Amharic Quran
Chapters/Surah

ሱረቱ አልሹዐራ (የባለቅኔዎች ምዕራፍ)

26:1
ጠ.ሰ.መ. (ጧ ሲን ሚም)። (1)

Ta, Seen, Meem.

26:2
ይህች፣ ግልጽ ከኾነው መጽሐፍ አንቀጾች ናት።

These are the verses of the clear Book.

26:3
አማኞች ባለ መሆናቸው፤ (በቁጭት) ነፍስህን ገዳይ መሆን ይፈራልሃል፤

Perhaps, [O Muhammad], you would kill yourself with grief that they will not be believers.

26:4
ብንሻ፣ በነሱ ላይ ከሰማይ ታምርን እናወርድና አንገቶቻቸው (መሪዎቻቸው) ለርሷ ተዋራጆች ይሆናሉ።

If We willed, We could send down to them from the sky a sign for which their necks would remain humbled.

26:5
ከአልረሕማንም ዘንድ፣ አዲስ የተወረደ ቁርአን አይመጣላቸውም፤ ከርሱ የሚሸሹ ቢሆኑ እንጂ።

Did they not look at the earth - how much We have produced therein from every noble kind?

26:6
በእርግጥም አስተባብሉ፤ የዚያም በርሱ ይሳለቁበት የነበሩት ወሬዎች (ፍጻሜ) ይመጣባቸዋል።

Indeed in that is a sign, but most of them were not to be believers.

26:7
ወደ ምድርም በውስጧ ከመልካም (በቃይ) ጎሳ ሁሉ ብዙን እንዳበቀልን አላዩምን።

And indeed, your Lord - He is the Exalted in Might, the Merciful.

26:8
በዚህ፣ አስደናቂ ምልክት አለበት፤ አብዛኛዎቻቸውም አማኞች አልነበሩም።

And [mention] when your Lord called Moses, [saying], "Go to the wrongdoing people

26:9
ጌታህም እርሱ በእርግጥ አሸናፊ አዛኝ ነው።

And indeed, your Lord - He is the Exalted in Might, the Merciful.

26:10
ጌታህም ሙሳን ወደ በደለኞቹ ሕዝቦች ኺድ፣ በማለት በጠራው ጊዜ፣ (አስታውስ)።

And [mention] when your Lord called Moses, [saying], "Go to the wrongdoing people

26:11
ወደ ፈርዖን ሕዝቦች (ኺድ)፣ አላህን አይፈሩምን? (አለው)።

The people of Pharaoh. Will they not fear Allah ?"

26:12
(ሙሳም) አለ፦ ጌታዬ ሆይ! እኔ ሊያስተባብሉኝ እፈራለሁ።

He said, "My Lord, indeed I fear that they will deny me

26:13
ልቤም ይጠብባል፤ ምላሴም አይፈታም፤ ስለዚህ ወደ ሃሩን ላክ።

And that my breast will tighten and my tongue will not be fluent, so send for Aaron.

26:14
ለነርሱም በኔ ላይ (የደም) ወንጀል አለ፤ ስለዚህ እንዳይገድሉኝ እፈራለሁ።

And they have upon me a [claim due to] sin, so I fear that they will kill me."

26:15
(አላህ) አለ፦ ተው! (አይነኩህም)፤ በታምራቶቻችንም ኺዱ፤ እኛ ከናንተ ጋር ሰሚዎች ነንና።

[ Allah ] said, "No. Go both of you with Our signs; indeed, We are with you, listening.

26:16
ወደ ፈርዖንም ኺዱ፤ በሉትም፦ እኛ የዓለማት ጌታ መልክተኞች ነን፤

Go to Pharaoh and say, 'We are the messengers of the Lord of the worlds,

26:17
የእስራኤልን ልጆች ከኛ ጋር ልቀቅ።

[Commanded to say], "Send with us the Children of Israel."'"

26:18
(ፈርዖንም) አለ፦ ልጅ ኾነህ በኛ ውስጥ አላሳደግህንምን? በኛ ውስጥም ከዕድሜህ ብዙ ዓመታትን አልተቀመጥክምን?

[Pharaoh] said, "Did we not raise you among us as a child, and you remained among us for years of your life?

26:19
ያችንም የሠራሃትን ሥራህን አልሠራህምን? አንተም ከውለታ ቢሶቹ ነህ፤ (አለ)።

And [then] you did your deed which you did, and you were of the ungrateful."

26:20
(ሙሳም) አለ፦ ያን ጊዜ እኔም ከተሳሳቱት ሆኜ ሠራኋት።

[Moses] said, "I did it, then, while I was of those astray.

26:21
«በፈራኋችሁም ጊዜ ከእንናተ ሸሸሁ፡፡ ጌታየም ለእኔ ጥበብን ሰጠኝ፡፡ ከመልክተኞቹም አደረገኝ፡፡

So I fled from you when I feared you. Then my Lord granted me wisdom and prophethood and appointed me [as one] of the messengers.

26:22
«ይህችም የእስራኤልን ልጆች ባሪያ በማድረግህ በእኔ ላይ የምትመጻደቅባት ጸጋ ነት፡፡»

And is this a favor of which you remind me - that you have enslaved the Children of Israel?"

26:23
ፈርዖን አለ «(ላከኝ የምትለው) የዓለማትም ጌታ ምንድነው»

Said Pharaoh, "And what is the Lord of the worlds?"

