Amharic Quran
Chapters/Surah

ሱረቱ ጣሀ (የጣሀ ምዕራፍ)

20:1
ጠ᎐ሀ᎐(ጣሃ) (1)
(1) አንተ ሰው ምድርን እርገጣት።


Ta, Ha.

20:2
ቁርአንን፣ ባንተ ላይ እንድትቸገር አላወረድንም።

We have not sent down to you the Qur'an that you be distressed

20:3
ግን አላህን ለሚፈራ ሰው መገሰጫ ይሆን ዘንድ (አወረድነው)።

But only as a reminder for those who fear [ Allah ] -

20:4
ምድርንና የላይኛዎቹን ሰማያት ከፈጠረ አምላክ ተወረደ።

A revelation from He who created the earth and highest heavens,

20:5
(እርሱ) አልረህማን ነው፣ በዐርሹ ላይ (ሥልጣኑ) ተደላደለ።

The Most Merciful [who is] above the Throne established.

20:6
በሰማያት ያለው፣ በምድርም ያለው፣ በመካከለኛውም ያለው፣ ከዐፈር በታችም ያለው ሁሉ፣ የርሱ ብቻ ነው።

To Him belongs what is in the heavens and what is on the earth and what is between them and what is under the soil.

20:7
በንግግር ብትጮህ (አላህ ከጩቱ የተብቃቃ ነው)፤ እርሱ ምስጢርን፣ በጣም የተደበቀንም ያውቃልና።

And if you speak aloud - then indeed, He knows the secret and what is [even] more hidden.

20:8
አላህ ከርሱ ሌላ አምላክ የለም ለርሱ መልካሞች የሆኑ ስሞች አሉት።

Allah - there is no deity except Him. To Him belong the best names.

20:9
የሙሳም ወሬ በእርግጥ መጥቶዋል፤

And has the story of Moses reached you? -

20:10
እሳትን ባየና ለቤተሰቦቹ፦ (እዚህ) ቆዩ፤ እኔ እሳትን አየሁ፤ ከርሷ ችቦን ላመጣላችሁ፤ ወይም እሳቲቱ ዘንድ መሪን ላገኝ፣ እከጅላለሁ ባለ ጊዜ፣ (አስታውስ)።

When he saw a fire and said to his family, "Stay here; indeed, I have perceived a fire; perhaps I can bring you a torch or find at the fire some guidance."

20:11
በመጣትም ጊዜ፣ ሙሳ ሆይ በማለት ተጠራ፤

And when he came to it, he was called, "O Moses,

20:12
እኔ ጌታህ እኔ ነኝ፣ መጫሚያዎችህንም አውልቅ፤ አንተ በተቀደሰው ሸለቆ በጡዋ ነህና፤

Indeed, I am your Lord, so remove your sandals. Indeed, you are in the sacred valley of Tuwa.

20:13
እኔም መረጥኩህ፤ የሚወረድልህንም ነገር አዳምጥ፤

And I have chosen you, so listen to what is revealed [to you].

20:14
እኔ አላህ እኔ ነኝ፣ ያለ እኔ አምላክ የለምና ተገዛኝ፤ ሶላትንም (በርሷ) እኔን ለማውሳት ስገድ።

Indeed, I am Allah . There is no deity except Me, so worship Me and establish prayer for My remembrance.

20:15
ሰዓቲቱ (1) በእርግጥ መጪ ናት፤ ልደብቃት እቃረባለሁ፤ ነፍስ ሁሉ በምትሠራው ነገር ትመነዳ ዘንድ፣ (መጪ ናት)።
(1) ዕለተ ትንሣኤ


Indeed, the Hour is coming - I almost conceal it - so that every soul may be recompensed according to that for which it strives.

20:16
በርሷ የማያምነውና ዝንባሌውን የተከተለውም ሰው ከርሷ፣ (1) አያግድህ፣ ትጠፋለህና።
(1) በርሷ ከማመን


So do not let one avert you from it who does not believe in it and follows his desire, for you [then] would perish

20:17
ሙሳ ሆይ! ይህችም በቀኝ እጅህ ያለችው ምንድን ናት? (ተባለ)።

And what is that in your right hand, O Moses?"

20:18
፦እርሷ በትሬ ናት፤ በርሷ ላይ እደገፍባታለሁ፤ በርሷም ለፍየሎቼ ቅጠልን አረግፍባታለሁ፤ ለኔም በርሷ ሌሎች ጉዳዮች አሉኝ፣ አለ።

He said, "It is my staff; I lean upon it, and I bring down leaves for my sheep and I have therein other uses."

20:19
(አላህም) ሙሳ ሆይ! ጣላት አለው።

[ Allah ] said, "Throw it down, O Moses."

20:20
ጣላትም፤ ወድያውም እርሷ የምትሮጥ እባብ ሆነች።

So he threw it down, and thereupon it was a snake, moving swiftly

20:21
፦ያዛት፤ አትፍራም፤ ወደ መጀመሪያ ጠባይዋ እንመልሳታለን አለው።

[ Allah ] said, "Seize it and fear not; We will return it to its former condition.

