Amharic Quran
Chapters/Surah

ሱረቱ አል-ሒጅር (የሒጅር ምዕራፍ)

15:1
አ.ለ.ረ (አሊፍ ላም ራ) ይህች (አናቅጽ) ከመጽሐፉ አንቀጾችና ገላጭ ከኾነው ቁርኣን ናት፡፡

Alif, Lam, Ra. These are the verses of the Book and a clear Qur'an.

15:2
እነዚያ የካዱት (በትንሣኤ ቀን) ሙስሊሞች በኾኑ ኖሩ በብዛት ይመኛሉ፡፡

Perhaps those who disbelieve will wish that they had been Muslims.

15:3
ተዋቸው ይብሉ፤ ይጠቀሙም፡፡ ተስፋም ያዘናጋቸው፡፡ በእርግጥም (መጥፎ ፍጻሜያቸውን) ያውቃሉ፡፡

Let them eat and enjoy themselves and be diverted by [false] hope, for they are going to know.

15:4
ማንኛይቱንም ከተማ ለእርሷ የተወሰነ መጽሐፍ (ጊዜያት) ያላት ኾና እንጂ አላጠፋንም፡፡

And We did not destroy any city but that for it was a known decree.

15:5
ማንኛይቱም ሕዝብ ጊዜዋን ምንም አትቀድምም፡፡ (ከእርሱ) አይቆዩምም፡፡

No nation will precede its term, nor will they remain thereafter.

15:6
«አንተ ያ በእርሱ ላይ ቁርኣን የተወረደለት ሆይ! አንተ በእርግጥ ዕብድ ነህ» አሉም፡፡

And they say,"O you upon whom the message has been sent down, indeed you are mad.

15:7
«ከእውነተኞቹ እንደ ኾንክ በመላእክት (መስካሪ) ለምን አትመጣንም» (አሉ)፡፡

Why do you not bring us the angels, if you should be among the truthful?"

15:8
መላእክትን በእውነት (በቅጣት) እንጂ አናወርድም፡፡ ያን ጊዜም የሚቆዩ አይደሉም፡፡

We do not send down the angels except with truth; and the disbelievers would not then be reprieved.

15:9
እኛ ቁርኣንን እኛው አወረድነው፡፡ እኛም ለእርሱ ጠባቂዎቹ ነን፡፡

Indeed, it is We who sent down the Qur'an and indeed, We will be its guardian.

15:10
ከአንተም በፊት በነበሩት በመጀመሪያዎቹ ሕዝቦች ውስጥ (መልክተኞችን) በእርግጥ ልከናል፡፡

And We had certainly sent [messengers] before you, [O Muhammad], among the sects of the former peoples.

15:11
ማንኛውም መልእክተኛ በእርሱ የሚያላግጡበት ኾነው እንጅ አይመጣቸውም ነበር፡፡

And no messenger would come to them except that they ridiculed him.

15:12
እንደዚሁ (ማስተባበልን) በአመጸኞቹ ልቦች ውስጥ እናገባዋለን፡፡

Thus do We insert denial into the hearts of the criminals.

15:13
በእርሱ አያምኑበትም፡፡ የቀድሞዎቹም ድርጊት በእርግጥ አልፋለች፤ (እንደጠፉ ይጠፋሉ)፡፡

They will not believe in it, while there has already occurred the precedent of the former peoples.

15:14
በእነርሱም ላይ ከሰማይ ደጃፍን በከፈትንላቸውና በእርሱ ሲወጡ በዋሉ ኖሮ፤ (እንስሳትን) አደረግንላችሁ፡፡

And [even] if We opened to them a gate from the heaven and they continued therein to ascend,

15:15
«የተዘጉት ዓይኖቻችን ናቸው፡፡ እንዲያውም እኛ የተደገመብን ሰዎች ነን» ባሉ ነበር፡፡

They would say, "Our eyes have only been dazzled. Rather, we are a people affected by magic."