26:24
(ሙሳ) «የሰማያትና የምድር በመካከላቸውም ያለው ሁሉ ጌታ ነው፡፡ የምታረጋግጡ ብትኾኑ (ነገሩ ይህ ነው)፤» አለው፡፡

[Moses] said, "The Lord of the heavens and earth and that between them, if you should be convinced."

26:25
(ፈርዖንም) በዙሪያው ላሉት ሰዎች «አትሰሙምን?» አለ፡፡

[Pharaoh] said to those around him, "Do you not hear?"

26:26
(ሙሳ) «ጌታችሁና የመጀመሪያዎቹ አባቶቻችሁም ጌታ ነው» አለው፡፡

[Moses] said, "Your Lord and the Lord of your first forefathers."

26:27
(ፈርዖን) «ያ ወደእናንተ የተላከው መልክተኛችሁ በእርግጥ ዕብድ ነው» አለ፡፡

[Pharaoh] said, "Indeed, your 'messenger' who has been sent to you is mad."

26:28
(ሙሳ) «የምሥራቅና የምዕራብ በመካከላቸውም ያለው ነገር ሁሉ ጌታ ነው፡፡ ታውቁ እንደኾናችሁ (እመኑበት)» አለው፡፡

[Moses] said, "Lord of the east and the west and that between them, if you were to reason."

26:29
(ፈርዖን) «ከእኔ ሌላ አምላክን ብትይዝ በውነቱ ከእስረኞቹ አደርግሃለሁ» አለ፡፡

[Pharaoh] said, "If you take a god other than me, I will surely place you among those imprisoned."

26:30
(ሙሳ) «በግልጽ አስረጅ ብመጣህም እንኳ» አለው፡፡

[Moses] said, "Even if I brought you proof manifest?"

26:31
«እንግዲያውስ ከእውነተኞች እንደኾንክ (አስረጁን) አምጣው» አለ፡፡

[Pharaoh] said, "Then bring it, if you should be of the truthful."

26:32
በትሩንም ጣለ፡፡ እርሷም ወዲያውኑ ግልጽ እባብ ኾነች፡፡

So [Moses] threw his staff, and suddenly it was a serpent manifest.

26:33
እጁንም አወጣ፡፡ ወዲያውም እርሷ ለተመልካቾች (የምታበራ) ነጭ ኾነች፡፡

And he drew out his hand; thereupon it was white for the observers.

26:34
(ፈርዖን) በዙሪያው ላሉት መማክርት «ይህ በእርግጥ ዐዋቂ ድግምተኛ ነው» አለ፡፡

[Pharaoh] said to the eminent ones around him, "Indeed, this is a learned magician.

26:35
«ከምድራችሁ በድግምቱ ሊያወጣችሁ ይፈልጋልና ምንን ታዛላችሁ» (አላቸው)፡፡

He wants to drive you out of your land by his magic, so what do you advise?"

26:36
አሉት «እርሱን ወንድሙንም አቆይና በየከተሞቹ ሰብሳቢዎችን ላክ፡፡

They said, "Postpone [the matter of] him and his brother and send among the cities gatherers

26:37
«በጣም ዐዋቂ ድግምተኞችን ሁሉ ያመጡልሃልና፡፡»

Who will bring you every learned, skilled magician."

26:38
ድግምተኞቹም በታወቀ ቀን ቀጠሮ ተሰበሰቡ፡፡

So the magicians were assembled for the appointment of a well-known day.

26:39
ለሰዎቹም «እናንተ ተሰብስባችኋልን» ተባለ፡፡

And it was said to the people, "Will you congregate

26:40
«ድግምተኞቹን እነሱ አሸናፊዎች ቢኾኑ እንከተል ዘንድ» (ተባለ)፡፡

That we might follow the magicians if they are the predominant?"

26:41
«ድግምተኞቹም በመጡ ጊዜ ለፈርዖን እኛ አሸናፊዎች ብንሆን ለእኛ በእርግጥ ዋጋ አለን» አሉት፡፡

And when the magicians arrived, they said to Pharaoh, "Is there indeed for us a reward if we are the predominant?"

26:42
«አዎን፤ እናንተም ያን ጊዜ ከባለሟሎቹ ትኾናላችሁ» አላቸው፡፡

He said, "Yes, and indeed, you will then be of those near [to me]."

26:43
ሙሳ «ለእነርሱ እናንተ የምትጥሉትን ጣሉ» አላቸው፡፡

Moses said to them, "Throw whatever you will throw."

26:44
ገመዶቻቸውንና በትሮቻቸውንም ጣሉ፡፡ «በፈርዖንም ክብር ይኹንብን፡፡ እኛ በእርግጥ አሸናፊዎቹ እኛ ነን» አሉ፡፡

So they threw their ropes and their staffs and said, "By the might of Pharaoh, indeed it is we who are predominant."

26:45
ሙሳም በትሩን ጣለ፡፡ ወዲያውም እርሷ የሚያስመስሉትን ሁሉ ትውጣለች፡፡

Then Moses threw his staff, and at once it devoured what they falsified.

26:46
ድግምተኞቹም ሰጋጆች ኾነው ወደቁ፡፡

So the magicians fell down in prostration [to Allah ].

26:47
(እነሱም) አሉ «በዓለማት ጌታ አመንን፡፡

They said, "We have believed in the Lord of the worlds,

26:48
«በሙሳና በሃሩን ጌታ፡፡»

The Lord of Moses and Aaron."

