነጋገረው።

And [We sent] messengers about whom We have related [their stories] to you before and messengers about whom We have not related to you. And Allah spoke to Moses with [direct] speech.

4:165
ከመልክተኞቹ በኋላ ለሰዎች በአላህ ላይ አስረጅ እንዳይኖር አብሳሪዎችና አስፈራሪዎች የሆኑን መልክተኞች፣ (ላክን)፤ አላህም አሸናፊ ጥበበኛ ነው።

[We sent] messengers as bringers of good tidings and warners so that mankind will have no argument against Allah after the messengers. And ever is Allah Exalted in Might and Wise.

4:166
ግን አላህ ባንተ ላይ ባወረደው ይመሰክራል፤ በዕውቀቱ አወረደው፤ መላ እክቱም ይመሰክራሉ፤ መስካሪም በአላህ በቃ።

But Allah bears witness to that which He has revealed to you. He has sent it down with His knowledge, and the angels bear witness [as well]. And sufficient is Allah as Witness.

4:167
እነዚያ የካዱት፣ ከአላህም መንገድ ያገዱት፣ (ከውነት) የራቀን መሳሳት በእርግጥ ተሳሳቱ።

Indeed, those who disbelieve and avert [people] from the way of Allah have certainly gone far astray.

4:168
እነዚያ የካዱት፣ የበደሉም፣ አላህ የሚምራቸውና (ቅን) መንገድን የሚመራቸው አይደለም።

Indeed, those who disbelieve and commit wrong [or injustice] - never will Allah forgive them, nor will He guide them to a path.

4:169
ግን በውስጧ ዘላለም ዘውታሪዎች ሲሆኑ የገሀነምን መንገድ፣ (ይመራቸዋል) ይህም በአላህ ላይ ገር ነው።

Except the path of Hell; they will abide therein forever. And that, for Allah , is [always] easy.

4:170
እላንተ ሰዎች ሆይ! መልክተኛው እውነትን ከጌታችሁ አመጣላችሁ እመኑም ለናንተ የተሻለ (ይሆናል) ብትክዱም አትጎዱትም፤ በሰማያትና በምድር ያለው ሁሉ የአላህ ነውና፤ አላህም ዐዋቂ ጥበበኛ ነው።

O Mankind, the Messenger has come to you with the truth from your Lord, so believe; it is better for you. But if you disbelieve - then indeed, to Allah belongs whatever is in the heavens and earth. And ever is Allah Knowing and Wise.

4:170
እላንተ ሰዎች ሆይ! መልክተኛው እውነትን ከጌታችሁ አመጣላችሁ እመኑም ለናንተ የተሻለ (ይሆናል) ብትክዱም አትጎዱትም፤ በሰማያትና በምድር ያለው ሁሉ የአላህ ነውና፤ አላህም ዐዋቂ ጥበበኛ ነው።

O Mankind, the Messenger has come to you with the truth from your Lord, so believe; it is better for you. But if you disbelieve - then indeed, to Allah belongs whatever is in the heavens and earth. And ever is Allah Knowing and Wise.

4:171
እላንተ የመጽሐፉ ሰዎች ሆይ! በሃይማኖታችሁ ወሰንን አትለፉ፤ በአላህም ላይ እውነትን እንጂ አትናገሩ፤ የመርየም ልጅ አልመሲሕ ዒሳ፣ የአላህ መልክተኛ፣ ወደ መርየም የጣላት (የሁን) ቃሉም ከርሱ የሆነ መንፈስም ብቻ ነው፤ በአላህና በመልክተኞቹም እመኑ (አማልክት) ሦስት ናቸው አትበሉም፤ ተከልከሉ ለናንተ የተሻለ ይሆናልና፤ አላህ አንድ አምላክ ብቻ ነው። ለርሱ ልጅ ያለው ከመሆን የጠራ ነው። በሰማያትና በምድር ያለ ሁሉ የርሱ ነው። መመኪያም በአላህ በቃ።

O People of the Scripture, do not commit excess in your religion or say about Allah except the truth. The Messiah, Jesus, the son of Mary, was but a messenger of Allah and His word which He directed to Mary and a soul [created at a command] from Him. So believe in Allah and His messengers. And do not say, "Three"; desist - it is better for you. Indeed, Allah is but one God. Exalted is He above having a son. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. And sufficient is Allah as Disposer of affairs.

4:171
እላንተ የመጽሐፉ ሰዎች ሆይ! በሃይማኖታችሁ ወሰንን አትለፉ፤ በአላህም ላይ እውነትን እንጂ አትናገሩ፤ የመርየም ልጅ አልመሲሕ ዒሳ፣ የአላህ መልክተኛ፣ ወደ መርየም የጣላት (የሁን) ቃሉም ከርሱ የሆነ መንፈስም ብቻ ነው፤ በአላህና በመልክተኞቹም እመኑ (አማልክት) ሦስት ናቸው አትበሉም፤ ተከልከሉ ለናንተ የተሻለ ይሆናልና፤ አላህ አንድ አምላክ ብቻ ነው። ለርሱ ልጅ ያለው ከመሆን የጠራ ነው። በሰማያትና በምድር ያለ ሁሉ የርሱ ነው። መመኪያም በአላህ በቃ።

O People of the Scripture, do not commit excess in your religion or say about Allah except the truth. The Messiah, Jesus, the son of Mary, was but a messenger of Allah and His word which He directed to Mary and a soul [created at a command] from Him. So believe in Allah and His messengers. And do not say, "Three"; desist - it is better for you. Indeed, Allah is but one God. Exalted is He above having a son. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. And sufficient is Allah as Disposer of affairs.