20:22
እጅህንም ወደ ብብትህ አግባ፣ ሌላ ታምር ስትሆን ያለ ነውር ነጭ ሆና ትወጣለችና።

And draw in your hand to your side; it will come out white without disease - another sign,

20:23
ከታምራቶቻችን ታላቋን እናሳይህ ዘንድ፣ (ይህን ሰራን)።

That We may show you [some] of Our greater signs.

20:24
ወደ ፈርዖን ኺድ እርሱ ወሰን አልፏልና።

Go to Pharaoh. Indeed, he has transgressed."

20:25
(ሙሳም) አለ፦ጌታዬ ሆይ! ልቤን አስፋልኝ።

[Moses] said, "My Lord, expand for me my breast [with assurance]

20:26
ነገሬንም ለኔ አግራልኝ።

And ease for me my task

20:27
ከምላሴም መኮላተፍን ፍታልኝ።

And untie the knot from my tongue

20:28
ንግግሬን ያውቃሉና።

That they may understand my speech.

20:29
ከቤተሰቦቼም ለኔ ረዳትን አድርግልኝ፤

And appoint for me a minister from my family -

20:30
ሃሩንን ወንድሜን።

Aaron, my brother.

20:31
ኀይሌን በርሱ አበርታልኝ።

Increase through him my strength

20:32
በነገሬም አጋራው።

And let him share my task

20:33
በብዙ እናጠራህ ዘንድ።

That we may exalt You much

20:34
በብዙም እንድናወሳህ።

And remember You much.

20:35
አንተ በኛ ነገር ዐዋቂ ነህና።

Indeed, You are of us ever Seeing."

20:36
(አላህም) አለ፦ሙሳ ሆይ! ልመናህን በእርግጥ ተሰጠህ።

[ Allah ] said, "You have been granted your request, O Moses.

20:37
በሌላም ጊዜ ባንተ ላይ በእርግጥ ለግሰናል፤

And We had already conferred favor upon you another time,

20:38
ወደናትህ በልብ የሚፈስን ነገር ባሳወቅን ጊዜ፤

When We inspired to your mother what We inspired,

20:39
(ህጻኑን) በሳጥኑ ውስጥ ጣይው፤እርሱንም (ሳጥኑን) በባህር ላይ ጣይው፤ ባሕሩም በዳርቻው ይጣለው፤ ለኔ ጠላት፣ ለርሱም ጠላት፣ የሆነ ሰው ይይዘዋልና፣ በማለት (ባሳወቅን ጊዜ ለገስንልህ)፤ ባንተ ላይም ከኔ የሆነን መወደድ ጣልኩብህ፤ (ልትወደድና) በኔም ጥበቃ ታድግ ዘንድ፤

[Saying], 'Cast him into the chest and cast it into the river, and the river will throw it onto the bank; there will take him an enemy to Me and an enemy to him.' And I bestowed upon you love from Me that you would be brought up under My eye.

20:40
እህትህም በምትኼድና የሚያሳድገውን ሰው ላመላክታችሁን? በምትል ጊዜ፣ (መወደድን ጣልኩብህ)፤ ወደ እናትህም አይኗ እንዲረጋ፣ (እርሷ) እንዳታዝንም፣ መለስንህ፤ ነፍስንም ገደልክ፤ ከጭንቅም አዳንንህ፤ ፈተናዎችንም ፈተንህ፤ በመድየን ቤተሰቦችም ውስጥ (ብዙ)፣ ዓመታትን ተቀመጥክ፤ ከዚያም ሙሳ ሆይ! በተወሰነ ጊዜ ላይ መጣህ።

[And We favored you] when your sister went and said, 'Shall I direct you to someone who will be responsible for him?' So We restored you to your mother that she might be content and not grieve. And you killed someone, but We saved you from retaliation and tried you with a [severe] trial. And you remained [some] years among the people of Madyan. Then you came [here] at the decreed time, O Moses.

20:41
ለነፍሴም (በመልክቴ) መረጥኩህ።

And I produced you for Myself.

20:42
አንተም፣ ወንድምህም፣ በታምራቶቼ ኺዱ፤ እኔንም ከማውሳት አትቦዝኑ።

Go, you and your brother, with My signs and do not slacken in My remembrance.

20:43
ወደ ፈ ዖን ኺዱ፤ እርሱ ወሰን አልፏልና።

Go, both of you, to Pharaoh. Indeed, he has transgressed.

20:44
እርሱም ይገሠጥ፣ ወይም ይፈራ ዘንድ፤ለርሱ ልዝብን ቃል ተናገሩት።

And speak to him with gentle speech that perhaps he may be reminded or fear [ Allah ]."

20:45
፦ጌታችን ሆይ! እኛ በኛ ላይ ክፋት በመስራት መቸኮሉን፣ ወይም ኩራትን መጨመሩን እንፈራለን፣ አሉ።

They said, "Our Lord, indeed we are afraid that he will hasten [punishment] against us or that he will transgress."

20:46
(አላህም) አለ፦አትፍሩ፤እኔ በእርግጥ ከናንተ ጋር ነኝና፤ እሰማለሁ፤ አያለሁም።

[ Allah ] said, "Fear not. Indeed, I am with you both; I hear and I see.