15:16
በሰማይም ላይ ቡርጆችን በእርግጥ አድርገናል፡፡ ለተመልካቾችም (በከዋክብት) አጊጠናታል፡፡
(1) ዐሥራ ሁለት የተከፈሉ የክዋክብት መዞሪያዎች ናቸው።


And We have placed within the heaven great stars and have beautified it for the observers.

15:17
ከተባረረ ሰይጣንም ሁሉ ጠብቀናታል፡፡

And We have protected it from every devil expelled [from the mercy of Allah ]

15:18
ግን (ወሬ) መስማትን የሚሰርቅ ወዲየውኑ አብሪ ችቦ ይከተለዋል፡፡ (ያቃጥለዋል)፡፡

Except one who steals a hearing and is pursued by a clear burning flame.

15:19
ምድርንም ዘረጋናት፡፡ በውስጧም ኮረብታዎችን ጣልናባት፡፡ በውስጧም (የተለካን) በቃይ ሁሉ አበቀልንባት፡፡

And the earth - We have spread it and cast therein firmly set mountains and caused to grow therein [something] of every well-balanced thing.

15:20
በእርሷም ውስጥ ለእናንተ መኖሪያዎችንና ለእርሱ መጋቢዎቹ ያልኾናችሁትንም

And We have made for you therein means of living and [for] those for whom you are not providers.

15:21
መካዚኖቹም (መክፈቻቸው) እኛ ዘንድ ያልሆነ ምንም ነገር የለም፡፡ በተወሰነም ልክ እንጂ አናወርደውም፡፡

And there is not a thing but that with Us are its depositories, and We do not send it down except according to a known measure.

15:22
ነፋሶችንም (ደመናን) ተሸካሚዎች አድርገን ላክን፡፡ ከሰማይም (ከደመና) ዝናብን አወረድን፡፡ እርሱንም አጠጣናችሁ፡፡ እናንተም ለእርሱ አድላቢዎች አይደላችሁም፡፡

And We have sent the fertilizing winds and sent down water from the sky and given you drink from it. And you are not its retainers.

15:23
እኛም ሕያው የምናደርግና የምንገድል እኛው ብቻ ነን፡፡ እኛም (ፍጡርን ሁሉ ) የምንወርስ (ቀሪ) ነን፡፡

And indeed, it is We who give life and cause death, and We are the Inheritor.

15:24
ከእናንተም ተቀዳሚዎቹን በእርግጥ ዐውቀናል፡፡ ወደ ኋላም ቀሪዎቹን በእርግጥ ዐውቀናል፡፡

And We have already known the preceding [generations] among you, and We have already known the later [ones to come].

15:25
ጌታህም እርሱ ይሰበስባችኋል፡፡ እርሱ ጥበበኛ ዐዋቂ ነውና፡፡

And indeed, your Lord will gather them; indeed, He is Wise and Knowing.

15:26
ሰውንም ከሚቅጨለጨል ሸክላ ከሚገማ ጥቁር ጭቃ በእርግጥ ፈጠርነው፡፡

And We did certainly create man out of clay from an altered black mud.

15:27
ጃንንም (ከሰው) በፊት ከእሳት ነበልባል ፈጠርነው፡፡

And the jinn We created before from scorching fire.

15:28
ጌታህም ለመላእክት ባለጊዜ (አስታውስ)፡፡ እኔ ሰውን ከሚቅጨለጨል ሸክላ ከሚገማ ጭቃ እፈጥራለሁ፡፡

And [mention, O Muhammad], when your Lord said to the angels, "I will create a human being out of clay from an altered black mud.

15:29
(ፍጥረቱን) ባስተካከልኩትና በውስጡ ከመንፈሴ በነፋሁበትም ጊዜ ለእርሱ ሰጋጆች ኾናችሁ ውደቁ፡፡
(1) ነፍስ በዘራሁበት ጊዜ


And when I have proportioned him and breathed into him of My [created] soul, then fall down to him in prostration." Your chosen servants."

