Amharic Quran
Chapters/Surah

ሱረቱ አል-ፉርቃን፣ (እውነትን ከውሸት የመለየት ምዕራፍ)፤

25:1
ያ ፉርቃንን (1) በባሪያው ላይ፣ ለዓለማት አስፈራሪ ይሆን ዘንድ፣ ያወረደው (አምላክ)፣ ክብርና ጥራት ተገባው።

Blessed is He who sent down the Criterion upon His Servant that he may be to the worlds a warner -

25:2
(እርሱ) ያ የሰማያትና የምድር ንግሥና የርሱ ብቻ የሆነ ልጅንም ያልያዘ፣ በንግሥናውም ተጋሪ የሌለው፣ ነገሩንም ሁሉ የፈጠረና፣ በትክክልም ያዘጋጀው ነው።

He to whom belongs the dominion of the heavens and the earth and who has not taken a son and has not had a partner in dominion and has created each thing and determined it with [precise] determination.

25:3
(ከሐዲዎች) ከርሱም ሌላ ምንንም የማይፈጥሩን፣ እነሱም የሚፈጠሩን ለነፍሶቻቸውም ጉዳትን ለመከላከል ጥቅምንም ለማምጣት የማይችሉን፣ ሞትንና ሕይወትንም፣ መቀስቀስንም የማይችሉን አማልክት ያዙ።

But they have taken besides Him gods which create nothing, while they are created, and possess not for themselves any harm or benefit and possess not [power to cause] death or life or resurrection.

25:4
እነዚያም የካዱት፣ ይህ (ቁርአን፣ ሙሐመድ) የቀጠፈው፣ በርሱም ላይ ሌሎች ሕዝቦች ያገዙት የሆነ ውሸት እንጂ ሌላ አይደለም አሉ፤ በእርግጥም በደልንና እብለትን ሠሩ።

And those who disbelieve say, "This [Qur'an] is not except a falsehood he invented, and another people assisted him in it." But they have committed an injustice and a lie.

25:5
አልሉም፦ የመጀመሪያዎቹ ሰዎች ተረቶች ናት፤ አስጣፋት፤ እርሷም በርሱ ላይ ጧትና ማታ ትነበብለታለች።

And they say, "Legends of the former peoples which he has written down, and they are dictated to him morning and afternoon."

25:6
ያ በሰማያትና በምድር ውስጥ ያለን ምስጢር የሚያውቀው፣ አወረደው፤ እርሱ መሐሪ አዛኝ ነውና፤ በላቸው።

Say, [O Muhammad], "It has been revealed by He who knows [every] secret within the heavens and the earth. Indeed, He is ever Forgiving and Merciful."

25:7
ለዚህም መልክተኛ፣ ምግብን የሚበላ በገበያዎችም የሚኼድ ሲኾን፣ ምን (መልክተኛነት) አለው? ከርሱ ጋር አስፈራሪ ይሆን ዘንድ፣ ወደርሱ መልአክ (ገሃድ)፣ አይወረድም ኖሯልን? አሉ።

And they say, "What is this messenger that eats food and walks in the markets? Why was there not sent down to him an angel so he would be with him a warner?

25:8
ወይም ወደርሱ ድልብ አይጣልለትምን? ወይም ከርሷ የሚበላላት አትክልት ለርሱ አትኖረውምን? (አሉ)፤ በዳዮቹም (ላመኑት) የተደገመበትን ሰው እንጂ ሌላን አልተከተሉም፣ አሉ።

Or [why is not] a treasure presented to him [from heaven], or does he [not] have a garden from which he eats?" And the wrongdoers say, "You follow not but a man affected by magic."

25:9
ላንተ ምሳሌዎችን እንዴት እንዳደረጉልህና እንደ ተሳሳቱ ተመልከት፤ (ወደ እውነት ለመድረስ) መንገድንም አይችሉም።

Look how they strike for you comparisons; but they have strayed, so they cannot [find] a way.