20:47
ወደርሱም ኺዱ፤ በሉትም፦ እኛ የጌታህ መልክተኞች ነን፤ የእስራኤልንም ልጆች፣ ከኛ ጋር ልቀቅ፤ አታሰቃያቸውም፤ ከጌታህ በሆነው ታምር በእርግጥ መጥተንሃልና፤ ሰላምም ቀጥታን በተከተለ ሰው ላይ ይሁን።

So go to him and say, 'Indeed, we are messengers of your Lord, so send with us the Children of Israel and do not torment them. We have come to you with a sign from your Lord. And peace will be upon he who follows the guidance.

20:48
እኛ ቅጣቱ፣ ባስተባበለና እምቢ ባለ ሰው ላይ ነው ማለት፣ በእርግጥ ተወረደልን።

Indeed, it has been revealed to us that the punishment will be upon whoever denies and turns away.' "

20:49
(ፈርዖንም)፦ ሙሳ ሆይ ጌታችሁ ማነው? አለ።

[Pharaoh] said, "So who is the Lord of you two, O Moses?"

20:50
ጌታችን ያ ለፍጥረቱ፣ ነገርን ሁሉ (የሚያስፈልገውን) የሰጠ ከዚያም የመራው ነው አለው።

He said, "Our Lord is He who gave each thing its form and then guided [it]."

20:51
(ፈርዖንም) የመጀመሪያይቱ ዘመናት ሕዝቦች ሁኔታ ምንድን ነው? አለ።

[Pharaoh] said, "Then what is the case of the former generations?"

20:52
(ሙሳም) ዕውቀትዋ እጌታዬ ዘንድ በመጽሃፍ የተመዘገበ ነው፤ ጌታዬ አይሳሳትም አይረሳምም አለው።

[Moses] said, "The knowledge thereof is with my Lord in a record. My Lord neither errs nor forgets."

20:53
(እርሱ) ያ ምድርን ለናንተ ምንጣፍ ያደረገላችሁ፣ በርሷም ውስጥ ለናንተ መንገድን ያገራላችሁ ውሃንም ከሰማይ ያወረደው ነው፣ (አለ)። በርሱም ከተለያየ በቃይ ዓይነቶችን አወጣንላቸሁ፤

[It is He] who has made for you the earth as a bed [spread out] and inserted therein for you roadways and sent down from the sky, rain and produced thereby categories of various plants.

20:54
ብሉ፣ እንስሳዎቻችሁንም አግጡ፤ (ባዮች ሆነን አወጣንላችሁ)፣ በዚህ ውስጥ ለአእምሮ ባለቤቶች በእርግጥ ታምራት አለበት።

Eat [therefrom] and pasture your livestock. Indeed, in that are signs for those of intelligence.

20:55
ከርሷ (ከምድር) ፈጠርናቸሁ፤ በርሷም ውስጥ እንመልሳችኋለን፤ ከርሷም በሌላ ጊዜ እናወጣችኋለን።

From the earth We created you, and into it We will return you, and from it We will extract you another time.

20:56
ታምራቶቻችንንም ሁሏንም (ለፈርዖን)፣ በእርግጥ አሳየነው፤አስተባበለም እንቢም አለ።

And We certainly showed Pharaoh Our signs - all of them - but he denied and refused.

20:57
ከምድራችን፣ በድግምትህ ልታወጣን መጣህብን? ሙሳ ሆይ! አለ።

He said, "Have you come to us to drive us out of our land with your magic, O Moses?

20:58
መሰሉንም ድግምት እናመጣብሃለን፤ በኛና ባንተም መካከል እኛም አንተም የማንጥሰው የሆነ ቀጠሮን፣ በመካከለኛ ስፍራ አድርግልን፣ አለ።

Then we will surely bring you magic like it, so make between us and you an appointment, which we will not fail to keep and neither will you, in a place assigned."

20:59
ቀጠሯችሁ በማጌጫው ቀን ሰዎቹም በረፋድ በሚሰበሰቡበት ነው አለ።

[Moses] said, "Your appointment is on the day of the festival when the people assemble at mid-morning."

20:60
ፈርዖንም ዞረ፤ ተንኮሉንም ሰበሰበ፤ ከዚያም መጣ።

So Pharaoh went away, put together his plan, and then came [to Moses].

20:61
ሙሳ ለነሱ አላቸው፦ ወዮላችሁ በአላህ ላይ ውሸትን አትቅጠፉ፤ በቅጣት ያጠፋችኋልና፤ የቀጠፈም ሰው በእርግጥ አፈረ።

Moses said to the magicians summoned by Pharaoh, "Woe to you! Do not invent a lie against Allah or He will exterminate you with a punishment; and he has failed who invents [such falsehood]."

20:62
(ድግምተኞቹ) በመካከላቸውም ነገራቸውን ተጨቃጨቁ፤ ውይይትንም ደበቁ።

So they disputed over their affair among themselves and concealed their private conversation.

20:63
እነዚህ በእርግጥ ደጋሚዎች ናቸው፤ ከምድራችሁ በድግምታቸው ሊያወጧችሁ በላጪቱንም መንገዳችሁን ሊያስወግድባችሁ ይሻሉ አሉ።

They said, "Indeed, these are two magicians who want to drive you out of your land with their magic and do away with your most exemplary way.