26:49
(ፈርዖንም) «ለእናንተ ሳልፈቅድላችሁ በፊት ለእርሱ አመናችሁን እርሱ ያ ድግምትን ያስተማራችሁ ታላቃችሁ ነው፡፡ ወደፊትም (የሚያገኛችሁን) በእርግጥ ታውቃላችሁ፡፡ እጆቻችሁንና እግሮቻችሁን (ቀኝና ግራን) በማናጋት እቆረርጣለሁ፡፡ ሁላችሁንም እሰቅላችኋለሁም» አለ፡፡

[Pharaoh] said, "You believed Moses before I gave you permission. Indeed, he is your leader who has taught you magic, but you are going to know. I will surely cut off your hands and your feet on opposite sides, and I will surely crucify you all."

26:50
(እነርሱም) አሉ «ጉዳት የለብንም፡፡ እኛ ወደ ጌታችን ተመላሾች ነን፡፡

They said, "No harm. Indeed, to our Lord we will return.

26:51
«እኛ የምእምናን መጀመሪያ በመኾናችን ጌታችን ኀጢአቶቻችንን ለእኛ ሊምር እንከጅላለን፡፡»

Indeed, we aspire that our Lord will forgive us our sins because we were the first of the believers."

26:52
ወደ ሙሳም «ባሮቼን ይዘህ ሌሊት ኺድ፡፡ እናንተ የሚከተሉዋችሁ ናችሁና» ስንል ላክን፡፡

And We inspired to Moses, "Travel by night with My servants; indeed, you will be pursued."

26:53
ፈርዖንም በየከተሞቹ ሰብሳቢዎችን (እንዲህ ሲል) ላከ፡፡

Then Pharaoh sent among the cities gatherers

26:54
«እነዚህ ጥቂቶች ጭፈሮች ናቸው፡፡

[And said], "Indeed, those are but a small band,

26:55
«እነርሱም ለእኛ አስቆጪዎች ናቸው፡፡

And indeed, they are enraging us,

26:56
«እኛም ብዙዎች ጥንቁቆች ነን፤» (አለ)፡፡

And indeed, we are a cautious society... "

26:57
አወጣናቸውም፡፡ ከአትክልቶችና ከምንጮች፡፡

So We removed them from gardens and springs

26:58
ከድልቦችም ከመልካም መቀመጫዎችም፡፡

And treasures and honorable station -

26:59
እንደዚሁ ለእስራኤል ልጆች አወረስናትም፡፡

Thus. And We caused to inherit it the Children of Israel.

26:60
ፀሐይዋ ስትወጣም ተከተሉዋቸው፡፡

So they pursued them at sunrise

26:61
ሁለቱ ጭፍሮችም በተያዩ ጊዜ የሙሳ ጓዶች «እኛ(የፈርዖን ሰዎች) የሚደርሱብን ነን» አሉ፡፡

And when the two companies saw one another, the companions of Moses said, "Indeed, we are to be overtaken!"

26:62
(ሙሳ) «ተዉዉ! ጌታዬ ከእኔ ጋር ነው፡፡ በእርግጥ ይመራኛል» አለ፡፡

[Moses] said, "No! Indeed, with me is my Lord; He will guide me."

26:63
ወደ ሙሳም «ባሕሩን በበትርህ ምታው» ስንል ላክንበት፡፡ (መታውና) ተከፈለም፡፡ ክፍሉም ሁሉ እንደ ታላቅ ጋራ ኾነ፡፡

Then We inspired to Moses, "Strike with your staff the sea," and it parted, and each portion was like a great towering mountain.

26:64
እዚያም ዘንድ ሌሎችን አቀረብን፡፡

And We advanced there to the pursuers.

26:65
ሙሳንም ከእርሱ ገር ያሉትንም ሰዎች ሁሉንም አዳን፡፡

And We saved Moses and those with him, all together.

26:66
ከዚያም ሌሎቹን አሰጠምን፡፡

Then We drowned the others.

26:67
በዚህ ውስጥ ታላቅ ታምር አለበት፡፡ አብዛኞቻቸውም አማኞች አልነበሩም፡፡

Indeed in that is a sign, but most of them were not to be believers.

26:68
ጌታህም እርሱ አሸናፊው አዛኙ ነው፡፡

And indeed, your Lord - He is the Exalted in Might, the Merciful.

26:69
በእነሱም (በሕዝቦችህ) ላይ የኢብራሂምን ወሬ አንብብላቸው፡፡

And recite to them the news of Abraham,

26:70
ለአባቱና ለሕዝቦቹ «ምንን ትግገዛላችሁ» ባለ ጊዜ፡፡

When he said to his father and his people, "What do you worship?"

26:71
«ጣዖታትን እንገዛለን፤ እርሷንም በመገዛት ላይ እንቆያለን» አሉ፡፡

They said, "We worship idols and remain to them devoted."

26:72
(እርሱም) አለ «በጠራችኋቸው ጊዜ ይሰሟችኋልን

He said, "Do they hear you when you supplicate?

26:73
«ወይስ ይጠቅሟችኋልን ወይስ ይጎዷችኋልን»

Or do they benefit you, or do they harm?"

26:74
«የለም! አባቶቻችን እንደዚሁ ሲሠሩ አገኘን» አሉት፡፡

They said, "But we found our fathers doing thus."

26:75
«ትግገዙት የነበራችሁትን አስተዋላችሁን

He said, "Then do you see what you have been worshipping,

26:76
«እናንተም የቀድሞዎቹ አባቶቻችሁም (የተግገዛችሁትን)፡፡»

You and your ancient forefathers?