25:10
ያ ቢሻ ከዚህ (ካሉት) የተሻለን ከሥሮቻቸው ወንዞች የሚፈሱባቸውን አትክልቶች ላንተ የሚያደርግልህ፣ ሕንጻ ቤቶችንም ላንተ የሚያደርግልህ፣ ጌታ ችሮታው በዛ።

Blessed is He who, if He willed, could have made for you [something] better than that - gardens beneath which rivers flow - and could make for you palaces.

25:11
ይልቁንም በትንሣኤ አስተባበሉ፤ በትንሣኤ ላስተባበለም ሰው ሁሉ ነዳጅን፣ እሳትን አዘጋጅተናል።

But they have denied the Hour, and We have prepared for those who deny the Hour a Blaze.

25:12
ከሩቅ ስፍራ ባየቻቸው ጊዜ፣ ለርሷ የቁጭት መገንፈልንና ማናፋትን ይሰማሉ።

When the Hellfire sees them from a distant place, they will hear its fury and roaring.

25:13
እጅ ከፍንጅ የታሠሩ ሆነውም፣ ከርሷ በጠባብ ስፍራ በተጣሉ ጊዜ፣ በዚያ ስፍራ ጥፋትን ይጠራሉ፤ (ዋ ጥፋታችን ይላሉ)።

And when they are thrown into a narrow place therein bound in chains, they will cry out thereupon for destruction.

25:14
፦ ዛሬ አንድን ጥፋት ብቻ አትጥሩ፣ ብዙንም ጥፋት ጥሩ (ይባላሉ)።

[They will be told], "Do not cry this Day for one destruction but cry for much destruction."

25:15
(እንዲህ) በላቸው ፦ ይህ የተሻለ ነውን? ወይስ ጥንቁቆቹ ተስፋ የተሰጧት የዘለዓለሟ ገነት? ለነርሱ ምንዳንና መመለሻ ሆነች።

Say, "Is that better or the Garden of Eternity which is promised to the righteous? It will be for them a reward and destination.

25:16
ለነሱ በውስጧ ዘውታሪዎች ሆነው የሚፈልጉት ሁሉ አላቸው፤ (ይህም) ተስፋ ከጌታህ ተለማኝ ተስፋ ነው።

For them therein is whatever they wish, [while] abiding eternally. It is ever upon your Lord a promise [worthy to be] requested.

25:17
እነርሱንና ከአላህ ሌላ የሚግገዟቸውንም፣ የሚሰበስብባቸውንና እናንተ እነዚህን ባሮቼን አሳሳታችሁን? ወይስ እነሱው መንገድን ሳቱ? የሚልበትን ቀን (አስታውስ)።

And [mention] the Day He will gather them and that which they worship besides Allah and will say, "Did you mislead these, My servants, or did they [themselves] stray from the way?"

25:18
ጥራት ይገባህ፤ ካንተ ሌላ ረዳቶችን ልንይዝ ለኛ ተገቢያችን አልነበረም፤ ግን እነሱንም አባቶቻቸውንም መገንዘብን እስከተዉ ድረስ አጣቀምካቸው፤ ጠፊ ሕዝቦችም ሆኑ፤ ይላሉ።

They will say, "Exalted are You! It was not for us to take besides You any allies. But You provided comforts for them and their fathers until they forgot the message and became a people ruined."

25:19
በምትሉትም (አማልክቶቻችሁ) አስዋሹዋችሁ፤ ቅጣቴን መገፍተርንም፣ መርዳትንም አትችሉም፤ ከናንተም የሚበድለውን ታላቅን ቅጣት እናቀምሰዋለን፤ (ይባላሉ)።

So they will deny you, [disbelievers], in what you say, and you cannot avert [punishment] or [find] help. And whoever commits injustice among you - We will make him taste a great punishment.