20:64
ተንኮላችሁንም አጠናክሩ፤ ከዚያም ተሰልፋችሁ ኑ፤ ዛሬ ያሸነፈም ሰው ምኞቱን አገኘ (ተባባሉ)።

So resolve upon your plan and then come [forward] in line. And he has succeeded today who overcomes."

20:65
ሙሳ ሆይ! ወይ ትጥላለህ ወይም በመጀመሪያ የምንጥል እንሆናለን፣ (ምረጥ) አሉ።

They said, "O Moses, either you throw or we will be the first to throw."

20:66
አይደለም ጣሉ፣ አላቸው፤ ወዲያውም ገመዶቻቸውና ዘንጎቻቸው ከድግምታቸው የተነሳ እነርሱ የሚሮጡ (እባቦች) ሆነው ወደርሱ ተመለሱ።

He said, "Rather, you throw." And suddenly their ropes and staffs seemed to him from their magic that they were moving [like snakes].

20:67
ሙሳም በነፍሱ ውስጥ ፍርሃት አሳደረ።

And he sensed within himself apprehension, did Moses.

20:68
፦አትፍራ አንተ የበላዩ አንተ ነህና አልነው።

Allah said, "Fear not. Indeed, it is you who are superior.

20:69
በቀኝ እጅህ ያለችውን በትር ጣል፤ ያንን የሰሩትን ትውጣለችና፤ ያ የሰሩት ሁሉ የድግምተኛ ተንኮል ነውና፤ ድግምተኛም በመጣበት ስፍራ ሁሉ አይቀናውም (አልን)።

And throw what is in your right hand; it will swallow up what they have crafted. What they have crafted is but the trick of a magician, and the magician will not succeed wherever he is."

20:70
ድግምተኞቹም ሰጋጆች ሁነው ወደቁ፤ በሃሩንና በሙሳ ጌታ አመንን አሉ።

So the magicians fell down in prostration. They said, "We have believed in the Lord of Aaron and Moses."

20:71
(ፈርዖንም) ለናንተ ሳልፈቅድላችሁ በፊት ለርሱ አመናችሁን? እርሱ በእርግጥ ያ ድግምትን ያስተምራችሁ ትልቃችሁ ነው፤ እጆቻችሁንና እግሮቻችሁን በማናጋት (ግራና ቀኝን በማፈራረቅ) እቆራርጣችኋለው፤ በዘምባባም ግንዶች ላይ እሰቅላችኋለሁ፤ ማንኛችንም ቅጣቱ በጣም ብርቱ፣ የሚቆይም መሆኑን ታውቃላችሁ አላቸው።

[Pharaoh] said, "You believed him before I gave you permission. Indeed, he is your leader who has taught you magic. So I will surely cut off your hands and your feet on opposite sides, and I will crucify you on the trunks of palm trees, and you will surely know which of us is more severe in [giving] punishment and more enduring."

20:72
ከመጡልን ታምራቶችና ከዚያም ከፈጠረን (አምላክ፣ )ፈጽሞ አንመርጥህም፤ አንተም የምትፈርደውን ፍረድ፤ የምትፈርደው በዚች በአነስተኛይቱ ሕይወት ብቻ ነው አሉ።

They said, "Never will we prefer you over what has come to us of clear proofs and [over] He who created us. So decree whatever you are to decree. You can only decree for this worldly life.

20:73
ኃጢአቶቻችንንና ከድግምትም በርሱ ላይ ያስገደድከንን ለኛ ይምረን ዘንድ እኛ በጌታችን አምነናል፤ አላህም በጣም በላጭ ነው፤ (ቅጣቱም) በጣም የሚዘወትር ነው አሉ።

Indeed, we have believed in our Lord that He may forgive us our sins and what you compelled us [to do] of magic. And Allah is better and more enduring."

20:74
እነሆ ከሓዲ ሆኖ ወደ ጌታው የሚመጣ ሰው፣ ለርሱ ገሃነም አለችው፤ በውስጧም አይሞትም ሕያውም አይኾን።

Indeed, whoever comes to his Lord as a criminal - indeed, for him is Hell; he will neither die therein nor live.

20:75
በጎ ሥራዎችን በእርግጥ የሠራ ምእምን ሆኖ የመጣውም ሰው እነዚያ ለነሱ ከፍተኛ ደረጃዎች አሏቸው።

But whoever comes to Him as a believer having done righteous deeds - for those will be the highest degrees [in position]:

20:76
ከስሮቻቸው ወንዞች የሚፈሱባቸው የመኖሪያ ገነቶች በውስጣቸው ዘውታሪዎች ሲሆኑ (አሏቸው)፤ ይህም የተጥራራ ሰው ምንዳ ነው።

Gardens of perpetual residence beneath which rivers flow, wherein they abide eternally. And that is the reward of one who purifies himself.

20:77
ወደ ሙሳም ባሮቼን ይዘህ በሌሊት ኺድ፤ ለነሱም በባሕር ውስጥ፣ ደረቅ መንገድን አድርግላቸው፤ መገኘትን አትፍራ፤ (ከመስጠም) አትጨነቅም ስንል በእርግጥ ላክንበት።

And We had inspired to Moses, "Travel by night with My servants and strike for them a dry path through the sea; you will not fear being overtaken [by Pharaoh] nor be afraid [of drowning]."