26:77
«እነሱም (ጣዖቶቹ) ለእኔ ጠላቶች ናቸው፡፡ ግን የዓለማት ጌታ ሲቀር (እርሱ ወዳጄ ነው)፡፡

Indeed, they are enemies to me, except the Lord of the worlds,

26:78
«(እርሱ) ያ የፈጠረኝ ነው፡፡ እርሱም ይመራኛል፡፡

Who created me, and He [it is who] guides me.

26:79
|«ያም እርሱ የሚያበላኝና የሚያጠጣኝ ነው፡፡

And it is He who feeds me and gives me drink.

26:80
«በታመምኩም ጊዜ እርሱ ያሽረኛል፡፡

And when I am ill, it is He who cures me

26:81
«ያም የሚገድለኝ ከዚያም ሕያው የሚያደርገኝ ነው፡፡

And who will cause me to die and then bring me to life

26:82
ያም በፍርዱ ቀን ኀጢአቴን ለእኔ ሊምር የምከጅለው ነው፡፡

And who I aspire that He will forgive me my sin on the Day of Recompense."

26:83
ጌታዬ ሆይ! ዕውቀትን ስጠኝ! በደጋጎቹም ሰዎች አስጠጋኝ፡፡

[And he said], "My Lord, grant me authority and join me with the righteous.

26:84
በኋለኞቹም ሕዝቦች ውስጥ ለእኔ መልካም ዝናን አድርግልኝ፡፡

And grant me a reputation of honor among later generations.

26:85
የጸጋይቱን ገነት ከሚወርሱትም አድርገኝ፡፡

And place me among the inheritors of the Garden of Pleasure.

26:86
ለአባቴም ማር፡፡ እርሱ ከተሳሳቱት ነበረና፡፡

And forgive my father. Indeed, he has been of those astray.

26:87
በሚቀሰቀሱበት ቀንም አታዋርደኝ፡፡

And do not disgrace me on the Day they are [all] resurrected -

26:88
ገንዘብም ልጆችም በማይጠቅሙበት ቀን፡፡

The Day when there will not benefit [anyone] wealth or children

26:89
ወደ አላህ በንጹህ ልብ የመጣ ሰው ቢኾን እንጅ፡፡»

But only one who comes to Allah with a sound heart."

26:90
ገነትም ለፈሪዎች በምትቀረብበት (ቀን)፡፡

And Paradise will be brought near [that Day] to the righteous.

26:91
ገሀነምም ለጠመሞች በምትገለጽበት (ቀን)፡፡

And Hellfire will be brought forth for the deviators,

26:92
ለእነሱም በሚባል ቀን «ትግገዟቸው የነበራችሁት የት ናቸው»

And it will be said to them, "Where are those you used to worship

26:93
«ከአላህ ሌላ ሲኾኑ ይረዱዋችኋልን ወይስ (ለራሳቸው) ይርረዳሉን»

Other than Allah ? Can they help you or help themselves?"

26:94
በውስጧም እነሱና ጠማሞቹ በፊቶቻቸው ተጥለው ይንከባለላሉ፡፡

So they will be overturned into Hellfire, they and the deviators

26:94
የሰይጣንም ሰራዊቶች መላውም (ይጣላሉ)፡፡

And the soldiers of Iblees, all together.

26:96
እነርሱም በእርሷ ውስጥ የሚከራከሩ ኾነው ይላሉ፡-

They will say while they dispute therein,

26:98
በአላህ እንምላለን፤ እኛ በግልጽ መሳሳት ውስጥ ነበርን፡፡

"By Allah , we were indeed in manifest error

26:98
(ጣዖቶቹን) በዓለማት ጌታ ባስተካከልናችሁ ጊዜ፡፡

When we equated you with the Lord of the worlds.

26:99
አመጸኞቹም እንጅ ሌላ አላሳሳተንም፡፡

And no one misguided us except the criminals.

26:100
ከአማላጆችም ለእኛ ምንም የለንም፡፡

So now we have no intercessors

26:101
አዛኝ ወዳጂም (የለንም)፡፡

And not a devoted friend.

26:102
ለእኛም አንዲት ጊዜ መመለስ በኖረችንና ከአማኞቹ በኾን እንመኛለን (ይላሉ)፡፡

Then if we only had a return [to the world] and could be of the believers... "

26:103
በዚህ ውስጥ አስደናቂ ግሳጼ አልለበት፡፡ አብዛኞቻቸውም አማኞች አልነበሩም፡፡

Indeed in that is a sign, but most of them were not to be believers.

26:104
ጌታህም እርሱ በእርግጥ አሸናፊው አዛኙ ነው፡፡

And indeed, your Lord - He is the Exalted in Might, the Merciful.

26:105
የኑሕ ሕዝቦች መልክተኞችን አስተባበሉ፡፡

The people of Noah denied the messengers

26:106
ወንድማቸው ኑሕ ለእነሱ ባላቸው ጊዜ «አትጠነቀቁምን

When their brother Noah said to them, "Will you not fear Allah ?

26:107
«እኔ ለእናንተ ታማኝ መልክተኛ ነኝ፡፡

Indeed, I am to you a trustworthy messenger.

26:108
«አላህንም ፍሩ ታዘዙኝም፡፡

So fear Allah and obey me.

26:109
«በእርሱም ላይ ምንም ዋጋ አልጠይቃችሁም፡፡ ዋጋዬ በዓለማት ጌታ ላይ እንጅ በሌላ ላይ አይደለም፡፡

And I do not ask you for it any payment. My payment is only from the Lord of the worlds.