4:172
አልመሲሕ፣ ለአላህ ባሪያ ከመሆን ፈጽሞ አይጠየፍም፤ ቀራቢዎች የሆኑት መላክትም (አይጠየፉም)፤ እርሱን ከመገዛት የሚጠየፍና የሚኮራም ሰው፣ (አላህ) ሁሉንም ወደ እርሱ በእርግጥ ይሰበስባቸዋል።

Never would the Messiah disdain to be a servant of Allah , nor would the angels near [to Him]. And whoever disdains His worship and is arrogant - He will gather them to Himself all together.

4:172
አልመሲሕ፣ ለአላህ ባሪያ ከመሆን ፈጽሞ አይጠየፍም፤ ቀራቢዎች የሆኑት መላክትም (አይጠየፉም)፤ እርሱን ከመገዛት የሚጠየፍና የሚኮራም ሰው፣ (አላህ) ሁሉንም ወደ እርሱ በእርግጥ ይሰበስባቸዋል።

Never would the Messiah disdain to be a servant of Allah , nor would the angels near [to Him]. And whoever disdains His worship and is arrogant - He will gather them to Himself all together.

4:173
እነዚያማ ያመኑት፣ መልካሞችንም የሠሩት፣ ምንዳዎቻቸውን ይሞላላቸዋል፣ ከችሮታውም ይጨምርላቸዋል። እነዚያን የተጠየፉትንና የኮሩትንማ አሳማሚን ቅጣት ይቀጣቸዋል። ከአላህም ሌላ ለነሱ ዘመድንና ረዳትን አያገኙም።

And as for those who believed and did righteous deeds, He will give them in full their rewards and grant them extra from His bounty. But as for those who disdained and were arrogant, He will punish them with a painful punishment, and they will not find for themselves besides Allah any protector or helper.

4:173
እነዚያማ ያመኑት፣ መልካሞችንም የሠሩት፣ ምንዳዎቻቸውን ይሞላላቸዋል፣ ከችሮታውም ይጨምርላቸዋል። እነዚያን የተጠየፉትንና የኮሩትንማ አሳማሚን ቅጣት ይቀጣቸዋል። ከአላህም ሌላ ለነሱ ዘመድንና ረዳትን አያገኙም።

And as for those who believed and did righteous deeds, He will give them in full their rewards and grant them extra from His bounty. But as for those who disdained and were arrogant, He will punish them with a painful punishment, and they will not find for themselves besides Allah any protector or helper.

4:174
እላንተ ሰዎች ሆይ! ከጌታችሁ ዘንድ በእርግጥ አስረጅ መጣላችሁ፤ ወደ እናንተም ገላጭ የሆነን ብርሃን (ቁርአንን) አወረድን።

O mankind, there has come to you a conclusive proof from your Lord, and We have sent down to you a clear light.

4:175
እነዚያማ በአላህ ያመኑ በርሱም የተጠበቁ ከሱ በሆነው እዝነትና ችሮታ ውስጥ በእርግጥ ያስገባቸዋል። ወደ እርሱም ቀጥተኛ መንገድን ይመራቸዋል።

So those who believe in Allah and hold fast to Him - He will admit them to mercy from Himself and bounty and guide them to Himself on a straight path.

4:176
ይጠይቁሃል፤ በላቸው፦ ወላጅና ልጅ ሳይኖረው በሚወረስ ሰው አላህ ይነግራችኋል፤ ለርሱ ልጅ የሌለው ሰው ቢሞት እርሱም እኅት ብትኖረው ለርስዋ ከተተወው ረጀት ግማሹ አላት።እርሱም ለርሷ ልጅ የሌላት እንደሆነች (በሙሉ) ይወርሳታል። ሁለት (እኅቶች ወይም ከሁለት በላይ) ቢሆኑም፣ ከተወው ረጀት ከሦስት ሁለት እጁ አላቸው። ወንድሞች (ና እኅቶች) ወንዶችና ሴቶች ቢሆኑም፣ ለወንዱ የሁለት ሴቶች ድርሻ ቢጤ አለው። አላህ እንዳትሳሳቱ ለናንተ ያብራራል። አላህም በነገሩ ሁሉ አዋቂ ነው።

They request from you a [legal] ruling. Say, " Allah gives you a ruling concerning one having neither descendants nor ascendants [as heirs]." If a man dies, leaving no child but [only] a sister, she will have half of what he left. And he inherits from her if she [dies and] has no child. But if there are two sisters [or more], they will have two-thirds of what he left. If there are both brothers and sisters, the male will have the share of two females. Allah makes clear to you [His law], lest you go astray. And Allah is Knowing of all things.

Copyright 2013, AmharicQuran.com