20:78
ፈርዖንም ከሰራዊቱ ጋር ሆኖ ተከተላቸው፤ ከባህሩም የሚሸፍን ሸፈናቸው።

So Pharaoh pursued them with his soldiers, and there covered them from the sea that which covered them,

20:79
ፈርዖንም ሕዝቦቹን አሳሳታቸው፤ ቅኑንም መንገድ አልመራቸውም።

And Pharaoh led his people astray and did not guide [them].

20:80
የእስራኤል ልጆች ሆይ ከጠላታችሁ በእርግጥ አዳንናችሁ፤ በጡርም ቀኝ ጎን ቀጠሮ አደረግንላችሁ፤ በናንተም ላይ መናንና ድርጭትን አወረድንላችሁ።

O Children of Israel, We delivered you from your enemy, and We made an appointment with you at the right side of the mount, and We sent down to you manna and quails,

20:81
ከሰጠናችሁ ሲሳይ፤ ከመልካሙ ብሉ፤ በርሱም ወሰንን አትለፉ፤ ቁጣዬ በናንተ ላይ ይወርድባችኋልና፤ በርሱም ላይ ቁጣዬ የሚወርድበት ሰው በእርግጥ ይጠፋል።

[Saying], "Eat from the good things with which We have provided you and do not transgress [or oppress others] therein, lest My anger should descend upon you. And he upon whom My anger descends has certainly fallen."

20:82
እኔም ለተጸጸተ፣ ላመነም መልካምንም ለሰራ፣ ከዚያም ለተመራ ሰው፣ በእርግጥ መሐሪ ነኝ።

But indeed, I am the Perpetual Forgiver of whoever repents and believes and does righteousness and then continues in guidance.

20:83
ሙሳ ሆይ! ከሕዝቦችህ ምን አስቸኮለህም? (ተባለ)።

[ Allah ] said, "And what made you hasten from your people, O Moses?"

20:84
እነሱ እነዚህ፤ በዱካዬ ላይ ያሉ ናቸው፤ ጌታዬ ሆይ! ትወድልኝም ዘንድ ወደ አንተ ቸኮልኩ አለ።

He said, "They are close upon my tracks, and I hastened to You, my Lord, that You be pleased."

20:85
(አላህ) እኛም ከአንተ በኋላ ሰዎችህን በእርግጥ ፈትተን፤ ሳምራዊውም አሳሳታቸው አለው።

[ Allah ] said, "But indeed, We have tried your people after you [departed], and the Samiri has led them astray."

20:86
ሙሳም ወደ ሰዎቹ የተቆጣ ያዘነ ሆኖ ተመለሰ፤ ሕዝቦቼ ሆይ ጌታችሁ መልካም ተስፋን አልቀጠራችሁምን? ቀጠሮው በናንተ ላይ ረዘመባችሁን? ወይስ በናንተ ላይ ከጌታችሁ ቅጣት ሊወርድባችሁ ፈለጋችሁና ቀጠሮዬን አፈረሳችሁን? አላቸው።

So Moses returned to his people, angry and grieved. He said, "O my people, did your Lord not make you a good promise? Then, was the time [of its fulfillment] too long for you, or did you wish that wrath from your Lord descend upon you, so you broke your promise [of obedience] to me?"

20:87
ቀጠሮህን በፈቃዳችን አልጣስንም፤ ግን እኛ ከሕዝቦቹ ጌጥ፣ ሸክሞችን ተጫን (1) (በእሳት ላይ) ጣልናትም፤ ሳምራዊውም እንደዚሁ ጣለ አሉት።
(1) ተሸከምን


They said, "We did not break our promise to you by our will, but we were made to carry burdens from the ornaments of the people [of Pharaoh], so we threw them [into the fire], and thus did the Samiri throw."

20:88
ለነሱም አካል የሆነ ጥጃን ለርሱ መጓጎር ያለውን አወጣላቸው፤ (ተከታዮቹ) ይህ አምላካችሁ፣ የሙሳም አምላክ ነው፤ ግን ረሳው አሉም።

And he extracted for them [the statue of] a calf which had a lowing sound, and they said, "This is your god and the god of Moses, but he forgot."

20:89
ወደነሱ ንግግርን የማይመልስ ለነሱም ጉዳትንና ጥቅምን የማይችል መሆኑን አያዩምን?

Did they not see that it could not return to them any speech and that it did not possess for them any harm or benefit?

20:90
ሃሩንም ከዚያ በፊት በእርግጥ አላቸው፦ ሕዝቦቼ ሆይ! (ይህ) በርሱ የተሞከራችሁበት ብቻ ነው ጌታችሁም አልረህማን ነው ተከተሉኝም፤ ትእዛዜንም ስሙ።

And Aaron had already told them before [the return of Moses], "O my people, you are only being tested by it, and indeed, your Lord is the Most Merciful, so follow me and obey my order."

20:91
ሙሳ ወደኛ እስከሚመለስ በርሱ (መገዛት) ላይ ከመቆየት ፈጽሞ አንወገድም አሉ።

They said, "We will never cease being devoted to the calf until Moses returns to us."

20:92
(ሙሳ) አለ ሃሩን ሆይ ተሳስተው ባየሃቸው ጊዜ ምን ከለከልህ?