26:110
«አላህንም ፍሩ፤ ታዘዙኝም፡፡»

So fear Allah and obey me."

26:111
(እነርሱም) «ወራዶቹ የተከተሉህ ኾነህ ለአንተ እናምናለን» አሉት፡፡

They said, "Should we believe you while you are followed by the lowest [class of people]?"

26:112
(እርሱም) አላቸው «ይሠሩት በነበሩት ነገር ምን ዕውቀት አለኝ፡፡

He said, "And what is my knowledge of what they used to do?

26:113
«ምርመራቸው በጌታዬ ላይ እንጅ በሌላ ላይ አይደለም፡፡ ብታውቁ ኖሮ (ይህንን ትርረዱ ነበር)፡፡

Their account is only upon my Lord, if you [could] perceive.

26:114
«እኔም አማኞችን አባራሪ አይደለሁም፡፡

And I am not one to drive away the believers.

26:115
«እኔ ግልጽ አስፈራሪ እንጅ ሌላ አይደለሁም፡፡»

I am only a clear warner."

26:116
|«ኑሕ ሆይ! (ከምትለው) ባትከለከል በእርግጥ ከሚወገሩት ትኾናለህ» አሉት፡፡

They said, "If you do not desist, O Noah, you will surely be of those who are stoned."

26:117
(እርሱም) አለ «ጌታዬ ሆይ! ሕዝቦቼ አስተባበሉኝ፡፡

He said, "My Lord, indeed my people have denied me.

26:118
«በእኔና በእነርሱም መካከል (ተገቢ) ፍርድን ፍረድ፡፡ አድነኝም፡፡ ከእኔ ጋር ያሉትንም ምእምናን፡፡»

Then judge between me and them with decisive judgement and save me and those with me of the believers." .

26:119
እርሱንም ከእርሱ ጋር ያለውንም ሁሉ በተመላው መርከብ ውስጥ አዳን፡፡

So We saved him and those with him in the laden ship.

26:120
ከዚያም በኋላ ቀሪዎቹን አሰጠምን፡፡

Then We drowned thereafter the remaining ones

26:121
በዚህ ውስጥ ታላቅ ግሳጼ አለበት፡፡ አብዛኞቻቸውም አማኞች አልነበሩም፡፡

Indeed in that is a sign, but most of them were not to be believers.

26:122
ጌታህም እርሱ በእርግጥ አሸናፊው አዛኙ ነው፡፡

And indeed, your Lord - He is the Exalted in Might, the Merciful.

26:123
ዓድ መልክተኞችን አስተባበለች፡፡

'Aad denied the messengers

26:124
ወንድማቸው ሁድ ለነርሱ ባላቸው ጊዜ «አትጠነቀቁምን

When their brother Hud said to them, "Will you not fear Allah ?

26:125
«እኔ ለናንተ ታማኝ መልክተኛ ነኝ፡፡

Indeed, I am to you a trustworthy messenger.

26:126
«አላህንም ፍሩ ታዘዙኝም፡፡

So fear Allah and obey me.

26:127
|«በእርሱም ላይ ምንም ዋጋ አለምናችሁም፡፡ ዋጋዬ በዓለማት ጌታ ላይ እንጅ በሌላ ላይ አይደለም፡፡

And I do not ask you for it any payment. My payment is only from the Lord of the worlds.

26:128
«የምትጫወቱ ኾናችሁ በከፍተኛ ስፍራ ሁሉ ላይ ምልክትን ትገነባላችሁን

Do you construct on every elevation a sign, amusing yourselves,

26:129
«የውሃ ማጠራቀሚያዎችንና ሕንፃዎችንም ዘላለም መኖርን የምትከጅሉ ኾናችሁ ትሠራላችሁን

And take for yourselves palaces and fortresses that you might abide eternally?

26:130
«በቀጣችሁም ጊዜ ጨካኞች ኾናችሁ ትቀጣላችሁን

And when you strike, you strike as tyrants.

26:131
«አላህንም ፍሩ፤ ታዘዙኝም፡፡

So fear Allah and obey me.

26:132
«ያንንም በምታውቁት (ጸጋ) ያጣቀማችሁን ፍሩ፡፡

And fear He who provided you with that which you know,

26:133
«በእንስሳዎችና በልጆች ያጣቀማችሁን፡፡

Provided you with grazing livestock and children

26:134
«በአትክልቶችና በምንጮችም፡፡

And gardens and springs.

26:135
«እኔ በእናንተ ላይ የታላቅን ቀን ቅጣት እፈራለሁና፡፡»

Indeed, I fear for you the punishment of a terrible day."

26:136
(እነርሱም) አሉ «ብትገስጽም ወይም ከገሳጮቹ ባትኾንም በእኛ ላይ እኩል ነው፤ (ያለንበትን አንለቅም)፡፡

They said, "It is all the same to us whether you advise or are not of the advisors.

26:137
«ይህ የፊተኞቹ ሰዎች ፀባይ እንጅ ሌላ አይደለም፡፡

This is not but the custom of the former peoples,

26:138
«እኛም የምንቅቀጣ አይደለንም» (አሉ)፡፡

And we are not to be punished."

26:139
አስተባበሉትም፡፡ አጠፋናቸውም፡፡ በዚህም ውስጥ እርግጠኛ ግሳጼ አለበት፡፡ አብዛኞቻቸውም ምእመናን አልነበሩም፡፡

And they denied him, so We destroyed them. Indeed in that is a sign, but most of them were not to be believers.