15:30
መላእክትም መላውም ተሰብስበው ሰገዱ፡፡

So the angels prostrated - all of them entirely,

15:31
ኢብሊስ (ዲያብሎስ) ብቻ ሲቀር፡፡ ከሰጋጆቹ ጋር ከመኾን እንቢ አለ፡፡

Except Iblees, he refused to be with those who prostrated.

15:32
(አላህም) «ኢብሊስ ሆይ! ከሰጋጆቹ ጋር የማትኾን ላንተ ምን ምክንያት አለህ» አለው፡፡

[ Allah ] said, O Iblees, what is [the matter] with you that you are not with those who prostrate?"

15:33
«ከሚቅጨለጨል ሸክላ ከግም ጭቃ ለፈጠርከው ሰው ልሰግድ አይገባኝም» አለ፡፡

He said, "Never would I prostrate to a human whom You created out of clay from an altered black mud."

15:34
(አላህ) አለው «ከርሷም ውጣ፡፡ አንተ የተባረርክ እርጉም ነህና፡፡»
(1) ከገነት ወይንም ከሰማያት


[ Allah ] said, "Then get out of it, for indeed, you are expelled.

15:35
«ባንተ ላይም እስከ ፍርዱ ቀን ድረስ እርግማን አለብህ፡፡»

And indeed, upon you is the curse until the Day of Recompense."

15:36
«ጌታዬ ሆይ! እንግዲውያስ (ሰዎች) እስከሚቀሰቀሱበት ቀን ድረስ አቆየኝ» አለ፡፡

He said,"My Lord, then reprieve me until the Day they are resurrected."

15:37
(አላህም) አለ «አንተ ከሚቆዩት ነህ፡፡

[ Allah ] said, "So indeed, you are of those reprieved

15:38
«እስከታወቀው ወቅት ቀን ድረስ፡፡»

Until the Day of the time well-known."

15:39
(ኢብሊስ) አለ «ጌታዬ ሆይ! እኔን በማጥመምህ ይኹንብኝ ለነርሱ በምድር ላይ (ኀጢአትን) እሸልምላቸዋለሁ፡፡ ሁሉንም አጠማቸዋለሁም፡፡»

[Iblees] said, "My Lord, because You have put me in error, I will surely make [disobedience] attractive to them on earth, and I will mislead them all

15:40
«ከነርሱ ፍጹሞቹ ባሮችህ ብቻ ሲቀሩ፡፡»

Except, among them, Your chosen servants."

15:41
(አላህም) አለ «ይህ በእኔ ላይ (መጠበቁ የተገባ) ቀጥተኛ መንገድ ነው፡፡»

[ Allah ] said, "This is a path [of return] to Me [that is] straight.

15:42
«እነሆ ባሮቼ በእነሱ ላይ ላንተ ስልጣን የለህም፡፡ ከጠማሞቹ የተከተለህ ሰው ብቻ ሲቀር፡፡»

Indeed, My servants - no authority will you have over them, except those who follow you of the deviators.

15:43
«ገሀነምም (ለርሱና ለተከተሉት) ለመላውም በእርግጥ ቀጠሯቸው ናት፡፡

And indeed, Hell is the promised place for them all.

15:44
«ለእርሷ ሰባት ደጃፎች አሏት፡፡ ለየደጀፉም ሁሉ ከእነሱ የተከፈለ ፋንታ አለ፡፡

It has seven gates; for every gate is of them a portion designated."

15:45
«እነዚያ (ከኀጢአት) የተጠነቀቁት በአትክልቶችና በምንጮች ውስጥ ናቸው፡፡

Indeed, the righteous will be within gardens and springs.

15:46
«ጸጥተኞች ኾናችሁ በሰላም ግቧት (ይባላሉ)፡፡

[Having been told], "Enter it in peace, safe [and secure]."

15:47
«ባልጋዎችም ላይ ፊት ለፊት የሚቅጣጩ ወንድማማቾች ኾነው በደረቶቻቸው ውስጥ ከቂም ያለውን ሁሉ እናስወግዳለን፡፡

And We will remove whatever is in their breasts of resentment, [so they will be] brothers, on thrones facing each other.