[Moses] said, "O Aaron, what prevented you, when you saw them going astray,

20:93
እኔን ከመከተል ትዕዛዜን ጣስክን?

From following me? Then have you disobeyed my order?"

20:94
የእናቴ ልጅ ሆይ ጢሜንም ራሴንም አትያዝ፤ እኔ በእስራኤል ልጆች መካከል ለያየህ ቃሌንም አልጠብቅህም ማለትህን ፈራሁ አለው።

[Aaron] said, "O son of my mother, do not seize [me] by my beard or by my head. Indeed, I feared that you would say, 'You caused division among the Children of Israel, and you did not observe [or await] my word.' "

20:95
(ሙሳ) ሳምራዊው ሆይ ነገርህም ምንድነው? አለ።

[Moses] said, "And what is your case, O Samiri?"

20:96
ያላዩትን ነገር (1) አየሁ፤ ከመልክተኛው (ከፈረሱ ኮቴ) ዱካም ጭብጥ አፈርን ዘገንኩ (በቅርጹ ላይ) ጣልኳትም፤ እንደዚሁም ነፍሴ ሸለመችልኝ አለ።
(1) የጂብሪል ባዝራ ፈረስ የረገጠችው መለምለሙን


He said, "I saw what they did not see, so I took a handful [of dust] from the track of the messenger and threw it, and thus did my soul entice me."

20:97
፦አለው ኺድ ላንተም በሕይወትህ (ለአየኸው ሰው ሁሉ) መነካካት የለም ማለት አለህ፤ ለአንተም ፈጽሞ የማትጣሰው (2) ቀጠሮ አለህ፤ ወደዚያም በርሱ ላይ ተገዢው ሆነህ ወደቆየህበት አምላክህ ተመልከት፤በእርግጥ እናቃጥለዋለን ከዚያም በባህሩ ውስጥ መበተንን እንበትነዋለን።
(1) አላህ የማይጥሰው የማቀር ቀጠሮ አለህ


[Moses] said, "Then go. And indeed, it is [decreed] for you in [this] life to say, 'No contact.' And indeed, you have an appointment [in the Hereafter] you will not fail to keep. And look at your 'god' to which you remained devoted. We will surely burn it and blow it into the sea with a blast.

20:98
ጌታችሁ ያ ከርሱ በቀር ሌላ አምላክ የሌለ የሆነው አላህ ብቻ ነው፤ ዕውቀቱ ነገርን ሁሉ አዳረሰ።

Your god is only Allah , except for whom there is no deity. He has encompassed all things in knowledge."

20:99
እንደዚሁ በእርግጥ ካለፉት ወሬዎች ባንተ ላይ እንተርካለን፤ ከኛም ዘንድ ቁርአንን በእርግጥ ሰጠንህ።

Thus, [O Muhammad], We relate to you from the news of what has preceded. And We have certainly given you from Us the Qur'an.

20:100
ከርሱ ያፈገፈገ ሰው፣ እርሱ በትንሳኤ ቀን ከባድን ቅጣት ይሸከማል።

Whoever turns away from it - then indeed, he will bear on the Day of Resurrection a burden,

20:101
በርሱ ውስጥ ዘውታሪዎች ሆነው (ይሸከማሉ)፤ በትንሳኤም ቀን ለነሱ የሆነው ሸክም ከፋ!

[Abiding] eternally therein, and evil it is for them on the Day of Resurrection as a load -

20:102
በቀንዱ በሚነፋ ቀን (ሸክማቸው ከፋ)፤ ከሃዲዎችንም በዚያ ቀን (ዓይኖቻቸው) ሰማያዊዎች ሆነው እንሰበስባቸዋለን።

The Day the Horn will be blown. And We will gather the criminals, that Day, blue-eyed.

20:103
ዐሥርን (ቀን) እንጂ አልቆያችሁም በመባባል በመካከላቸው ይንሾካሸካሉ።

They will murmur among themselves, "You remained not but ten [days in the world]."

20:104
በሐሳብ ቀጥተኛቸው፣ አንድን ቀን እንጅ አልቆያችሁም በሚል ጊዜ የሚሉትን ነገር እኛ፣ ዐዋቂዎች ነን።

We are most knowing of what they say when the best of them in manner will say, "You remained not but one day."

20:105
ከጋራዎችም ይጠይቁሃል፤ በላቸው፦ ጌታዬ መበተንን ይበትናቸዋል።

And they ask you about the mountains, so say, "My Lord will blow them away with a blast.

20:106
ትክክል ሜዳም ሆና ይተዋታል።

And He will leave the earth a level plain;

20:107
በርሷ ዝቅታና ከፍታን አታይም።

You will not see therein a depression or an elevation."

20:108
በዚያ ቀን (ለመሰብሰብ) ጠሪውን ለርሱ መጣመም የሌለውን መከተል ይከተላሉ፤ ድምጾችም ለአልረህማን ጸጥ ይላሉ ስለዚህ ሹክሹክታን እንጂ አትሰማም።

That Day, everyone will follow [the call of] the Caller [with] no deviation therefrom, and [all] voices will be stilled before the Most Merciful, so you will not hear except a whisper [of footsteps].