26:140
ጌታህም እርሱ በእርግጥ አሸናፊው አዛኙ ነው፡፡

And indeed, your Lord - He is the Exalted in Might, the Merciful.

26:141
ሰሙድ መልክተኞችን አስተባበለች፡፡

Thamud denied the messengers

26:142
ወንድማቸው ሷሊህ ለእነርሱ ባላቸው ጊዜ «አትጠነቀቁምን

When their brother Salih said to them, "Will you not fear Allah ?

26:143
«እኔ ለእናንተ ታማኝ መልክተኛ ነኝ፡፡

Indeed, I am to you a trustworthy messenger.

26:144
«አላህንም ፍሩ፤ ታዘዙኝም፡፡

So fear Allah and obey me.

26:146
«በዚያ እዚህ ባለው (ጸጋ) ውስጥ የረካችሁ ኾናችሁ ትተዋላችሁን

Will you be left in what is here, secure [from death],

26:147
«በአትክልቶችና በምንጮች ውስጥ፡፡

Within gardens and springs

26:148
«በአዝመራዎችም ፍሬዋ የበሰለ በኾነች ዘንባባም፤ (ውስጥ ትተዋላችሁን)

And fields of crops and palm trees with softened fruit?

26:149
«ብልሆች ኾናችሁ ከጋራዎች ቤቶችንም ትጠርባላችሁ፡፡

And you carve out of the mountains, homes, with skill.

26:150
«አላህንም ፍሩ፤ ታዘዙኝም፡፡

So fear Allah and obey me.

26:151
«የወሰን አላፊዎችንም ትዕዛዝ አትከተሉ፡፡

And do not obey the order of the transgressors,

26:152
«የእነዚያን በምድር ላይ የሚያጠፉትንና የማያበጁትን፡፡»

Who cause corruption in the land and do not amend."

26:153
(እነሱም) አሉ «አንተ በብዙ ከተደገመባቸው ሰዎች ብቻ ነህ፡፡

They said, "You are only of those affected by magic.

26:154
|«አንተ ብጤያችን ሰው እንጅ ሌላ አይደለህም፡፡ ከእውነተኞቹም እንደኾንክ ተዓምርን አምጣ፡፡»

You are but a man like ourselves, so bring a sign, if you should be of the truthful."

26:155
(እርሱም) አለ «ይህች ግመል ናት፡፡ ለእርሷ የመጠጥ ፋንታ አላት፡፡ ለእናንተም የታወቀ ቀን ፋንታ አላችሁ፡፡

He said, "This is a she-camel. For her is a [time of] drink, and for you is a [time of] drink, [each] on a known day.

26:156
«በክፉም አትንኳት፡፡ የታላቅ ቀን ቅጣት ይይዛችኋልና፡፡»

And do not touch her with harm, lest you be seized by the punishment of a terrible day."

26:157
ወጓትም፡፡ ወዲያውም ተጸጻቾች ኾነው አነጉ፡፡

But they hamstrung her and so became regretful.

26:158
ቅጣቱም ያዛቸው፡፡ በዚህም ውስጥ ግሳፄ አልለበት፡፡ አብዛኞቻቸውም ምእመናን አልነበሩም፡፡

And the punishment seized them. Indeed in that is a sign, but most of them were not to be believers.

26:159
ጌታህም እርሱ በእርግጥ አሸናፊው አዛኙ ነው፡፡

And indeed, your Lord - He is the Exalted in Might, the Merciful.

26:160
የሉጥ ሕዝቦች መልክተኞችን አስተባባሉ፡፡

The people of Lot denied the messengers

26:161
ወንድማቸው ሉጥ ለእነርሱ ባለ ጊዜ «አትጠነቀቁምን

When their brother Lot said to them, "Will you not fear Allah ?

26:162
«እኔ ለእናንተ ታማኝ መልክተኛ ነኝ፡፡

Indeed, I am to you a trustworthy messenger.

26:163
«አላህንም ፍሩ፤ ታዘዙኝም፡፡

So fear Allah and obey me.

26:164
«በእርሱም ላይ ምንም ዋጋ አልለምናችሁም፡፡ ዋጋዬ በዓለማት ጌታ ላይ እንጅ በሌላ ላይ አይደለም፡፡

And I do not ask you for it any payment. My payment is only from the Lord of the worlds.

26:165
«ከዓለማት ሰዎች ወንዶችን ትመጣላችሁን

Do you approach males among the worlds

26:166
«ከሚስቶቻችሁም ጌታችሁ ለናንተ የፈጠረላችሁን ትተዋላችሁን በእውነቱ እናንተ ወሰን አላፊዎች ሕዝቦ ናችሁ፡፡»

And leave what your Lord has created for you as mates? But you are a people transgressing."

26:167
|(እነርሱም) አሉ «ሉጥ ሆይ! ባትከለከል በእርግጥ (ከአገር) ከሚወጡት ትኾናለህ፡፡»

They said, "If you do not desist, O Lot, you will surely be of those evicted."

26:168
(እርሱም) አለ «እኔ ሥራችሁን ከሚጠሉት ሰዎች ነኝ፡፡

He said, "Indeed, I am, toward your deed, of those who detest [it].

26:169
«ጌታዬ ሆይ! እኔንም ቤተሰቦቼንም ከሚሠሩት ሥራ (ቅጣት) አድነን፡፡»

My Lord, save me and my family from [the consequence of] what they do."