25:20
ከአንተ በፊትም ከመልክተኞች እነሱ በእርግጥ ምግብን የሚበሉ፣ በገበያዎችም የሚሄዱ ሆነው በስተቀር አልላክምን፤ ከፊላችሁንም ለከፊሉ ፈተና አድርገናል፤ ትታገሣላችሁን? ጌታህም ተመልካች ነው።

And We did not send before you, [O Muhammad], any of the messengers except that they ate food and walked in the markets. And We have made some of you [people] as trial for others - will you have patience? And ever is your Lord, Seeing.

25:21
እነዚያም መገናኘታችንን የማይፈሩት፣ በኛ ላይ ለምን መላእክት አልወረደም፤ ለምን ጌታችን አናይም? አሉ፤ በነፍሶቻቸው ውስጥ በእርግጥ ኮሩ፤ ታላቅንም አመጥ አመጡ።

And those who do not expect the meeting with Us say, "Why were not angels sent down to us, or [why] do we [not] see our Lord?" They have certainly become arrogant within themselves and [become] insolent with great insolence.

25:22
መላእክትን በሚያዩበት ቀን በዚያ ጊዜ ለአመጠኞች ምስራች የላቸውም፤ የተከለከለ ክልክልም አድርገን ይላሉ።

The day they see the angels - no good tidings will there be that day for the criminals, and [the angels] will say, "Prevented and inaccessible."

25:23
ከሥራም ወደ ሠሩት እናስባለን፤ የተበተነ ትቢያም እናደርገዋለን።

And We will regard what they have done of deeds and make them as dust dispersed.

25:24
የገነት ሰዎች በዚያ ቀን፣ በመርጊያ የተሻሉ፣ በማረፊያም በጣም ያማሩ ናቸው።

The companions of Paradise, that Day, are [in] a better settlement and better resting place.

25:25
በሰማይም በደመና የምትቀደድበትንና መላእክትም መወረድን የሚወርዱበትን ቀን (አስታውስ)።

And [mention] the Day when the heaven will split open with [emerging] clouds, and the angels will be sent down in successive descent.

25:26
እውነተኛው ንግሥና በዚያ ቀን ለአልረሕማን (1) ብቻ ነው፤ በከሐዲዎችም ላይ አስቸጋሪ ቀን ነው።

True sovereignty, that Day, is for the Most Merciful. And it will be upon the disbelievers a difficult Day.

25:27
በዳይም፦ ከመልክተኛው ጋር ቀጥተኛን መንገድ ይዤ በሆነ ዋ ምኞቴ! እያለ (በጸጸት) ሁለት እጆቹን የሚነክስበትን ቀን (አስታውስ)።

And the Day the wrongdoer will bite on his hands [in regret] he will say, "Oh, I wish I had taken with the Messenger a way.

25:28
ዋ ጥፋቴ! እገሌን ወዳጅ ባልያዝኩ ኖሮ እመኛለሁ፤

Oh, woe to me! I wish I had not taken that one as a friend.

25:29
(የእምነት ቃልን) ከመጣልኝ በኋላ ከማስታወስ በእርግጥ አሳሳተኝ፤ (ይላል)፤ ሰይጣንም ለሰው አጋላጭ ነው።

He led me away from the remembrance after it had come to me. And ever is Satan, to man, a deserter."

25:30
መልክተኛውም፦ ጌታዬ ሆይ! ሕዝቦቼ ይህንን ቁርአን የተተወ ነገር አድርገው ያዙት አለ።

And the Messenger has said, "O my Lord, indeed my people have taken this Qur'an as [a thing] abandoned."

25:31
እንደዚሁም ለነቢዩ ሁሉ ከአመጠኞች የሆነ ጠላትን አድርገናል፤ መሪና ረዳትም በጌታህ በቃ።

And thus have We made for every prophet an enemy from among the criminals. But sufficient is your Lord as a guide and a helper.