15:48
«በእርሷም ውስጥ ድካም አይነካቸውም፡፡ እነሱም ከእርሷ የሚወጡ አይደሉም፡፡»

No fatigue will touch them therein, nor from it will they [ever] be removed.

15:49
ባሮቼን እኔ መሓሪው አዛኙ እኔው ብቻ መኾኔን ንገራቸው፡፡

[O Muhammad], inform My servants that it is I who am the Forgiving, the Merciful.

15:50
ቅጣቴም እርሱ አሳማሚ ቅጣት መኾኑን (ንገራቸው)፡፡

And that it is My punishment which is the painful punishment.

15:51
ከኢብራሂም እንግዶችም (ወሬ) ንገራቸው፡፡

And inform them about the guests of Abraham,

15:52
በእርሱ ላይ በገቡና ሰላም ባሉት ጊዜ የኾነውን (አስታውስ)፡፡ (እርሱም) «እኛ ከእናንተ ፈሪዎች ነን» አላቸው፡፡

When they entered upon him and said, "Peace." [Abraham] said, "Indeed, we are fearful of you."

15:53
«አትፍራ፤ እኛ ዐዋቂ በኾነ ወንድ ልጅ እናበስርሃለን» አሉት፡፡

[The angels] said, "Fear not. Indeed, we give you good tidings of a learned boy."

15:54
«እርጅና የደረሰብኝ ከመኾኔ ጋር አበሰራችሁኝን በምን ታበስሩኛላችሁ» አለ፡፡

He said, "Have you given me good tidings although old age has come upon me? Then of what [wonder] do you inform?"

15:55
«በእውነት አበሰርንህ፡፡ ከተሰፋ ቆራጮችም አትኹን» አሉ፡፡

They said, "We have given you good tidings in truth, so do not be of the despairing."

15:56
«ከጠማማዎችም በስተቀር ከጌታው እዝነት ተስፋን የሚቆርጥ ማነው» አለ፡፡

He said, "And who despairs of the mercy of his Lord except for those astray?"

15:57
«እናንተ መልክተኞች ሆይ! ኧረ ለመኾኑ ነገራችሁ ምንድን ነው» አለ፡፡

[Abraham] said, "Then what is your business [here], O messengers?"

15:58
|«እኛ አመጸኞች ወደ ኾኑ ሕዝቦች ተልከናል» አሉት፡፡

They said, "Indeed, we have been sent to a people of criminals,

15:59
«የሉጥ ቤተሰቦች ብቻ ሲቀሩ፡፡ (እነርሱን) እኛ ሁላቸውንም በእርግጥ የምናድናቸው ነን፡፡

Except the family of Lot; indeed, we will save them all

15:60
«ሚስቱ ብቻ ስትቀር፡፡ እርሷን (በቅጣቱ ውስጥ) ከሚቀሩት መኾኗን ወሰነናል» (አሉ)፡፡

Except his wife." Allah decreed that she is of those who remain behind.

15:61
መልክተኞቹም የሉጥን ቤተሰቦች በመጡባቸው ጊዜ፤

And when the messengers came to the family of Lot,

15:62
(ሉጥ) «እናንተ የተሳታችሁ(1) ሕዝቦች ናችሁ» አላቸው፡፡
(1) የማናውቃችሁ


He said, "Indeed, you are people unknown."

15:63
«አይደለም እኛ ሕዝቦችህ በርሱ ይጠራጠሩበት በነበሩት ቅጣት መጣንህ» አሉት፡፡

They said, "But we have come to you with that about which they were disputing,

15:64
«እውነትንም ይዘን መጣንህ፡፡ እኛም በእርግጥ እውነተኞች ነን፡፡

And we have come to you with truth, and indeed, we are truthful.