26:170
እርሱንም ቤተሰቦቹንም በጠቅላላ አዳንናቸው፡፡

So We saved him and his family, all,

26:171
በቀሪዎቹ ውስጥ የኾነች አሮጊት ብቻ ስትቀር (እርሷ ጠፋች)፡፡

Except an old woman among those who remained behind.

26:172
ከዚያም ሌሎቹን አጠፋን፡፡

Then We destroyed the others.

26:173
በእነሱም ላይ (የድንጋይን) ዝናምን አዘነምንባቸው፡፡ የተስፈራሪዎቹም ዝናም (ምንኛ) ከፋ፡፡

And We rained upon them a rain [of stones], and evil was the rain of those who were warned.

26:174
በዚህ ውስጥ አስደናቂ ተዓምር አልለበት፡፡ አብዛኞቻቸውም ምእመናን አልነበሩም፡፡

Indeed in that is a sign, but most of them were not to be believers.

26:175
ጌታህም እርሱ በእርግጥ አሸናፊው አዛኙ ነው፡፡

And indeed, your Lord - He is the Exalted in Might, the Merciful.

26:176
የአይከት ሰዎች መልክተኞችን አስተባበሉ፤

The companions of the thicket denied the messengers

26:177
ሹዕይብ ለእነርሱ ባላቸው ጊዜ «አትጠነቀቁምን

When Shu'ayb said to them, "Will you not fear Allah ?

26:178
«እኔ ለእናንተ ታማኝ መልክተኛ ነኝ፡፡

Indeed, I am to you a trustworthy messenger.

26:179
«አላህንም ፍሩ፤ ታዘዙኝም፡፡

So fear Allah and obey me.

26:180
«በርሱም ላይ ምንም ዋጋ አልጠይቃችሁም፡፡ ዋጋዬ በዓለማት ጌታ ላይ እንጅ በሌላ ላይ አይደለም፡፡

And I do not ask you for it any payment. My payment is only from the Lord of the worlds.

26:181
«ስፍርን ሙሉ፡፡ ከአጉዳዮቹም አትኹኑ፡፡

Give full measure and do not be of those who cause loss.

26:182
«በትክክለኛ ሚዛንም መዝኑ፡፡

And weigh with an even balance.

26:183
«ሰዎችንም ነገሮቻቸውን አታጉድሉባቸው፡፡ በምድርም ላይ አጥፊዎች ኾናችሁ አታበላሹ፡፡

And do not deprive people of their due and do not commit abuse on earth, spreading corruption.

26:184
«ያንንም የፈጠራችሁን የቀድሞዎቹንም ፍጡሮች (የፈጠረውን) ፍሩ፡፡»

And fear He who created you and the former creation."

26:185
አሉ «አንተ በብዛት ከተደገመባቸው ሰዎች ነህ፡፡

They said, "You are only of those affected by magic.

26:186
«አንተም ብጤያችን ሰው እንጅ ሌላ አይደለህም፡፡ እነሆ ከውሸታሞች ነህ ብለን እንጠረጥርሃለን፡፡

You are but a man like ourselves, and indeed, we think you are among the liars.

26:187
«ከእውነተኞቹም እንደኾንክ በእኛ ላይ ከሰማይ ቁራጭን ጣልብን፡፡»

So cause to fall upon us fragments of the sky, if you should be of the truthful."

26:188
«ጌታዬ የምትሠሩትን ሁሉ ዐዋቂ ነው፤» አላቸው፡፡

He said, "My Lord is most knowing of what you do."

26:189
አስተባበሉትም፡፡ የጥላይቷ ቀን ቅጣትም ያዛቸው፡፡ እርሱ የከባድ ቀን ቅጣት ነበርና፡፡

And they denied him, so the punishment of the day of the black cloud seized them. Indeed, it was the punishment of a terrible day.

26:190
በዚህ ውስጥ አስደናቂ ተዓምር አልለበት፡፡ አብዛኞቻቸውም ምእምናን አልነበሩም፡፡

Indeed in that is a sign, but most of them were not to be believers.

26:191
ጌታህም እርሱ በእርግጥ አሸናፊው አዛኙ ነው፡፡

And indeed, your Lord - He is the Exalted in Might, the Merciful.

26:192
እርሱም (ቁርኣን) በእርግጥ ከዓለማት ጌታ የተወረደ ነው፡፡

And indeed, the Qur'an is the revelation of the Lord of the worlds.

26:193
እርሱን ታማኙ መንፈስ (ጂብሪል) አወረደው፤

The Trustworthy Spirit has brought it down

26:194
ከአስፈራሪዎቹ (ነቢያት) ትኾን ዘንድ በልብህ ላይ (አወረደው)፡፡

Upon your heart, [O Muhammad] - that you may be of the warners -

26:195
ግልጽ በኾነ ዐረብኛ ቋንቋ፡፡

In a clear Arabic language.

26:196
እርሱም (ቁርኣን) በቀድሞዎቹ መጻሐፍት ውስጥ (የተወሳ ነው)፡፡

And indeed, it is [mentioned] in the scriptures of former peoples.

26:197
የእስራኤል ልጆች ሊቃውንት የሚያውቁት መኾኑ ለእነርሱ (ለመካ ከሓዲዎች) ምልክት አይኾናቸውምን

And has it not been a sign to them that it is recognized by the scholars of the Children of Israel?