20:109
በዚያ ቀን፣ ለርሱ አልረህማን የፈቀደለትንና ለርሱም ቃልን የወደደለትን ሰው ቢሆን እንጅ ምልጃ (አንድንም) አትጠቅምም።

That Day, no intercession will benefit except [that of] one to whom the Most Merciful has given permission and has accepted his word.

20:110
በስተፊታቸው ያለውን በስተኋላቸውም ያለውን ሁሉ ያውቃል፤ በርሱም ዕውቀትን አያካብቡም፤ (አያውቁም)።

Allah knows what is [presently] before them and what will be after them, but they do not encompass it in knowledge.

20:111
ፊቶችም ሁሉ፣ ሕያው፣ አስተናባሪ ለሆነው (አላህ )ተዋረዱ፤ በደልንም የተሸከመ ሰው በእርግጥ ከሰረ።

And [all] faces will be humbled before the Ever-Living, the Sustainer of existence. And he will have failed who carries injustice.

20:112
እርሱ አማኝ ሆኖ ከመልካም ሥራዎችም የሰራ ሰው በደልንም መጉደልንም አይፈራም።

But he who does of righteous deeds while he is a believer - he will neither fear injustice nor deprivation.

20:113
እንደዚሁም ዐረብኛ ቁርአን ሆኖ አወረድነው፤ አላህንም ይፈሩ ዘንድ፣ ወይም ለነሱ ግሳጼን ያድስላቸው ዘንድ ከዛቻ ደጋግመን በውስጡ ገለጽን።

And thus We have sent it down as an Arabic Qur'an and have diversified therein the warnings that perhaps they will avoid [sin] or it would cause them remembrance.

20:114
እውነተኛው ንጉስ አላህም(ከሃዲዎች ከሚሉት)ላቀ ወደ አንተ መወረዱም ከመፈጸሙ በፊት በማንበብ አትቸኩል፤ ጌታዬ ሆይ! ዕውቀትንም ጨምርልኝ በል።

So high [above all] is Allah , the Sovereign, the Truth. And, [O Muhammad], do not hasten with [recitation of] the Qur'an before its revelation is completed to you, and say, "My Lord, increase me in knowledge."

20:115
ወደ አደምም ከዚህ በፊት ኪዳንን በእርግጥ አወረድን፤ ረሳም፤ ለርሱም ቆራጥነትን አላገኘንለትም።

And We had already taken a promise from Adam before, but he forgot; and We found not in him determination.

20:116
ለመላእክትም፣ ለአዳም ስገዱ፣ ባልን ጊዜ (አስታውስ)፤ ሰገዱም ኢብሊስ ብቻ ሲቀር፣ እምቢ አለ።

And [mention] when We said to the angels, "Prostrate to Adam," and they prostrated, except Iblees; he refused.

20:117
አልንም፦ አደም ሆይ! ይህ ላንተም ለሚስትህም በእርግጥ ጠላት ነው፤ ስለዚህ ከገነት አያውጣችሁ፤ ትለፋለህና፤

So We said, "O Adam, indeed this is an enemy to you and to your wife. Then let him not remove you from Paradise so you would suffer.

20:118
ለአንተ በእርሷ ውስጥ አለመራብና አለመታረዝ አለህ።

Indeed, it is [promised] for you not to be hungry therein or be unclothed.

20:119
አንተም በእርሷ ውስጥ አትጠማም፤ በፀሃይ አትተኮስም።

And indeed, you will not be thirsty therein or be hot from the sun."

20:120
ሰይጣንም ወደርሱ ጐተጐተ፦ አደም ሆይ! በመዘውተሪያህ ዛፍ (1) በማይጠፋ ንግስናም ላይ ላመለከትህን? አለው።
(1) የበላት ሁልጊዜ ሕያው ኾኖ የሚዘወተርባት በኾነች


Then Satan whispered to him; he said, "O Adam, shall I direct you to the tree of eternity and possession that will not deteriorate?"

20:121
ከርሷም በልሉም፤ ለነርሱም ኀፍረተ ገላቸው ተገለጸች፤ ከገነትም ቅጠል በላያቸው ላይ ይለጥፉ ጀመር፤ አደምም የጌታውን ትእዛዝ፣ (ረስቶ) ጣሰ (ከፈለገው መዘውተር) ተሳሳተም።

And Adam and his wife ate of it, and their private parts became apparent to them, and they began to fasten over themselves from the leaves of Paradise. And Adam disobeyed his Lord and erred.

20:122
ከዚያም ጌታው መረጠው ከርሱም ጸጸቱን ተቀበለው መራውም።

Then his Lord chose him and turned to him in forgiveness and guided [him].

20:123
አላቸው፦ ከፊላችሁም ለከፊሉ ጠላት ሲኾን ሁላችሁም ከርሷ ውረዱ፤ ከኔም የሆነ መሪ ቢመጣላችሁ፣ መሪየን የተከተለ አይሳሳትም፤ አይቸገርምም።

[ Allah ] said, "Descend from Paradise - all, [your descendants] being enemies to one another. And if there should come to you guidance from Me - then whoever follows My guidance will neither go astray [in the world] nor suffer [in the Hereafter].