25:32
እነዚያ የካዱትም፦ ቁርአን በርሱ ላይ ለምን በጠቅላላ አንድ ጊዜ አልተወረደም? አሉ፤ እንደዚሁ በርሱ ልብህን ልናረጋ፣ ( ከፋፍለን አወረድነው)፤ ቀስ በቀስ መለያየትም ለየነው።

And those who disbelieve say, "Why was the Qur'an not revealed to him all at once?" Thus [it is] that We may strengthen thereby your heart. And We have spaced it distinctly.

25:33
በጥያቄም አይመጡብህም እውነተኛውን (መልስ)፣ መልካምን ፍች የምናመጣልህ ብንኾን እንጅ።

And they do not come to you with an argument except that We bring you the truth and the best explanation.

25:34
እነዚያ፣ በፊቶቻቸው ላይ (እየተጎተቱ) ወደ ገሀነም የሚሰበሰቡ ናቸው፤ እነዚያ ስፍራቸው የከፋ መንገዳቸውም የጠመመ ናቸው።

The ones who are gathered on their faces to Hell - those are the worst in position and farthest astray in [their] way.

25:35
በእርግጥም ለሙሳ፣ መጽሐፍን ሰጠነው፤ ከርሱም ጋር ወንድሙን ሃሩንን ረዳት አደረግንለት።

And We had certainly given Moses the Scripture and appointed with him his brother Aaron as an assistant.

25:36
ወደነዚያ በታምራቶቻችን ወደ አስተባበሉት ሕዝቦች ኺዱ አልናቸው፤ (አስዋሿቸውም)፣ ማጥፋትንም አጠፋናቸው።

And We said, "Go both of you to the people who have denied Our signs." Then We destroyed them with [complete] destruction

25:37
የኑሕን ሰዎችም መልክተኞችን ባስተባበሉ ጊዜ አሰጠምናቸው፤ ለሰዎችም መገሰጫ አደረግናቸው፤ ለበደለኞችም አሳማሚን ቅጣት አዘጋጅተናል።

And the people of Noah - when they denied the messengers, We drowned them, and We made them for mankind a sign. And We have prepared for the wrongdoers a painful punishment.

25:38
ዓድንም፣ ሠሙድንም፣ የረስን ሰዎችም፣ በዚህ መካከል የነበሩትንም፣ ብዙን የክፍለ ዘመናት ሕዝቦች (አጠፋን)።

And [We destroyed] 'Aad and Thamud and the companions of the well and many generations between them.

25:39
ሁሉንም (ገሠጽን)፣ ለነሱ ምሳሌዎችን ገለጽን፤ ሁሉንም ማጥፋትን አጠፋናቸውም።

And for each We presented examples [as warnings], and each We destroyed with [total] destruction.

25:40
በዚያችም ክፉ ዝናምን (1) በዘመነችው ከተማ ላይ (የመካ ከሐዲዎች) በእርግጥ መጥተዋል፤ የሚያዩዋት፣ አልነበሩምን? በውነቱ መቀስቀስን የማይፈሩ ነበሩ።

And they have already come upon the town which was showered with a rain of evil. So have they not seen it? But they are not expecting resurrection.

25:41
ባዩህም ጊዜ፣ ያ አላህ መልክተኛ አድርጎ የላከው ይህ ነውን? እያሉ መሳለቂያ እንጂ ሌላ አያደርጉህም።

And when they see you, [O Muhammad], they take you not except in ridicule, [saying], "Is this the one whom Allah has sent as a messenger?

25:42
እነሆ በርሷ ላይ መታገሣችን ባልነበረ ኖሮ፣ ከአማልክቶቻችን ሊያሳስተን ቀርቦ ነበር፣ (ሲሉም ይሳለቃሉ)፤ ወደፊትም ቅጣቱን በሚያዩ ጊዜ፣ መንገድን በጣም ተሳሳቹ ማን እንደሆነ በእርግጥ ያውቃሉ።

He almost would have misled us from our gods had we not been steadfast in [worship of] them." But they are going to know, when they see the punishment, who is farthest astray in [his] way

25:43
ፍላጎቱን አምላኩ አድርጎ የያዘውን ሰው አየህን? አንተ በርሱ ላይ ጠባቂ ትሆናለህን?