15:65
ከቤተሰብህም ጋር በሌሊቱ ከፊል ኺድ፡፡ ከኋላቸውም ተከተል፡፡ ከእናንተም አንድም ሰው ወደ ኋላው አይገላመጥ፡፡ ወደ ታዘዛችሁበትም ስፍራ እለፉ» (አሉት)፡፡

So set out with your family during a portion of the night and follow behind them and let not anyone among you look back and continue on to where you are commanded."

15:66
ወደርሱም ያንን ትእዛዝ አወረድን፡፡ (እርሱም) የእነዚህ (ሕዝቦች) መጨረሻ ያነጉ ሲኾኑ (ሥራቸው) መቆረጥ ነው፡፡

And We conveyed to him [the decree] of that matter: that those [sinners] would be eliminated by early morning.

15:67
የከተማይቱም ሰዎች የሚበሳሰሩ ኾነው መጡ፡፡

And the people of the city came rejoicing.

15:68
(ሉጥም) አለ «እነዚህ እንግዶቼ ናቸውና አታጋልጡኝ፡፡»

[Lot] said, "Indeed, these are my guests, so do not shame me.

15:69
«አላህንም ፍሩ፤ አታሳፍሩኝም፡፡»

And fear Allah and do not disgrace me."

15:70
«ከዓለማት (ማንንም እንዳታስተናግድ) አልከለከልንህምን» አሉት፡፡

They said, "Have we not forbidden you from [protecting] people?"

15:71
(ሉጥም) «እነኝህ ሴቶች ልጆቼ ናቸው፡፡ ሠሪዎች ብትኾኑ (አግቧቸው)» አለ፡፡

[Lot] said, "These are my daughters - if you would be doers [of lawful marriage]."

15:72
በዕድሜህ እንምላለን እነሱ በእርግጥ በስከራቸው ውስጥ ይዋልላሉ፡፡

By your life, [O Muhammad], indeed they were, in their intoxication, wandering blindly.

15:73
ጩኸቲቱም ፀሐይ የወጣችባቸው ሲኾኑ ያዘቻቸው፡፡

So the shriek seized them at sunrise.

15:74
ላይዋንም ከታችዋ አደረግን፡፡ በእነሱም ላይ የሸክላ ደንጊያዎችን አዘነብንባቸው፡፡

And We made the highest part [of the city] its lowest and rained upon them stones of hard clay. .

15:75
በዚህ ውስጥ ለተመልካቾች በእርግጥ መገምገሚያዎች አሉበት፡፡

Indeed in that are signs for those who discern.

15:76
እሷም (ከተማይቱ) በቀጥታ መንገድ ላይ ናት፡፡

And indeed, those cities are [situated] on an established road.

15:77
በዚህ ውስጥ በእርግጥ ለምእምናን መገሰጫ አለ፡፡

Indeed in that is a sign for the believers.

15:78
እነሆ የአይከት(1) ሰዎችም በእርግጥ በዳዮች ነበሩ፤
የዛፍ ወይም የጫካ ወይም የከተማ ስም ናት


And the companions of the thicket were [also] wrongdoers.

15:79
ከነሱም ተበቀልን(1) ሁለቱም (የሉጥና የአይከት ሕዝቦች ከተሞች) በእርግጥ በግልጽ መንገድ ላይ ናቸው፡፡
(1) በሙቀትና በእሳት ዝናም ቀሰፍናቸው።


So We took retribution from them, and indeed, both [cities] are on a clear highway.

15:80
የሒጅርም(1) ሰዎች መልክተኞቹን በእርግጥ አስተባበሉ፡፡
(1) በመዲናና በሻም መካከል የሚገኝ ሸለቆ ነው።


And certainly did the companions of Thamud deny the messengers

15:81
ተዓምራታችንንም ሰጠናቸው፡፡ ከእርሷም ዘንጊዎች ነበሩ፡፡

And We gave them Our signs, but from them they were turning away.

15:82
ከኮረብታዎችም ቤቶችን ጸጥተኞች ኾነው ይጠርቡ ነበር፡፡

And they used to carve from the mountains, houses, feeling secure.