20:124
ከግሳፄየም የዞረ ሰው፣ ለርሱ ጠባብ ኑሮ አልለው፤ በትንሳኤም ቀን ዕውር ሆኖ እንቀሰቅሰዋለን።

And whoever turns away from My remembrance - indeed, he will have a depressed life, and We will gather him on the Day of Resurrection blind."

20:125
፦ ጌታዬ ሆይ ለምን ዕውር አድርገህ አስነሳኸኝ? በእርግጥ የማይ የነበርኩ ስሆን፣ ይላል።

He will say, "My Lord, why have you raised me blind while I was [once] seeing?"

20:126
(ነገሩ) እንደዚሁ ነው፤ ታምራታችን መጣችልህ፤ ተውካትም እንደዚሁም ዛሬ ትተዋለህ ይለዋል።

[ Allah ] will say, "Thus did Our signs come to you, and you forgot them; and thus will you this Day be forgotten."

20:127
እንደዚሁም ያጋራንና በጌታው አንቀጾች ያላመነን ሰው እንቀጣዋለን፤ የመጨረሻይቱም ዓለም ቅጣት፣ በጣም ብርቱ፣ ሁል ጊዜ ዘውታሪም ነው።

And thus do We recompense he who transgressed and did not believe in the signs of his Lord. And the punishment of the Hereafter is more severe and more enduring.

20:128
( ቁረይሾች) ከነሱ በፊት ከክፍለ ዘመናት ሕዝቦች ብዙዎችን ያጠፋን መሆናችን፣ በመኖሪያዎቻቸው የሚኼዱ ሆነው ሳሉ ለነርሱ አልተገለጸላቸውምን? በዚህ ውስጥ ለአእምሮ ባለ ቤቶች በእርግጥ ምልክቶች አሉበት።

Then, has it not become clear to them how many generations We destroyed before them as they walk among their dwellings? Indeed in that are signs for those of intelligence.

20:129
ከጌታህ ያለፈች ቃልና የተወሰነ ጊዜ ባልነበረ ኖሮ (ቅጣቱ አሁኑ) የሚይዛቸው ይሆን ነበር።

And if not for a word that preceded from your Lord, punishment would have been an obligation [due immediately], and [if not for] a specified term [decreed].

20:130
በሚሉትም ላይ ታገስ፤ ጌታህንም ፀሃይ ከመውጣትዋ በፊት ከመግባትዋም በፊት የምታመሰግን ሆነህ አጥራው፤ (ስገድ)፤ ከሌሊት ሰዓቶችም በቀን ጫፎችም አጥራው (በሚሰጥህ ምንዳ) ልትወድ ይከጀላልና።

So be patient over what they say and exalt [ Allah ] with praise of your Lord before the rising of the sun and before its setting; and during periods of the night [exalt Him] and at the ends of the day, that you may be satisfied.

20:131
ዓይኖችህንም ከነርሱ (ከሰዎቹ) ክፍሎችን በርሱ ልንፈትናቸው ወደ አጣቀምንበት ወደ ቅርቢቱ ሕይወት ጌጦች አትዘርጋ። የጌታህ ሲሳይም፣ በጣም በላጭ ዘውታሪም ነው።

And do not extend your eyes toward that by which We have given enjoyment to [some] categories of them, [its being but] the splendor of worldly life by which We test them. And the provision of your Lord is better and more enduring.

20:132
ቤተሰብህንም በስግደት እዘዝ፤ በርሷም ላይ ዘውትር፤ ሲሳይን አንጠይቅህም፤ እኛ እንሰጥሃለን መልካሚቱ መጨረሻም ለጥንቁቆቹ ናት።

And enjoin prayer upon your family [and people] and be steadfast therein. We ask you not for provision; We provide for you, and the [best] outcome is for [those of] righteousness.

20:133
ከጌታውም በሆነ ታምር አይመጣንምን? አሉ፤ በመጀመሪያዎቹ ጽሁፎች ውስጥ ያለችው ማስረጃ አልመጣቻቸውምን?

And they say, "Why does he not bring us a sign from his Lord?" Has there not come to them evidence of what was in the former scriptures?

20:134
እኛም ከርሱ (ከሙሐመድ መላክ) በፊት በቅጣት ባጠፋናቸው ኖሮ፦ ጌታችን ሆይ! ከመዋረዳችንና ከማፈራችን በፊት አንቀጾችህን እንከተል ዘንድ ወደኛ መልክተኛን አትልክም ነበርን? ባሉ ነበር።

And if We had destroyed them with a punishment before him, they would have said, "Our Lord, why did You not send to us a messenger so we could have followed Your verses before we were humiliated and disgraced?"

20:135
ሁሉም ተጠባባቂ ነው ተጠባበቁም፤ የቀጥታውም መንገድ ባለቤቶች እነማን እንደሆኑ፣ እነማንም እንደተመሩ፣ ወደፊት ታውቃላችሁ በላቸው።

Say, "Each [of us] is waiting; so wait. For you will know who are the companions of the sound path and who is guided."

20:145
«በእርሱም ላይ ምንም ዋጋ አልለምናችሁም፡፡ ዋጋዬ በዓለማት ጌታ ላይ እንጅ በሌላ ላይ አይደለም፡፡

And I do not ask you for it any payment. My payment is only from the Lord of the worlds.

Copyright 2013, AmharicQuran.com