Have you seen the one who takes as his god his own desire? Then would you be responsible for him?

25:44
ይልቁንም አብዛኛዎቻቸው የሚሰሙ፣ ወይም የሚያውቁ፣ መሆናቸውን፣ ታስባለህን? እነርሱ እንደ እንሰሳዎች እንጂ ሌላ አይደሉም፣ ከቶውንም እነሱ ልቅ መንገድን የተሳሳቱ ናቸው።

Or do you think that most of them hear or reason? They are not except like livestock. Rather, they are [even] more astray in [their] way.

25:45
ወደ ጌታህ (ሥራ)፣ ጥላን እንዴት እንደዘረጋ አላየህምን? በሻም ኖሮ የረጋ ባደረገው ነበር፤ ከዚያም ፀሐይን በርሱ ላይ ምልክት አደረግን።

Have you not considered your Lord - how He extends the shadow, and if He willed, He could have made it stationary? Then We made the sun for it an indication.

25:46
ከዚያም ቀስ በቀስ ወደኛ ሰበሰብነው፤

Then We hold it in hand for a brief grasp.

25:47
እርሱም ያ ለናንተ ሌሊትን ልብስ፣ እንቅልፍንም ማረፊያ ያደረገ፤ ቀንንም መበተኛ ያደረገላችሁ ነው።

And it is He who has made the night for you as clothing and sleep [a means for] rest and has made the day a resurrection.

25:48
እርሱም ያ ነፋሶችን አብሳሪዎች ሲሆኑ ከዝናሙ በስተፊት የላከ ነው፤ ከሰማይም አጥሪ ውሃን አወረድን፤

And it is He who sends the winds as good tidings before His mercy, and We send down from the sky pure water

25:49
በርሱ የሞተችን አገር ሕያው ልናደርግበ፣ት ከፈጠረነውም ፍጡር እንሰሳዎችንና ብዙ ሰዎችንም ልናጠጣው፣ (አወረድነው)።

That We may bring to life thereby a dead land and give it as drink to those We created of numerous livestock and men.

25:50
(ጸጋችንን) ይገነዘቡም ዘንድ በመካከላቸው ከፋፈልነው፤ ግን አብዛኛዎቹ ሰዎች ክሕደትን እንጂ እንቢ አሉ።

And We have certainly distributed it among them that they might be reminded, but most of the people refuse except disbelief

25:51
በሻንም ኖሮ የከተማይቱ አስፈራሪን በላክን ነበር።

And if We had willed, We could have sent into every city a warner.

25:52
ከሐዲዎችንም፣ አትታዘዛቸው፤ በርሱም (በቁርአን) ታላቅን ትግል ታገላቸው።

So do not obey the disbelievers, and strive against them with the Qur'an a great striving.

25:53
እርሱም ያ ሁለቱን ባሕሮች፣ አጐራብቶ የለቀቀ ነው፤ ይህ ጥምን የሚቆርጥ ጣፋጭ ነው፤ ይህም የሚመረግግ ጨው ነው፤ በመካከላቸውም (ከመቀላቀል) መለያንና የተከለለን ክልል ያደረገ ነው።

And it is He who has released [simultaneously] the two seas, one fresh and sweet and one salty and bitter, and He placed between them a barrier and prohibiting partition.

25:54
እርሱም ያ ከውሃ ሰውን የፈጠረ፣ የዝምድናና የአማችም ባለቤት ያደረገው ነው፤ ጌታህም ቻይ ነው።

And it is He who has created from water a human being and made him [a relative by] lineage and marriage. And ever is your Lord competent [concerning creation].