15:83
ያነጉም ሲኾኑ ጩኸት ያዘቻቸው፤ (ወደሙ)፡፡

But the shriek seized them at early morning.

15:84
ይሠሩትም የነበሩት ሕንጻ ምንም አልጠቀማቸውም፡፡

So nothing availed them [from] what they used to earn.

15:85
ሰማያትንና ምድርንም በመካከላቸው ያለውንም ሁሉ በእውነት እንጂ (በላግጣ) አልፈጠርንም፡፡ ሰዓቲቱም በእርግጥ መጪ ናት፡፡ መልካምንም ይቅርታ አድርግላቸው፡፡

And We have not created the heavens and earth and that between them except in truth. And indeed, the Hour is coming; so forgive with gracious forgiveness.

15:86
ጌታህ እርሱ (ያልነበረን) ፈጣሪው ዐዋቂው ነው፡፡

Indeed, your Lord - He is the Knowing Creator.

15:87
ከሚደጋገሙ የኾኑን ሰባትንና ታላቁንም ቁርኣን (በሙሉ) በእርግጥ ሰጠንህ፡፡

And We have certainly given you, [O Muhammad], seven of the often repeated [verses] and the great Qur'an.

15:88
ከእነርሱ (ከከሓዲዎች) ብዙዎችን ወገኖች በእርሱ ወደ አጣቀምንበት ጸጋ ዓይኖችህን አትዘርጋ፡፡ በእነሱም ላይ (ባያምኑ) አትዘን፡፡ ክንፍህንም ለምእምናን አለዝብ፡፡

Do not extend your eyes toward that by which We have given enjoyment to [certain] categories of the disbelievers, and do not grieve over them. And lower your wing to the believers

15:89
በልም «እኔ ግልጽ አስፈራሪው እኔ ነኝ፡፡»

And say, "Indeed, I am the clear warner" -

15:90
(ሰዎችን ለማገድ የመካን በሮች) በተከፋፈሉት ላይ እንደ አወረድነው (በኾነ ቅጣት አሰፈራሪያችሁ ነኝ በል)፡፡

Just as We had revealed [scriptures] to the separators

15:91
(እነርሱም) እነዚያ ቁርኣንንን ክፍልፍሎች ያደረጉ ናቸው፡፡(1)
(1) ከፊሉ ድግምት ከፊሉ ጥንቆላ ከፊሉ ቅኔ በማለት


Who have made the Qur'an into portions.

15:92
በጌታህም እንምላለን፡፡ ሁላቸውንም እንጠይቃቸዋለን፤

So by your Lord, We will surely question them all

15:93
ይሠሩት ከነበሩት ነገር ሁሉ፡፡

About what they used to do.

15:94
የታዘዝክበትንም ነገር በይፋ ግለጽ፡፡ አጋሪዎችንም ተዋቸው፡፡

Then declare what you are commanded and turn away from the polytheists.

15:95
ተሳላቂዎችን ሁሉ እኛ በቅተንሃል፡፡

Indeed, We are sufficient for you against the mockers

15:96
(እነሱም) እነዚያ ከአላህ ጋር ሌላ አምላክን ያደረጉ ናቸው፡፡ በእርግጥም (ፍጻሜያቸውን) ወደፊት ያውቃሉ፡፡

Who make [equal] with Allah another deity. But they are going to know.

15:97
አንተም በሚሉት ነገር ልብህ የሚጠብ መኾኑን በእርግጥ እናውቃለን፡፡

And We already know that your breast is constrained by what they say.

15:98
ጌታህንም ከማመስገን ጋር አጥራው ከሰጋጆቹም ኹን፡፡

So exalt [ Allah ] with praise of your Lord and be of those who prostrate [to Him].

15:99
እውነቱም (ሞት) እስኪመጣህ ድረስ ጌታህን ተገዛ፡፡

And worship your Lord until there comes to you the certainty (death).

Copyright 2013, AmharicQuran.com