26:198
ከአዕጀሞች ባንዱ ላይ ባወረድነውም ኖሮ፤

And even if We had revealed it to one among the foreigners

26:199
በእነርሱ ላይ ባነበበውም በእርሱ አማኞች አይኾኑም ነበር፡፡

And he had recited it to them [perfectly], they would [still] not have been believers in it.

26:200
እንደዚሁ (ማስተባበልን) በተንኮለኞች ልቦች ውስጥ አስገባነው፡፡

Thus have We inserted disbelief into the hearts of the criminals.

26:201
አሳማሚ ቅጣትን እስከሚያዩ ድረስ በእርሱ አያምኑም፡፡

They will not believe in it until they see the painful punishment.

26:202
እነርሱ የማያውቁ ሲኾኑ (ቅጣቱ) ድንገት እስከሚመጣባቸውም ድረስ (አያምኑም)፡፡

And it will come to them suddenly while they perceive [it] not.

26:203
(በመጣባቸው ጊዜ) «እኛ የምንቆይ ነን» እስከሚሉም (አያምኑም)፡፡

And they will say, "May we be reprieved?"

26:204
በቅጣታችን ያቻኩላሉን

So for Our punishment are they impatient?

26:205
አየህን ብዙ ዓመታትን ብናጣቅማቸው፤

Then have you considered if We gave them enjoyment for years

26:206
ከዚያም ያ ይስፈራሩበት የነበሩት ቢመጣባቸው፤

And then there came to them that which they were promised?

26:207
ይጣቀሙበት የነበሩት ሁሉ ከእነሱ ምንም አያብቃቃቸውም፡፡

They would not be availed by the enjoyment with which they were provided.

26:208
አንዲትንም ከተማ ለእርሷ አስፈራሪዎች ያሏት (እና ያስተባበለች) ኾና እንጅ አላጠፋንም፡፡

And We did not destroy any city except that it had warners

26:209
(ይህች) ግሳፄ ናት፡፡ በዳዮችም አልነበርንም፡፡

As a reminder; and never have We been unjust.

26:210
ሰይጣናትም እርሱን (ቁርኣንን) አላወረዱትም፡፡

And the devils have not brought the revelation down.

26:211
ለእነርሱም አይገባቸውም፤ አይችሉምም፡፡

It is not allowable for them, nor would they be able.

26:212
እነርሱ (የመላእክትን ንግግር) ከመስማት ተከለከሉ ናቸው፡፡

Indeed they, from [its] hearing, are removed.

26:213
|ከአላህም ጋር ሌላን አምላክ አትግገዛ፤ ከሚቀጡት ትኾናለህና፡፡

So do not invoke with Allah another deity and [thus] be among the punished.

26:214
ቅርቦች ዘመዶችህንም አስጠንቅቅ፡፡

And warn, [O Muhammad], your closest kindred.

26:215
ከምእምናንም ለተከተሉህ ሰዎች ክንፍህን ዝቅ አድርግ፤ (ልዝብ ኹን)፡፡

And lower your wing to those who follow you of the believers.

26:216
«እንቢ» ቢሉህም «እኔ ከምትሠሩት ንጹሕ ነኝ» በላቸው፡፡

And if they disobey you, then say, "Indeed, I am disassociated from what you are doing."

26:217
አሸናፊ አዛኝ በኾነው (ጌታህ) ላይም ተጠጋ፡፡

And rely upon the Exalted in Might, the Merciful,

26:218
በዚያ ለሶላት በምትቆም ጊዜ በሚያይህ፡፡

Who sees you when you arise

26:219
በሰጋጆች ውስጥ መዘዋወርህንም (በሚያየው ጌታህ ላይ ተጠጋ)፡፡

And your movement among those who prostrate.

26:220
እነሆ እርሱ ሰሚው ዐዋቂው ነውና፡፡

Indeed, He is the Hearing, the Knowing.

26:221
ሰይጣናት በማን ላይ እንደሚወርዱ ልንገራችሁን

Shall I inform you upon whom the devils descend?

26:222
በውሸታም ኀጢአተኛ ሁሉ ላይ ይወርዳሉ፡፡

They descend upon every sinful liar.

26:223
የሰሙትን (ወደ ጠንቋዮች) ይጥላሉ፡፡ አብዛኞቻቸውም ውሸታሞች ናቸው፡፡

They pass on what is heard, and most of them are liars.

26:224
ባለ ቅኔዎችንም ጠማማዎቹ ይከተሉዋቸዋል፡፡

And the poets - [only] the deviators follow them;

26:225
እነርሱ በ(ንግግር) ሸለቆ ሁሉ የሚዋልሉ መኾናቸውን አታይምን

Do you not see that in every valley they roam

26:226
እነሱም የማይሠሩትን ነገር የሚናገሩ መኾናቸውን (አታይምን)፤

And that they say what they do not do? -

26:227
እነዚያ ያመኑና መልካም ሥራዎችን የሠሩ አላህንም በብዛት ያወሱ ከተበደሉም በኋላ (በቅኔ) የተከላከሉ ሲቀሩ፤ (እነርሱ አይወቀሱም)፡፡ እነዚያም የበደሉ (ከሞቱ በኋላ) እንዴት ያለን መመለስ እንደሚመለሱ በእርግጥ ያውቃሉ፡፡

Except those [poets] who believe and do righteous deeds and remember Allah often and defend [the Muslims] after they were wronged. And those who have wronged are going to know to what [kind of] return they will be returned.

Copyright 2013, AmharicQuran.com