25:55
ከአላህም ሌላ የማይጠቅማቸውንና የማይጎዳቸውን ይግገዛሉ፤ ከሐዲም በጌታው ላይ (በማመጥ ለሰይጣን) ረዳት ነው።

But they worship rather than Allah that which does not benefit them or harm them, and the disbeliever is ever, against his Lord, an assistant [to Satan].

25:56
አብሳሪና አስፈራሪም አድርገን እንጂ አልላክንህም።

And We have not sent you, [O Muhammad], except as a bringer of good tidings and a warner.

25:57
በርሱ ላይ ዋጋን በፍጹም አልጠይቃችሁም፤ ግን ወደ ጌታው (መልካም) መንገድን ለመያዝ የሻ ሰው (ይሥራ)፤ በላቸው።

Say, "I do not ask of you for it any payment - only that whoever wills might take to his Lord a way."

25:58
በዚያም በማይሞተው ሕያው አምላክ ላይ ተመካ፤ ከማመስገንም ጋር አጥራው፤ በባሮቹ ኀጢአቶችም ውስጠ ዐዋቂ በርሱ በቃ።

And rely upon the Ever-Living who does not die, and exalt [ Allah ] with His praise. And sufficient is He to be, with the sins of His servants, Acquainted -

25:59
ያ ሰማያትንና ምድርን በመካከላቸው ያለውን ሁሉ በስድስት ቀኖች የፈጠረ፤ ከዚያም በዐርሹ ላይ (ስልጣኑ) የተደላደለ፣ አልረሕማን ነው፤ ከርሱም ዐዋቂን ጠይቅ።

He who created the heavens and the earth and what is between them in six days and then established Himself above the Throne - the Most Merciful, so ask about Him one well informed.

25:60
ለነርሱም ለአረሕማን ስገዱ፣ በተባሉ ጊዜ፣ አልረሕማን ማነው? ለምታዘን (ና ለማናውቀው) እንሰግዳለን? ይላሉ፤ (ይህ) መራቅን ጨመራቸው።

And when it is said to them, "Prostrate to the Most Merciful," they say, "And what is the Most Merciful? Should we prostrate to that which you order us?" And it increases them in aversion.

25:61
ያ በሰማይ ቡርጆችን (1) ያደረገና በርሷም አንጸባራቂን (ፀሐይ) አብሪ ጨረቃንም ያደረገ ጌታ ክብሩ በጣም ላቀ።

Blessed is He who has placed in the sky great stars and placed therein a [burning] lamp and luminous moon.

25:62
እርሱም ያ (ያመለጠውን) ሥራ ማስታወስን ለሚፈልግ፣ ወይም ማመስገንን ለሚፈልግ ሰው፣ ሌሊትንና ቀንን ተተካኪ ያደረገ ነው።

And it is He who has made the night and the day in succession for whoever desires to remember or desires gratitude.

25:63
የአልረሕማንም ባሮች እነዚያ በምድር ላይ በዝግታ የሚኼዱት፣ ባለጌዎችም (በክፉ) ባነጋገሩዋቸው ጊዜ፣ ሰላም የሚሉት ናቸው።

And the servants of the Most Merciful are those who walk upon the earth easily, and when the ignorant address them [harshly], they say [words of] peace,

25:64
እነዚያም ለጌታቸው በግንባራቸው ተደፊዎችና ቋሚዎች ኾነው የሚያድሩት ናቸው።

And those who spend [part of] the night to their Lord prostrating and standing [in prayer]

25:65
እነዚያም፦ ጌታችን ሆይ! የገሀነም ቅጣት ከኛ ላይ መልስልን፤ ቅጣቷ የማያልቅ ነውና፤ የሚሉት ናቸው።

And those who say, "Our Lord, avert from us the punishment of Hell. Indeed, its punishment is ever adhering;

25:66
እርሷ መርጊያና መቀመጫ በመሆን ከፋች! (ይላሉ)።

Indeed, it is evil as a settlement and residence."

25:67
እነዚያም፣ በለገሱ ጊዜ የማያባክኑት፣ የማይቆጥቡትም ናቸው፤ በዚህም መካከል (ልግስናቸው) ትክክለኛ የሆነ ነው።

And [they are] those who, when they spend, do so not excessively or sparingly but are ever, between that, [justly] moderate

25:68
እነዚያም፣ ከአላህ ጋር ሌላን አምላክ የማይግገዙት፤ ያችንም አላህ እርም ያደረጋትን ነፍስ ያለ ሕግ የማይገድሉት፤ የማያመነዝሩትም ናቸው፤ ይህንንም የሚሠራ ሰው ቅጣትን ያገኛል።

And those who do not invoke with Allah another deity or kill the soul which Allah has forbidden [to be killed], except by right, and do not commit unlawful sexual intercourse. And whoever should do that will meet a penalty.

25:69
በትንሣኤ ቀን ቅጣቱ ለርሱ ይደራረባል፤ በርሱም ውስጥ የተዋረደ ሆኖ ይኖራል።

Multiplied for him is the punishment on the Day of Resurrection, and he will abide therein humiliated -

25:70
ተጸጽቶ የተመለሰና ያመነ መልካምንም ሥራ የሠራ ሰው ብቻ ሲቀር፤ እነዚያም አላህ መጥፎ ሥራዎቻቸውን በመልካም ሥራዎች ይለውጣል፤ አላህም እጅግ መሐሪ አዛኝ ነው።

Except for those who repent, believe and do righteous work. For them Allah will replace their evil deeds with good. And ever is Allah Forgiving and Merciful.

25:71
ተጸጽቶ የተመለሰም ሰው፣ መልካምንም የሠራ፣ እርሱ የተወደደን መመለስ ወደ አላህ ይመለሳል።

And he who repents and does righteousness does indeed turn to Allah with [accepted] repentance.

25:72
እነዚያም፣ እብለትን የማይመሰክሩ፤ በውድቅ ቃልም (ተናጋሪ አጠገብ) ባለፉ ጊዜ፣ የከበሩ ሆነው የሚያልፉት ናቸው።

And [they are] those who do not testify to falsehood, and when they pass near ill speech, they pass by with dignity.

25:73
እነዚያም፣ በጌታቸው አንቀጾች በተገሠጹ ጊዜ፣ (የተረዱ ተቀባዮች ሆነው እንጂ) ደንቆሮዎችና ዕውሮች ሆነው በርሷ ላይ የማይደፉት ናቸው።

And those who, when reminded of the verses of their Lord, do not fall upon them deaf and blind.

25:74
እነዚያም ጌታችን ሆይ! ከሚስቶቻችንና ከዘሮቻችን ለዓይኖች መርጊያን ለኛ ስጠን፤ አላህን ለሚፈሩት መሪ አድርገን፤ የሚሉት ናቸው።

And those who say, "Our Lord, grant us from among our wives and offspring comfort to our eyes and make us an example for the righteous."

25:75
እነዚያ በመታገሣቸው የገነትን ሠገነቶች ይመነዳሉ፤ በርሷም ውስጥ ውዳሴንና ሰላምታን ይስሰጣሉ።

Those will be awarded the Chamber for what they patiently endured, and they will be received therein with greetings and [words of] peace.

25:76
፦ በርሷ ውስጥ ዘውታሪዎች ኾነው (ይስ ሰጣሉ)፤ መርጊያና መኖሪያይቱ አማረች።

Abiding eternally therein. Good is the settlement and residence.

25:77
ጸሎታችሁ ባልነበረ ኖሮ፣ ጌታዬ እናንተን ከምንም አይቆጥራችሁም ነበር፤ በ እርግጥም አስተባበላችሁ፤ ወደ ፊትም (ቅጣቱ) ያዣችሁ ይኾናል፣ በላቸው።

Say, "What would my Lord care for you if not for your supplication?" For you [disbelievers] have denied, so your denial is going to be adherent.

Copyright 2013, AmharicQuran.com